Početna
 

Registar dužnosnika

Sadržaj registra u formatu prilagođenom za ponovnu uporabu možete preuzeti ovdje.

Prikazano 251 - 300 od 1779
Ime i prezime Dužnost Naziv pravne osobe Datum početka obnašanja dužnosti Datum kraja obnašanja dužnosti Dužnost aktivna
Radimir Čačić Župan Varaždinska Županija 08.06.2017. 08.06.2017. Da
Antonio Čakarun Zamjenik općinskog načelnika Općina Polača 30.05.2017. 30.05.2017. Da
Sandra Ćakić Kuhar Zamjenik župana Istarska Županija 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Josip Čaleta Općinski načelnik Općina Bilice 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Dalibor Čandrlić Gradonačelnik Grad Kraljevica 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Gari Cappelli Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Željko Car Općinski načelnik Općina Ribnik 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Mirjana Čavar Član uprave Orljava  d.o.o.  20.03.2003. 20.03.2003. Da
Mladen Čavlek Zamjenik općinskog načelnika Općina Donji Kraljevec 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Maja Čavlović Predstojnik Ured Vijeća Za Nacionalnu Sigurnost 01.09.2017. 01.09.2017. Da
Joško Cebalo Zamjenik župana Dubrovačko - neretvanska županija 09.06.2017. 09.06.2017. Da
Nikola Cecić-Karuzić Općinski načelnik Općina Šolta 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Vanda Cegledi Zamjenik gradonačelnika Grad Daruvar 09.06.2017. 09.06.2017. Da
Ivan Čehok Gradonačelnik Grad Varaždin 08.06.2017. 08.06.2017. Da
Ivan Ćelić Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Ivan Celjak Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Dominik Cerić Općinski načelnik Općina Podravska Moslavina 01.08.2019. 01.08.2019. Da
Zoran Černja Zamjenik općinskog načelnika Općina Kanfanar 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Ivica Čičak Zamjenik gradonačelnika Grad Varaždinske Toplice 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Mato Čičak Općinski načelnik Općina Rugvica 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Željko Cickaj Općinski načelnik Općina Bilje 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Pave Čikeš Općinski načelnik Općina Šestanovac 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Vice Čikeš Zamjenik gradonačelnika Grad Imotski 08.06.2017. 08.06.2017. Da
Dalibor Ćiković Zamjenik gradonačelnika Grad Kastav 08.06.2017. 08.06.2017. Da
Mario Ćiković Općinski načelnik Općina Matulji 12.06.2017. 12.06.2017. Da
Tanja Cirba Općinski načelnik Općina Lovas 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Anđela Cirkveni Općinski načelnik Općina Pušća 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Vladimir Čituš Zamjenik općinskog načelnika Općina Donja Dubrava 12.06.2017. 12.06.2017. Da
Ivan Čivčić Zamjenik općinskog načelnika Općina Donji Kukuruzari 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Davor Čižmešinkin Zamjenik općinskog načelnika Općina Virje 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Miljenko Cmrečak Zamjenik gradonačelnika Grad Mursko Središće 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Ante Čobrnić Općinski načelnik Općina Tučepi 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Enea Codacci Zamjenik općinskog načelnika Grad Vodnjan 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Ivana Čoklica Zamjenik općinskog načelnika Općina Koprivnički Ivanec 12.06.2017. 12.06.2017. Da
Josip Čolakovac Zamjenik općinskog načelnika Općina Gradište 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Roland Čop Pomoćnik ravnatelja Hrvatski zavod za zapošljavanje 21.01.2021. 21.01.2021. Da
Tomislav Čop Zamjenik općinskog načelnika Općina Lokve 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Željka Čorak Zamjenik općinskog načelnika Općina Oriovac 08.06.2017. 08.06.2017. Da
Tomislav Ćorić Ministar Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja 23.07.2020. 23.07.2020. Da
Krešimir Ćosić Općinski načelnik Općina Pašman 30.05.2017. 30.05.2017. Da
Marko Ćosić Član uprave Hrvatska elektroprivreda d.d. 01.01.2018. 01.01.2018. Da
Marko Ćosić Zamjenik općinskog načelnika Općina Slavonski Šamac 12.06.2017. 12.06.2017. Da
Pero Ćosić Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Hrvoje Čović Ravnatelj Ministarstvo financija - Carinska uprava 28.04.2016. 28.04.2016. Da
Dražen Crnčec Općinski načelnik Općina Sveti Martin Na Muri 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Ivan Crnčec Pomoćnik ministra Ministarstvo pravosuđa i uprave 23.07.2020. 23.07.2020. Da
Silvia Crnić Zamjenik gradonačelnika Grad Crikvenica 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Marija Crnjak Zamjenik općinskog načelnika Općina Posedarje 14.06.2017. 14.06.2017. Da
Dragutin Crnković Općinski načelnik Općina Brod Moravice 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Helena Crnković Zamjenik općinskog načelnika Općina Mrkopalj 08.06.2017. 08.06.2017. Da

Stranice