Početna
 

Registar obveznika

Sadržaj registra u formatu prilagođenom za ponovnu uporabu možete preuzeti ovdje.

Prikazano 251 - 300 od 2607
Ime i prezime Dužnost Naziv pravne osobe Datum početka obnašanja dužnosti Datum kraja obnašanja dužnosti Dužnost aktivna
Marin Boško Općinski načelnik Općina Kukljica 07.06.2021. 07.06.2021. Da
Dinko Bošnjak Općinski načelnik Općina Hrvace 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Krunoslav Bošnjak Član uprave KOMUNELA društvo s ograničenom odgovornošću, poslovanje nekretninama i poljoprivreda, Umag 01.04.2024. 01.04.2024. Da
Lidija Bošnjak Gradonačelnik Grad Ozalj 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Marko Bošnjak Direktor TESLA NET društvo s ograničenom odgovornošću za telekomunikacijske usluge 17.03.2022. 17.03.2022. Da
Nenad Bošnjak Općinski načelnik Općina Sveti Ivan Žabno 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Ivan Bota Ravnatelj uprave Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 08.09.2022. 08.09.2022. Da
Mate Botica Predsjednik uprave Odašiljači i veze društvo s ograničenom odgovornošću, za prijenos i odašiljanje radijskih i televizijskih programa za račun drugih 20.01.2022. 20.01.2022. Da
Paola Božanić Član uprave NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA, d.o.o. za usluge u nautičkom turizmu, ostale lučke usluge, komunalne djelatnosti i graditeljstvo 11.08.2022. 11.08.2022. Da
Sandra Božanović Direktor RAZVOJNA AGENCIJA SRIJEM d.o.o. 28.02.2024. 28.02.2024. Da
Krešimir Božić Ravnatelj Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske Županije 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Mauricio Božić Predsjednik uprave RUBINI za obavljanje stambene i komunalne djelatnosti, poslovne i tehničke usluge, turizam, export-import, d.o.o. 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Mauricio Božić Predsjednik uprave RUBINI za obavljanje stambene i komunalne djelatnosti, poslovne i tehničke usluge, turizam, export-import, d.o.o. 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Nikša Božić Ravnatelj Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba 18.07.2022. 18.07.2022. Da
Igor Božičević Ravnatelj HRVATSKI ZAVOD ZA NORME 01.04.2021. 01.04.2021. Da
Martina Božičević Badanjak Direktor SABKOM d.o.o. za komunalne djelatnosti i turistička agencija 21.02.2022. 21.02.2022. Da
Davor Božinović Potpredsjednik Vlada Republike Hrvatske 17.05.2024. 17.05.2024. Da
Davor Božinović Potpredsjednik Vlada Republike Hrvatske 23.07.2020. 23.07.2020. Da
Predrag Božinović Ravnatelj Zavod za sigurnost informacijskih sustava 11.09.2023. 11.09.2023. Da
Tomislav Bračun Općinski načelnik Općina Nova Bukovica 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Mihovil Braim Direktor KOMUNALNO PISAROVINA d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Igor Brajdić Zamjenik gradonačelnika Grad Bjelovar 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Antonijo Brajković Gradonačelnik Grad Skradin 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Alice Brandt Član Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) 16.07.2019. 16.07.2019. Da
Mario Bratulić Općinski načelnik Općina Sveti Petar u Šumi 01.06.2021. 01.06.2021. Da
Vojko Braut Zamjenik župana Primorsko-goranska županija 08.06.2021. 08.06.2021. Da
Damir Brčić Član uprave DIGITALNA DALMACIJA d.o.o. za razvoj inovativnog i poduzetničkog okruženja 29.08.2022. 29.08.2022. Da
Nina Brdakić Član uprave LUČICA-LUMBARDA d.o.o. putnička agencija d.o.o. za djelatnost marina 18.12.2023. 18.12.2023. Da
Petrana Brečić Ravnatelj Klinika za psihijatriju Vrapče 03.09.2023. 03.09.2023. Da
David Bregovac Općinski načelnik Općina Fužine 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Diana Breko Član uprave GOSPODARSKA ZONA KUKUZOVAC d.o.o. 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Tihomir Briš Direktor KOMUNALAC ČAGLIN d.o.o. za komunalne djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Kruno Britvec Direktor KOMUNALNO LASINJA d.o.o. za komunalne djelatnosti 01.10.2022. 01.10.2022. Da
Ante Brižić Član uprave - Direktor OTOK UGLJAN d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Jure Brižić Općinski načelnik Općina Preko 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Branko Brkić Sudac Ustavni sud Republike Hrvatske 07.06.2016. 07.06.2016. Da
Inoslav Brkić Ravnatelj ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Kristijan Brkić Ravnatelj Javna ustanova ˝Park prirode Žumberak - Samoborsko gorje˝ 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Andrija Brkljačić Ravnatelj Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Lidija Brković Glavni ravnatelj Državni zavod za statistiku 14.01.2021. 14.01.2021. Da
Zlatko Brlek Gradonačelnik Grad Klanjec 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Zdravko Brljek Općinski načelnik Općina Novigrad Podravski 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Martina Brmbolić Ravnatelj Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Mario Brnabić Direktor VODE JASTREBARSKO d.o.o. za usluge 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Tomislav Brnadić Direktor HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. za proizvodnju i distribuciju toplinske energije 12.12.2022. 12.12.2022. Da
Nikolina Brnjac Zastupnik Hrvatski sabor 16.05.2024. 16.05.2024. Da
Dalibor Brnos Ravnatelj LUČKA UPRAVA PULA 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Josip Brozović Općinski načelnik Općina Mrkopalj 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Alen Bruketa Direktor Komunalno trgovačko društvo IVANJ d.o.o. 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Ivan Brzić Općinski načelnik Općina Bebrina 04.06.2021. 04.06.2021. Da

Stranice