Početna
 

Registar obveznika

Sadržaj registra u formatu prilagođenom za ponovnu uporabu možete preuzeti ovdje.

Prikazano 251 - 300 od 2556
Ime i prezime Dužnost Naziv pravne osobe Datum početka obnašanja dužnosti Datum kraja obnašanja dužnosti Dužnost aktivna
Davor Božinović Potpredsjednik Vlada Republike Hrvatske 23.07.2020. 23.07.2020. Da
Predrag Božinović Ravnatelj Zavod za sigurnost informacijskih sustava 10.09.2019. 10.09.2019. Da
Tomislav Bračun Općinski načelnik Općina Nova Bukovica 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Mihovil Braim Direktor KOMUNALNO PISAROVINA d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Igor Brajdić Zamjenik gradonačelnika Grad Bjelovar 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Antonijo Brajković Gradonačelnik Grad Skradin 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Sunčica Brajković Direktor KOMUNALNO OZALJ d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju 11.01.2023. 11.01.2023. Da
Ognjen Brakus Član uprave Nova hrvatska banka dioničko društvo 14.04.2022. 14.04.2022. Da
Alice Brandt Član Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) 16.07.2019. 16.07.2019. Da
Mario Bratulić Općinski načelnik Općina Sveti Petar u Šumi 01.06.2021. 01.06.2021. Da
Vojko Braut Zamjenik župana Primorsko-goranska županija 08.06.2021. 08.06.2021. Da
Damir Brčić Član uprave DIGITALNA DALMACIJA d.o.o. za razvoj inovativnog i poduzetničkog okruženja 29.08.2022. 29.08.2022. Da
Luka Brčić Zastupnik Hrvatski sabor 04.02.2022. 04.02.2022. Da
Petrana Brečić Ravnatelj Klinika za psihijatriju Vrapče 25.12.2021. 25.12.2021. Da
David Bregovac Općinski načelnik Općina Fužine 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Diana Breko Član uprave GOSPODARSKA ZONA KUKUZOVAC d.o.o. 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Dubravka Brezak Stamać Ravnatelj Agencija za odgoj i obrazovanje 01.07.2019. 01.07.2019. Da
Tihomir Briš Direktor KOMUNALAC ČAGLIN d.o.o. za komunalne djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Kruno Britvec Direktor KOMUNALNO LASINJA d.o.o. za komunalne djelatnosti 01.10.2022. 01.10.2022. Da
Ante Brižić Član uprave - Direktor OTOK UGLJAN d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Jure Brižić Općinski načelnik Općina Preko 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Jure Brkan Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Branko Brkić Sudac Ustavni sud Republike Hrvatske 07.06.2016. 07.06.2016. Da
Inoslav Brkić Ravnatelj ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Kristijan Brkić Ravnatelj Javna ustanova ˝Park prirode Žumberak - Samoborsko gorje˝ 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Andrija Brkljačić Ravnatelj Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Lidija Brković Glavni ravnatelj Državni zavod za statistiku 14.01.2021. 14.01.2021. Da
Zlatko Brlek Gradonačelnik Grad Klanjec 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Zdravko Brljek Općinski načelnik Općina Novigrad Podravski 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Martina Brmbolić Ravnatelj Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Mario Brnabić Direktor VODE JASTREBARSKO d.o.o. za usluge 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Tomislav Brnadić Direktor HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. za proizvodnju i distribuciju toplinske energije 12.12.2022. 12.12.2022. Da
Nikolina Brnjac Ministar Ministarstvo turizma i sporta 23.07.2020. 23.07.2020. Da
Dalibor Brnos Ravnatelj LUČKA UPRAVA PULA 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Josip Brozović Općinski načelnik Općina Mrkopalj 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Alen Bruketa Direktor Komunalno trgovačko društvo IVANJ d.o.o. 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Zvane Brumnić Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Ivan Brzić Općinski načelnik Općina Bebrina 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Domagoj Bubalo Direktor ŠOKAČKI STAN- Gastro-edukacijski centar, d.o.o. 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Vedran Bubalo Direktor Tehnološki park Varaždin d.o.o. za inkubaciju inovativnih tehnologijskih poduzeća 01.08.2022. 01.08.2022. Da
Ivan Bubić Državni tajnik Središnji državni ured za središnju javnu nabavu 24.09.2020. 24.09.2020. Da
Damir Bučević Član Vijeća Agencija za elektroničke medije 03.07.2018. 03.07.2018. Da
Ivan Budalić Gradonačelnik Grad Imotski 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Tihomir Budanko Općinski načelnik Općina Promina 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Josip Budimir Gradonačelnik Grad Kutjevo 24.05.2021. 24.05.2021. Da
Marina Budimir Gradonačelnik Grad Ilok 03.06.2021. 03.06.2021. Da
Mirko Budiša zamjenik direktora Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 29.09.2022. 29.09.2022. Da
Ivan Bugarin Gradonačelnik Grad Trilj 07.06.2021. 07.06.2021. Da
Hrvoje Bujanović Državni tajnik Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja 01.10.2022. 01.10.2022. Da
Siniša Bukal Direktor Tržnica Vojnić d.o.o. za poljoprivredu, trgovinu i usluge 25.12.2021. 25.12.2021. Da

Stranice