Početna
 

Registar obveznika

Sadržaj registra u formatu prilagođenom za ponovnu uporabu možete preuzeti ovdje.

Prikazano 251 - 300 od 2569
Ime i prezime Dužnost Naziv pravne osobe Datum početka obnašanja dužnosti Datum kraja obnašanja dužnosti Dužnost aktivna
Paola Božanić Član uprave NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA, d.o.o. za usluge u nautičkom turizmu, ostale lučke usluge, komunalne djelatnosti i graditeljstvo 11.08.2022. 11.08.2022. Da
Krešimir Božić Ravnatelj Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske Županije 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Mauricio Božić Predsjednik uprave RUBINI za obavljanje stambene i komunalne djelatnosti, poslovne i tehničke usluge, turizam, export-import, d.o.o. 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Mauricio Božić Predsjednik uprave RUBINI za obavljanje stambene i komunalne djelatnosti, poslovne i tehničke usluge, turizam, export-import, d.o.o. 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Nikša Božić Ravnatelj Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba 18.07.2022. 18.07.2022. Da
Tončica Božić Član Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa 22.02.2018. 22.02.2018. Da
Igor Božičević Ravnatelj HRVATSKI ZAVOD ZA NORME 01.04.2021. 01.04.2021. Da
Martina Božičević Badanjak Direktor SABKOM d.o.o. za komunalne djelatnosti i turistička agencija 21.02.2022. 21.02.2022. Da
Davor Božinović Potpredsjednik Vlada Republike Hrvatske 23.07.2020. 23.07.2020. Da
Predrag Božinović Ravnatelj Zavod za sigurnost informacijskih sustava 10.09.2019. 10.09.2019. Da
Tomislav Bračun Općinski načelnik Općina Nova Bukovica 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Mihovil Braim Direktor KOMUNALNO PISAROVINA d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Igor Brajdić Zamjenik gradonačelnika Grad Bjelovar 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Antonijo Brajković Gradonačelnik Grad Skradin 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Ognjen Brakus Član uprave Nova hrvatska banka dioničko društvo 14.04.2022. 14.04.2022. Da
Alice Brandt Član Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) 16.07.2019. 16.07.2019. Da
Mario Bratulić Općinski načelnik Općina Sveti Petar u Šumi 01.06.2021. 01.06.2021. Da
Vojko Braut Zamjenik župana Primorsko-goranska županija 08.06.2021. 08.06.2021. Da
Damir Brčić Član uprave DIGITALNA DALMACIJA d.o.o. za razvoj inovativnog i poduzetničkog okruženja 29.08.2022. 29.08.2022. Da
Luka Brčić Zastupnik Hrvatski sabor 04.02.2022. 04.02.2022. Da
Petrana Brečić Ravnatelj Klinika za psihijatriju Vrapče 25.12.2021. 25.12.2021. Da
David Bregovac Općinski načelnik Općina Fužine 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Diana Breko Član uprave GOSPODARSKA ZONA KUKUZOVAC d.o.o. 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Dubravka Brezak Stamać Ravnatelj Agencija za odgoj i obrazovanje 01.07.2019. 01.07.2019. Da
Tihomir Briš Direktor KOMUNALAC ČAGLIN d.o.o. za komunalne djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Ante Brižić Član uprave - Direktor OTOK UGLJAN d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Jure Brižić Općinski načelnik Općina Preko 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Jure Brkan Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Branko Brkić Sudac Ustavni sud Republike Hrvatske 07.06.2016. 07.06.2016. Da
Inoslav Brkić Ravnatelj ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Kristijan Brkić Ravnatelj Javna ustanova ˝Park prirode Žumberak - Samoborsko gorje˝ 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Matija Brkić Član uprave - Direktor Našička razvojna agencija NARA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge, Našice 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Andrija Brkljačić Ravnatelj Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Lidija Brković Glavni ravnatelj Državni zavod za statistiku 14.01.2021. 14.01.2021. Da
Zlatko Brlek Gradonačelnik Grad Klanjec 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Zdravko Brljek Općinski načelnik Općina Novigrad Podravski 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Martina Brmbolić Ravnatelj Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Mario Brnabić Direktor VODE JASTREBARSKO d.o.o. za usluge 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Matej Brnić Član uprave - Direktor Poljoprivredno poduzetnički inkubator Drenovci d.o.o. za usluge 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Nikolina Brnjac Ministar Ministarstvo turizma i sporta 23.07.2020. 23.07.2020. Da
Dalibor Brnos Ravnatelj LUČKA UPRAVA PULA 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Josip Brozović Općinski načelnik Općina Mrkopalj 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Damir Bručić Direktor ZLATHARIAKOM društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne usluge 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Alen Bruketa Direktor Komunalno trgovačko društvo IVANJ d.o.o. 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Zvane Brumnić Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Ivan Brzić Općinski načelnik Općina Bebrina 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Domagoj Bubalo Direktor ŠOKAČKI STAN- Gastro-edukacijski centar, d.o.o. 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Vedran Bubalo Direktor Tehnološki park Varaždin d.o.o. za inkubaciju inovativnih tehnologijskih poduzeća 01.08.2022. 01.08.2022. Da
Marija Bubaš Direktor IMUNOLOŠKI ZAVOD d.d. za proizvodnju lijekova, farmaceutskih proizvoda i znanstveno-istraživački rad 10.06.2022. 10.06.2022. Da
Ivan Bubić Državni tajnik Središnji državni ured za središnju javnu nabavu 24.09.2020. 24.09.2020. Da

Stranice