Početna
 

Registar dužnosnika

Sadržaj registra u formatu prilagođenom za ponovnu uporabu možete preuzeti ovdje.

Prikazano 251 - 300 od 1236
Ime i prezime Dužnost Naziv pravne osobe Datum početka obnašanja dužnosti Datum kraja obnašanja dužnosti Dužnost aktivna
Tomislav Dulibić Državni tajnik Ministarstvo zdravstva 24.09.2020. 24.09.2020. Da
Denis Duralija Direktor BRODARSKI INSTITUT, d.o.o. 08.07.2021. 08.07.2021. Da
Dalibor Durdov Općinski načelnik Općina Ružić 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Tomislav Durmić Općinski načelnik Općina Zdenci 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Mirko Duspara Gradonačelnik Grad Slavonski Brod 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Corrado Dussich Zamjenik gradonačelnika Grad Buje 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Daria Duždević Član Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) 29.09.2017. 29.09.2017. Da
Ante Džapo Pomoćnik ravnatelja Hrvatski zavod za zapošljavanje 05.09.2019. 05.09.2019. Da
Željko Džepina Zamjenik gradonačelnika Grad Knin 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Martin Ercegovac Općinski načelnik Općina Kijevo 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Šime Erlić Državni tajnik Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 24.09.2020. 24.09.2020. Da
Vesna Fabijančić Križanić Potpredsjednik Državno izborno povjerenstvo 09.03.2015. 09.03.2015. Da
Ante Fabijanić Gradonačelnik Grad Pag 25.05.2021. 25.05.2021. Da
Erik Fabijanić Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Vivijana Fakin Zamjenik gradonačelnika Grad Novigrad 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Michael Faulend Viceguverner Hrvatska narodna banka 12.07.2019. 12.07.2019. Da
Igor Fazekaš Član uprave HRVATSKE ŠUME društvo s ograničenom odgovornošću 20.11.2017. 20.11.2017. Da
Loreno Ferenac Zamjenik općinskog načelnika Općina Grožnjan 24.05.2021. 24.05.2021. Da
Marko Ferenac Općinski načelnik Općina Vižinada 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Ivona Ferenčić Glavni tajnik Vlada Republike Hrvatske 25.04.2020. 25.04.2020. Da
Predrag Filić Općinski načelnik Općina Voćin 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Marko Filipović Gradonačelnik Grad Rijeka 07.06.2021. 07.06.2021. Da
Suzana Filipović Pomoćnik ravnatelja Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 05.03.2020. 05.03.2020. Da
Željko Filipović Općinski načelnik Općina Kloštar Ivanić 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Fabrizio Fioretti Zamjenik općinskog načelnika Općina Bale 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Darko Fištrović Općinski načelnik Općina Gornja Rijeka 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Željka Florijančić Zamjenik općinskog načelnika Općina Punitovci 24.05.2021. 24.05.2021. Da
Ivana Fočić Zamjenik gradonačelnika Grad Karlovac 10.06.2021. 10.06.2021. Da
Valentino Franjić Predstojnik Ured Vijeća Za Nacionalnu Sigurnost 01.09.2021. 01.09.2021. Da
Irene Franković Općinski načelnik Općina Sveta Nedelja 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Jakša Franković Općinski načelnik Općina Trpanj 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Mato Franković Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Bojan Fras Viceguverner Hrvatska narodna banka 12.07.2019. 12.07.2019. Da
Vladimir Fresl Direktor LIPOVICA, proizvodnja i usluge, društvo s ograničenom odgovornošću 11.02.2019. 11.02.2019. Da
Ruđer Friganović Direktor HRVATSKA BRODOGRADNJA - JADRANBROD d.d. za consulting i upravljanje drugim društvima 11.11.2019. 11.11.2019. Da
Dario Friščić Općinski načelnik Općina Kotoriba 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Marko Friščić Zamjenik gradonačelnika Grad Ivanec 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Zvonimir Frka-Petešić Predstojnik Ured predsjednika Vlade RH 30.07.2020. 30.07.2020. Da
Goran Frković Član uprave JADROLINIJA, društvo za linijski pomorski prijevoz putnika i tereta 27.06.2019. 27.06.2019. Da
Radovan Fuchs Ministar Ministarstvo znanosti i obrazovanja 23.07.2020. 23.07.2020. Da
Zlatko Fumić Općinski načelnik Općina Brinje 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Martina Furdek-Hajdin Župan Karlovačka Županija 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Martina Furlan Pomoćnik ravnatelja Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 24.10.2019. 24.10.2019. Da
Mladen Fuzul Zapovjednik Zapovjedništava za potporu Ministarstvo obrane - Glavni stožer Oružanih snaga RH 11.07.2020. 11.07.2020. Da
Marija Gabelica Šupljika Zamjenik pravobranitelja Pravobranitelj Za Djecu 18.05.2018. 18.05.2018. Da
Miroslav Gaće Općinski načelnik Općina Zagvozd 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Antun Galić Zamjenik gradonačelnika Grad Đakovo 07.06.2021. 07.06.2021. Da
Darko Galić Općinski načelnik Općina Privlaka (Kod Vinkovaca) 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Marinko Galović Načelnik stožera - zamjenik zapovjednika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane Ministarstvo obrane - Glavni stožer Oružanih snaga RH 15.01.2020. 15.01.2020. Da
Višnja Gašpar Pomoćnik ravnatelja Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 24.10.2019. 24.10.2019. Da

Stranice