Početna
 

Registar obveznika

Sadržaj registra u formatu prilagođenom za ponovnu uporabu možete preuzeti ovdje.

Prikazano 2551 - 2557 od 2557
Ime i prezime Dužnost Naziv pravne osobe Datum početka obnašanja dužnosti Datum kraja obnašanja dužnosti Dužnost aktivna
Božidar Đerek Član Upravnog Vijeća HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA 02.06.2021. 02.06.2021. Da
Kristina Đukić Zamjenik gradonačelnika Grad Opatija 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Dušan Đula Općinski načelnik Općina Otok 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Tihomir Đuras Općinski načelnik Općina Brckovljani 25.05.2021. 25.05.2021. Da
Spomenka Đurić Državni tajnik Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 24.09.2020. 24.09.2020. Da
Zoran Đuroković Generalni direktor Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama 13.05.2021. 13.05.2021. Da
Milan Đurđević Općinski načelnik Općina Biskupija 21.05.2021. 21.05.2021. Da

Stranice