Početna
 

Kontakt

Kontakti

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
Ulica kneza Mislava 11/3
10000 Zagreb
Telefon: 01/5559 527
Fax: 01/5559 407
web: www.sukobinteresa.hr
e-mail: info@sukobinteresa.hr

Radno vrijeme:
Ponedjeljak – Petak
08:00 – 16:00 sati

 

Predstojnica Ureda Povjerenstva:
Majda Uzelac, dipl.iur.
e-mail: majda.uzelac@sukobinteresa.hr
Telefon: 01/5559 524

Tajnik Povjerenstva:
Ivan Matić, dipl.iur.
e-mail: ivan.matic@sukobinteresa.hr
Telefon: 01/5559 519

Voditelj Odjela za pripremu postupaka, izradu akata i suradnju
i službenik za zaštitu osobnih podataka:

Daniel Žabčić, dipl.iur.
e-mail: daniel.zabcic@sukobinteresa.hr
Telefon: 01/5559 525

Voditelj Odjela za provjeru imovinskih kartica i vođenje registara:
Filip Štefan, dipl.iur.
e-mail: filip.stefan@sukobinteresa.hr
Telefon: 01/5559 521

Službenica za informiranje:
Mia Jurinić, dipl.iur.
e-mail: pristupinformacijama@sukobinteresa.hr
Telefon: 01/5559 326

Glasnogovornica:
Mia Jurinić, dipl.iur.
e-mail: glasnogovornik@sukobinteresa.hr
Mobitel: 091/2000 714
Telefon: 01/5559 326