Početna
 

Kontakt

Kontakti

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
Ulica kneza Mislava 11/3
10000 Zagreb
Telefon: 01/5559 527
Fax: 01/5559 407
web: www.sukobinteresa.hr
e-mail: info@sukobinteresa.hr

Radno vrijeme:
Ponedjeljak – Petak
08:00 – 16:00 sati

 

Predstojnik Ureda Povjerenstva:
Damir Kukavica, dipl.iur.
e-mail: damir.kukavica@sukobinteresa.hr
Telefon: 01/5559 527

Tajnica Povjerenstva:
Majda Uzelac, dipl.iur.
e-mail: majda.uzelac@sukobinteresa.hr
Telefon: 01/5559 524

Voditelj Odjela za pripremu postupaka, izradu akata i suradnju
i službenik za zaštitu osobnih podataka:

Ivan Matić, dipl.iur.
e-mail: ivan.matic@sukobinteresa.hr
Telefon: 01/5559 519

Voditelj Odjela za provjeru izvješća o imovinskom stanju i vođenje registara:
Filip Štefan, dipl.iur.
e-mail: filip.stefan@sukobinteresa.hr
Telefon: 01/5559 521

Službenica za informiranje:
Mia Jurinić, dipl.iur.
e-mail: mia.jurinic@sukobinteresa.hr
Telefon: 01/5559 326