Početna
 

Registar dužnosnika

Sadržaj registra u formatu prilagođenom za ponovnu uporabu možete preuzeti ovdje.

Prikazano 151 - 200 od 1236
Ime i prezime Dužnost Naziv pravne osobe Datum početka obnašanja dužnosti Datum kraja obnašanja dužnosti Dužnost aktivna
Ivo Bulaja Zamjenik ravnatelja Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 18.08.2019. 18.08.2019. Da
Živko Bulat Općinski načelnik Općina Unešić 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Tomislav Bulić Gradonačelnik Grad Benkovac 07.06.2021. 07.06.2021. Da
Miro Bulj Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Ivana Buljan Zamjenik pravobranitelja Pravobranitelj Za Djecu 18.05.2018. 18.05.2018. Da
Petar Buljević Zamjenik gradonačelnika Grad Županja 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Dinko Burić Gradonačelnik Grad Belišće 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Majda Burić Zastupnik Hrvatski sabor 25.06.2021. 25.06.2021. Da
Matko Burić Općinski načelnik Općina Gradac 24.05.2021. 24.05.2021. Da
Petar Burić Zamjenik gradonačelnika Grad Samobor 07.06.2021. 07.06.2021. Da
Željko Burić Gradonačelnik Grad Šibenik 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Predrag Burza Općinski načelnik Općina Ervenik 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Zdravka Bušić Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Đorđe Busić Zamjenik gradonačelnika Grad Vrbovsko 22.05.2021. 22.05.2021. Da
Oleg Butković Ministar Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 23.07.2020. 23.07.2020. Da
Ivica Butorac Član uprave BRIJUNI RIVIJERA d. o. o. za hotelijerstvo, poslovno savjetovanje i upravljačke djelatnosti 23.06.2021. 23.06.2021. Da
Marijo Ćaćić Gradonačelnik Grad Knin 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Josip Ćaleta Car Općinski načelnik Općina Bilice 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Dalibor Čandrlić Gradonačelnik Grad Kraljevica 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Gari Cappelli Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Vedran Čardžić Direktor IMUNOLOŠKI ZAVOD d.d. za proizvodnju lijekova, farmaceutskih proizvoda i znanstveno-istraživački rad 09.06.2021. 09.06.2021. Da
Roman Carić Općinski načelnik Općina Kršan 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Joško Cebalo Zamjenik župana Dubrovačko - neretvanska županija 07.06.2021. 07.06.2021. Da
Nikola Cecić-Karuzić Općinski načelnik Općina Šolta 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Vanda Cegledi Zamjenik gradonačelnika Grad Daruvar 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Ivan Ćelić Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Zoltan Čerepeš Zamjenik općinskog načelnika Općina Tordinci 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Bruno Cergnul Zamjenik gradonačelnika Grad Pula 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Dominik Cerić Općinski načelnik Općina Podravska Moslavina 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Mato Čičak Općinski načelnik Općina Rugvica 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Željko Cickaj Općinski načelnik Općina Bilje 26.05.2021. 26.05.2021. Da
Martina Ciglević pomoćnik savjetnika predsjednika Republike Hrvatske za ekonomiju Ured Predsjednika Republike Hrvatske 01.06.2021. 01.06.2021. Da
Tanja Cirba Općinski načelnik Općina Lovas 24.05.2021. 24.05.2021. Da
Ljerka Cividini Gradonačelnik Grad Čakovec 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Ante Čobrnić Općinski načelnik Općina Tučepi 08.06.2021. 08.06.2021. Da
Stipe Čogelja Zamjenik župana Splitsko-Dalmatinska Županija 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Roland Čop Pomoćnik ravnatelja Hrvatski zavod za zapošljavanje 21.01.2021. 21.01.2021. Da
Matija Copak Općinski načelnik Općina Farkaševac 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Tomislav Ćorić Ministar Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja 23.07.2020. 23.07.2020. Da
Krešimir Ćosić Općinski načelnik Općina Pašman 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Marko Ćosić Član uprave HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA - dioničko društvo 01.01.2018. 01.01.2018. Da
Pero Ćosić Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Jasenka Crnković Zamjenik gradonačelnika Grad Osijek 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Božo Ćubić Općinski načelnik Općina Cista Provo 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Ante Cukrov Gradonačelnik Grad Vodice 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Ivan Čulo Predsjednik uprave HP - Hrvatska pošta d.d. 11.10.2021. 11.10.2021. Da
Goran Cupek Zamjenik gradonačelnika Grad Garešnica 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Stjepan Čuraj Državni tajnik Ministarstvo financija 24.09.2020. 24.09.2020. Da
Emil Ćurko Gradonačelnik Grad Nin 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Dinko Čutura Ravnatelj Hrvatski državni arhiv 12.05.2021. 12.05.2021. Da

Stranice