Početna
 

Registar dužnosnika

Sadržaj registra u formatu prilagođenom za ponovnu uporabu možete preuzeti ovdje.

Prikazano 151 - 200 od 1779
Ime i prezime Dužnost Naziv pravne osobe Datum početka obnašanja dužnosti Datum kraja obnašanja dužnosti Dužnost aktivna
Nikola Blažević Zamjenik župana Šibensko-Kninska Županija 09.06.2017. 09.06.2017. Da
Ranko Blažević Općinski načelnik Općina Sutivan 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Blaženko Boban Župan Splitsko-Dalmatinska Županija 17.06.2017. 17.06.2017. Da
Petar Bogović Zamjenik općinskog načelnika Općina Poličnik 02.06.2017. 02.06.2017. Da
Romana Bogut Član Upravnog Vijeća Hrvatska izvještajna novinska agencija 06.04.2017. 06.04.2017. Da
Javor Bojan Leš Gradonačelnik Grad Ivanić-Grad 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Tomislav Boljar Gradonačelnik Grad Duga Resa 09.06.2017. 09.06.2017. Da
Goran Bonifačić Zamjenik općinskog načelnika Općina Punat 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Marko Boras Mandić Zamjenik župana Primorsko-Goranska Županija 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Josip Borić Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Rada Borić Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Stjepan Borjan Zamjenik općinskog načelnika Općina Gornja Rijeka 30.05.2017. 30.05.2017. Da
Sanja Borovec Općinski načelnik Općina Jakovlje 08.06.2017. 08.06.2017. Da
Ivan Bosančić Gradonačelnik Grad Vinkovci 09.06.2017. 09.06.2017. Da
Perica Bosančić Općinski načelnik Općina Dugopolje 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Marin Bosilj Općinski načelnik Općina Sveti Ilija 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Marin Boško Općinski načelnik Općina Kukljica 31.05.2017. 31.05.2017. Da
Ivan Bošković Zamjenik općinskog načelnika Općina Klakar 02.06.2017. 02.06.2017. Da
Dinko Bošnjak Općinski načelnik Općina Hrvace 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Nenad Bošnjak Općinski načelnik Općina Sveti Ivan Žabno 08.06.2017. 08.06.2017. Da
Senko Bošnjak Član uprave Hrvatske ceste d.o.o.  07.01.2019. 07.01.2019. Da
Dražen Bošnjaković Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Stjepan Bošnjaković Zamjenik župana Brodsko posavska županija 01.06.2017. 01.06.2017. Da
Stipe Bosotin Zamjenik gradonačelnika Grad Vodice 08.06.2017. 08.06.2017. Da
Mate Botica Član uprave Odašiljači I Veze d.o.o.  31.05.2016. 31.05.2016. Da
Tomislav Božić Zamjenik općinskog načelnika Općina Vođinci 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Tončica Božić Član Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa 22.02.2018. 22.02.2018. Da
Igor Božičević Ravnatelj Hrvatski zavod za norme 31.03.2017. 31.03.2017. Da
Davor Božinović Potpredsjednik Vlada Republike Hrvatske 23.07.2020. 23.07.2020. Da
Predrag Božinović Ravnatelj Zavod za sigurnost informacijskih sustava 10.09.2019. 10.09.2019. Da
Tomislav Bračun Općinski načelnik Općina Nova Bukovica 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Igor Brajdić Zamjenik gradonačelnika Grad Bjelovar 08.06.2017. 08.06.2017. Da
Arijana Brajko Gall Zamjenik gradonačelnika Grad Buje 09.06.2017. 09.06.2017. Da
Antonijo Brajković Gradonačelnik Grad Skradin 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Veljko Brajković Zamjenik gradonačelnika Grad Pazin 08.06.2017. 08.06.2017. Da
Željko Brajković Zamjenik općinskog načelnika Općina Dežanovac 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Ana Brajnović Zamjenik gradonačelnika Grad Valpovo 09.06.2017. 09.06.2017. Da
Alice Brandt Član Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) 16.07.2019. 16.07.2019. Da
Krunoslav Bratanović Općinski načelnik Općina Podravske Sesvete 09.06.2017. 09.06.2017. Da
Mario Bratulić Općinski načelnik Općina Sveti Petar U Šumi 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Luka Brčić Zamjenik župana Splitsko-Dalmatinska Županija 17.06.2017. 17.06.2017. Da
David Bregovac Općinski načelnik Općina Fužine 08.06.2017. 08.06.2017. Da
Nadir Breščić Zamjenik općinskog načelnika Općina Sveti Petar U Šumi 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Dubravka Brezak Stamać Ravnatelj Agencija za odgoj i obrazovanje 01.07.2019. 01.07.2019. Da
Tomislav Briš Zamjenik općinskog načelnika Općina Čaglin 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Jure Brižić Općinski načelnik Općina Preko 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Jure Brkan Gradonačelnik Grad Makarska 12.06.2017. 12.06.2017. Da
Branko Brkić Sudac Ustavni sud Republike Hrvatske 07.06.2016. 07.06.2016. Da
Lidija Brković Glavni ravnatelj Državni zavod za statistiku 14.01.2021. 14.01.2021. Da
Zlatko Brlek Gradonačelnik Grad Klanjec 26.05.2017. 26.05.2017. Da

Stranice