Početna
 

Registar obveznika

Sadržaj registra u formatu prilagođenom za ponovnu uporabu možete preuzeti ovdje.

Prikazano 151 - 200 od 2561
Ime i prezime Dužnost Naziv pravne osobe Datum početka obnašanja dužnosti Datum kraja obnašanja dužnosti Dužnost aktivna
Krešo Beljak Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Damir Belošević Općinski načelnik Općina Đurmanec 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Marko Belošević Zamjenik gradonačelnika Grad Vrbovec 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Brankica Benc Općinski načelnik Općina Rakovec 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Damira Benc Ravnatelj Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom 01.04.2021. 01.04.2021. Da
Stjepan Bencetić Direktor KOMUNALNO DRUŠTVO DRAGANIĆ d.o.o. za održavanje groblja i obavljanje pogrebnih poslova, izgradnju i održavanje javnih površina, te pružanje određenih komunalnih usluga 29.11.2022. 29.11.2022. Da
Gaetano Benčić Zamjenik općinskog načelnika Općina Tar Vabriga 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Kristijan Benčić Direktor PRAGRANDE d.o.o. za obavljanje djelatnosti javne odvodnje 01.03.2022. 01.03.2022. Da
Sandra Benčić Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Dražen Bengez Direktor KOMUNALAC d.o.o. za komunalnu djelatnost, Garešnica 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Niko Benić Član uprave - Direktor ŽUPA DUBROVAČKA d.o.o. za komunalne poslove 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Petar Benković Član uprave VODA MLJET d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Franjo Berečki Zamjenik općinskog načelnika Općina Končanica 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Večeslav Bergman Ravnatelj Dom zdravlja Zagrebačke županije 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Marija Berić Direktor RADIO POSTAJA NOVSKA d.o.o. za izdavačku i radijsku djelatnost 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Davor Bernardić Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Filip Bernardić Općinski načelnik Općina Pušća 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Marin Beroš Član uprave TURISTIČKO-ŠPORTSKA LUKA BAŠKA VODA D.O.O. ZA TURIZAM, ŠPORT I USLUGE 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Marin Beroš Član uprave TURISTIČKO-ŠPORTSKA LUKA BAŠKA VODA D.O.O. ZA TURIZAM, ŠPORT I USLUGE 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Vili Beroš Ministar Ministarstvo zdravstva 23.07.2020. 23.07.2020. Da
Jasna Bet Član uprave - Direktor KOMUNALNO KAPELA d.o.o. za trgovinu i usluge 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Milka Beus Član uprave - Direktor PODUZETNIČKI CENTAR VRGORAC d.o.o. za poslovne usluge, Vrgorac 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Sandra Bezjak vršitelj dužnosti ravnatelja Agencija za znanost i visoko obrazovanje 14.12.2021. 14.12.2021. Da
Dubravka Biberdžić Vršitelj dužnosti upravitelja ZAKLADA SOLIDARNOSTI GRADA VARAŽDINA 08.09.2022. 08.09.2022. Da
Andrej Bičak Predsjednik uprave KOMBEL društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Marko Bićanić Općinski načelnik Općina Saborsko 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Mihovil Bićanić Općinski načelnik Općina Rakovica 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Darko Bijelić Direktor MONTE GIRO d. o. o. za pogrebne usluge 01.02.2022. 01.02.2022. Da
Josip Bilandžija Gradonačelnik Grad Garešnica 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Josip Bilaver Državni tajnik Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 24.09.2020. 24.09.2020. Da
Vladimir Bilek Zamjenik gradonačelnika Grad Daruvar 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Ante Bilić Član uprave MAKARSKA OBALA d.o.o. za lučke djelatnosti i ostale gospodarske djelatnosti na pomorskom dobru 07.02.2022. 07.02.2022. Da
Ante Bilić Gradonačelnik Grad Trogir 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Dubravko Bilić Gradonačelnik Grad Ludbreg 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Saša Bilić Predsjednik uprave Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama društvo s ograničenom odgovornošću 28.11.2022. 28.11.2022. Da
Ivan Bilobrk Direktor PARKOVI, Trgovačko društvo za uređenje i njegu zelenih površina i uzgoj cvijeća, d. o. o. 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Marko Bilobrk Direktor KOMUNALNO KLINČA SELA d.o.o. za komunalne poslove 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Petar Bilobrk Član uprave - Direktor LOVRINAC, društvo s ograničenom odgovornosti za obavljanje komunalnih djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Melita Birčić Ravnatelj PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Stanko Birin Član uprave - Direktor LEĆ društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Antonija Bišćan Ravnatelj Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije 01.07.2022. 01.07.2022. Da
Dalibor Bišćan Gradonačelnik Grad Hrvatska Kostajnica 25.05.2021. 25.05.2021. Da
Željko Biščan Član uprave - Direktor KOMUNALNO PODUZEĆE NOVA RAČA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Josip Bišćanin Direktor KOMUNALAC d.o.o. za pružanje komunalnih usluge, Pakrac 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Kristijan Bizek Direktor TURISTIČKO KULTURNO - INFORMATIVNI CENTAR društvo s ograničenom odgovornošću za turizam i usluge, Lepoglava 20.05.2022. 20.05.2022. Da
Ivan Bjelčić Direktor NARODNE NOVINE TRGOVINA d.o.o. za trgovinu i usluge 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Mladen Blaško Općinski načelnik Općina Klenovnik 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Donald Blašković Član uprave 1. MAJ LABIN, društvo s ograničenom odgovornošću 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Ana Blatančić Direktor TERRA SLAVONICA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i trgovinu 02.11.2022. 02.11.2022. Da
Ruža Blažanin Član uprave - Direktor VODOVOD d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, Brinje 25.12.2021. 25.12.2021. Da

Stranice