Početna
 

Registar dužnosnika

Sadržaj registra u formatu prilagođenom za ponovnu uporabu možete preuzeti ovdje.

Prikazano 401 - 450 od 1236
Ime i prezime Dužnost Naziv pravne osobe Datum početka obnašanja dužnosti Datum kraja obnašanja dužnosti Dužnost aktivna
Denis Ivanović Gradonačelnik Grad Kaštela 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Goran Ivanović Zastupnik Hrvatski sabor 23.07.2020. 23.07.2020. Da
Nikola Ivanović Zamjenik župana Požeško-Slavonska Županija 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Tonka Ivčević Gradonačelnik Grad Komiža 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Stjepan Ivoš Općinski načelnik Općina Martinska Ves 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Bojan Ivošević Zamjenik gradonačelnika Grad Split 07.06.2021. 07.06.2021. Da
Ivana Jakir-Bajo Viceguverner Hrvatska narodna banka 01.07.2020. 01.07.2020. Da
Josip Jakobović Općinski načelnik Općina Strizivojna 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Zdravko Jakop Državni tajnik Ministarstvo obrane 24.09.2020. 24.09.2020. Da
Mišel Jakšić Gradonačelnik Grad Koprivnica 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Zdenko Jakuc Općinski načelnik Općina Lopar 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Krunoslav Jakupčić Predsjednik uprave HRVATSKE ŠUME društvo s ograničenom odgovornošću 20.11.2017. 20.11.2017. Da
Hrvoje Janči Gradonačelnik Grad Đurđevac 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Marica Jančić Općinski načelnik Općina Marija Gorica 27.05.2021. 27.05.2021. Da
Anita Jančić Lešić Općinski načelnik Općina Lastovo 10.06.2021. 10.06.2021. Da
Gordan Jandroković Predsjednik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Ivan Janković Gradonačelnik Grad Glina 09.06.2021. 09.06.2021. Da
Robert Jankovics Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Špiro Janović Državni tajnik Ministarstvo hrvatskih branitelja 06.05.2021. 06.05.2021. Da
Josip Jany Općinski načelnik Općina Sveti Đurđ 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Kristijan Jareb Općinski načelnik Općina Tisno 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Suzana Jašić Gradonačelnik Grad Pazin 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Dragana Jeckov Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Dušan Jeckov Općinski načelnik Općina Negoslavci 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Jurica Jednačak Član Upravnog Vijeća Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga 02.02.2018. 02.02.2018. Da
Ilijana Jeleč Član Upravnog Vijeća Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga 02.02.2018. 02.02.2018. Da
Dragan Jelić Državni tajnik Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike 24.09.2020. 24.09.2020. Da
Marko Jelić Župan Šibensko-Kninska Županija 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Nikola Jelić Glasnogovornik Ured Predsjednika Republike Hrvatske 21.02.2020. 21.02.2020. Da
Goran Jelinić Općinski načelnik Općina Brodski Stupnik 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Marija Jelkovac Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Mario Jelušić Sudac Ustavni sud Republike Hrvatske 07.06.2016. 07.06.2016. Da
Ljubica Jembrih Općinski načelnik Općina Lobor 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Siniša Jenkač Gradonačelnik Grad Novi Marof 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Srđan Jeremić Zamjenik župana Vukovarsko-Srijemska Županija 27.05.2021. 27.05.2021. Da
Ivan Jeromela Općinski načelnik Općina Gračišće 07.06.2021. 07.06.2021. Da
Damir Jordan Općinski načelnik Općina Ražanac 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Željka Josić Državni tajnik Središnji državni ured za demografiju i mlade 10.08.2020. 10.08.2020. Da
Darko Josipović Zamjenik Predsjednika Vijeća Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti 27.04.2018. 27.04.2018. Da
Antonija Jozić Župan Požeško-Slavonska Županija 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Aleksandra Jozić-Ileković Član Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa 22.02.2018. 22.02.2018. Da
Zvonimir Jukić Član Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) 16.07.2019. 16.07.2019. Da
Robert Juko Općinski načelnik Općina Gračac 07.06.2021. 07.06.2021. Da
Marija Jungić Zamjenik župana Bjelovarsko bilogorska županija 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Marijana Junušić Općinski načelnik Općina Ernestinovo 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Toni Juranić Općinski načelnik Općina Baška 25.05.2021. 25.05.2021. Da
Franjo Juranović Zamjenik općinskog načelnika Općina Dvor 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Dean Jurčić Zamjenik gradonačelnika Grad Kastav 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Gordana Jureković Općinski načelnik Općina Krapinske Toplice 07.06.2021. 07.06.2021. Da
Alen Jurenac Općinski načelnik Općina Čačinci 21.05.2021. 21.05.2021. Da

Stranice