Početna
 

Registar dužnosnika

Sadržaj registra u formatu prilagođenom za ponovnu uporabu možete preuzeti ovdje.

Prikazano 401 - 450 od 1851
Ime i prezime Dužnost Naziv pravne osobe Datum početka obnašanja dužnosti Datum kraja obnašanja dužnosti Dužnost aktivna
Saša Dujmić Član uprave Hrvatska elektroprivreda d.d. 01.01.2018. 01.01.2018. Da
Saša Dujmić Član uprave Hrvatska elektroprivreda d.d. 01.01.2018. 01.01.2018. Da
Joško Dujmović Općinski načelnik Općina Primorski Dolac 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Mario Dukarić Zamjenik gradonačelnika Grad Sveti Ivan Zelina 09.06.2017. 09.06.2017. Da
Branko Dukić Gradonačelnik Grad Zadar 30.05.2017. 30.05.2017. Da
Tomislav Dulibić Državni tajnik Ministarstvo zdravstva 17.11.2016. 17.11.2016. Da
Darinko Dumbović Gradonačelnik Grad Petrinja 08.06.2017. 08.06.2017. Da
Mario Dundović Zamjenik općinskog načelnika Općina Ražanac 31.05.2017. 31.05.2017. Da
Milan Dundović Općinski načelnik Općina Mikleuš 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Tomislav Dundović Zamjenik gradonačelnika Grad Bakar 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Slobodan Duran Zamjenik općinskog načelnika Općina Velika Trnovitica 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Dalibor Durdov Zamjenik općinskog načelnika Općina Ružić 09.06.2017. 09.06.2017. Da
Tomislav Durmić Općinski načelnik Općina Zdenci 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Mirko Duspara Gradonačelnik Grad Slavonski Brod 08.06.2017. 08.06.2017. Da
Žarko Duvančić Zamjenik općinskog načelnika Općina Promina 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Daria Duždević Član Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) 29.09.2017. 29.09.2017. Da
Ante Džapo Pomoćnik ravnatelja Hrvatski zavod za zapošljavanje 05.09.2019. 05.09.2019. Da
Tomislav Dželalija Zamjenik gradonačelnika Grad Drniš 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Željko Džepina Zamjenik gradonačelnika Grad Knin 12.06.2017. 12.06.2017. Da
Ivo Emić Općinski načelnik Općina Štefanje 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Ivan Erhatić Zamjenik općinskog načelnika Općina Pitomača 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Kristina Erlić Zamjenik općinskog načelnika Općina Škabrnja 20.06.2017. 20.06.2017. Da
Vesna Fabijančić Križanić Potpredsjednik Državno izborno povjerenstvo 09.03.2015. 09.03.2015. Da
Ante Fabijanić Gradonačelnik Grad Pag 12.06.2017. 12.06.2017. Da
Davor Fabijanić Zamjenik gradonačelnika Grad Pag 12.06.2017. 12.06.2017. Da
Erik Fabijanić Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Andrija Fabris Gradonačelnik Grad Korčula 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Michael Faulend Viceguverner Hrvatska narodna banka 12.07.2019. 12.07.2019. Da
Igor Fazekaš Član uprave Hrvatske šume d.o.o.  20.11.2017. 20.11.2017. Da
Anđelko Ferek-Jambrek Zamjenik župana Krapinsko-Zagorska Županija 31.05.2017. 31.05.2017. Da
Marko Ferenac Općinski načelnik Općina Vižinada 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Ivona Ferenčić Glavni tajnik Vlada Republike Hrvatske 25.04.2020. 25.04.2020. Da
Damir Figurić Zamjenik općinskog načelnika Općina Stara Gradiška 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Predrag Filić Općinski načelnik Općina Voćin 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Mario Filipašić Zamjenik općinskog načelnika Općina Kalnik 30.05.2017. 30.05.2017. Da
Marko Filipović Zamjenik gradonačelnika Grad Rijeka 09.06.2017. 09.06.2017. Da
Suzana Filipović Pomoćnik ravnatelja Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 05.03.2020. 05.03.2020. Da
Željko Filipović Općinski načelnik Općina Kloštar Ivanić 08.06.2017. 08.06.2017. Da
Fabrizio Fioretti Zamjenik općinskog načelnika Općina Bale 10.05.2019. 10.05.2019. Da
Darko Fištrović Općinski načelnik Općina Gornja Rijeka 30.05.2017. 30.05.2017. Da
Augustin Flegar Zamjenik gradonačelnika Grad Oroslavje 08.06.2017. 08.06.2017. Da
Dalibor Fofonjka Zamjenik gradonačelnika Grad Orahovica 08.06.2017. 08.06.2017. Da
Goran Fogadić Zamjenik općinskog načelnika Općina Levanjska Varoš 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Davor Forgić Direktor Zračna Luka Osijek d.o.o.  10.10.2017. 10.10.2017. Da
Robert Francem Zamjenik gradonačelnika Grad Đakovo 12.06.2017. 12.06.2017. Da
Ivana Franić Državni tajnik Ministarstvo znanosti i obrazovanja 06.02.2020. 06.02.2020. Da
Franjo Franjković Općinski načelnik Općina Rakovica 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Hrvoje Frankić Zamjenik župana Zagrebačka Županija 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Ivan Frankol Zamjenik općinskog načelnika Općina Zrinski Topolovac 08.06.2017. 08.06.2017. Da
Irene Franković Zamjenik općinskog načelnika Općina Sveta Nedelja 25.05.2017. 25.05.2017. Da

Stranice