Početna
 

Registar dužnosnika

Sadržaj registra u formatu prilagođenom za ponovnu uporabu možete preuzeti ovdje.

Prikazano 401 - 450 od 1899
Ime i prezime Dužnost Naziv pravne osobe Datum početka obnašanja dužnosti Datum kraja obnašanja dužnosti Dužnost aktivna
Martina Drvar Viceguverner Hrvatska narodna banka 01.10.2018. 01.10.2018. Da
Danijel Drviš Zamjenik općinskog načelnika Općina Bistra 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Krunoslav Dugalić Ravnatelj Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu 01.01.2019. 01.01.2019. Da
Dragutin Dugan Zamjenik općinskog načelnika Općina Budinščina 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Ivo Dujmić Gradonačelnik Grad Opatija 13.06.2017. 13.06.2017. Da
Saša Dujmić Član uprave Hrvatska elektroprivreda d.d. 01.01.2018. 01.01.2018. Da
Saša Dujmić Član uprave Hrvatska elektroprivreda d.d. 01.01.2018. 01.01.2018. Da
Joško Dujmović Općinski načelnik Općina Primorski Dolac 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Mario Dukarić Zamjenik gradonačelnika Grad Sveti Ivan Zelina 09.06.2017. 09.06.2017. Da
Branko Dukić Gradonačelnik Grad Zadar 30.05.2017. 30.05.2017. Da
Tomislav Dulibić Državni tajnik Ministarstvo zdravstva 17.11.2016. 17.11.2016. Da
Darinko Dumbović Gradonačelnik Grad Petrinja 08.06.2017. 08.06.2017. Da
Mario Dundović Zamjenik općinskog načelnika Općina Ražanac 31.05.2017. 31.05.2017. Da
Milan Dundović Općinski načelnik Općina Mikleuš 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Tomislav Dundović Zamjenik gradonačelnika Grad Bakar 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Slobodan Duran Zamjenik općinskog načelnika Općina Velika Trnovitica 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Dalibor Durdov Zamjenik općinskog načelnika Općina Ružić 09.06.2017. 09.06.2017. Da
Tomislav Durmić Općinski načelnik Općina Zdenci 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Mirko Duspara Gradonačelnik Grad Slavonski Brod 08.06.2017. 08.06.2017. Da
Žarko Duvančić Zamjenik općinskog načelnika Općina Promina 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Daria Duždević Član Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) 29.09.2017. 29.09.2017. Da
Tomislav Dželalija Zamjenik gradonačelnika Grad Drniš 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Željko Džepina Zamjenik gradonačelnika Grad Knin 12.06.2017. 12.06.2017. Da
Branko Džimbeg Zamjenik općinskog načelnika Općina Milna 12.06.2017. 12.06.2017. Da
Ivo Emić Općinski načelnik Općina Štefanje 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Ivan Erhatić Zamjenik općinskog načelnika Općina Pitomača 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Kristina Erlić Zamjenik općinskog načelnika Općina Škabrnja 20.06.2017. 20.06.2017. Da
Bruna Esih Zastupnik Hrvatski sabor 14.10.2016. 14.10.2016. Da
Vesna Fabijančić Križanić Potpredsjednik Državno izborno povjerenstvo 09.03.2015. 09.03.2015. Da
Ante Fabijanić Gradonačelnik Grad Pag 12.06.2017. 12.06.2017. Da
Davor Fabijanić Zamjenik gradonačelnika Grad Pag 12.06.2017. 12.06.2017. Da
Andrija Fabris Gradonačelnik Grad Korčula 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Michael Faulend Viceguverner Hrvatska narodna banka 12.07.2019. 12.07.2019. Da
Igor Fazekaš Član uprave Hrvatske šume d.o.o.  20.11.2017. 20.11.2017. Da
Damir Felak Zastupnik Hrvatski sabor 14.10.2016. 14.10.2016. Da
Anđelko Ferek-Jambrek Zamjenik župana Krapinsko-Zagorska Županija 31.05.2017. 31.05.2017. Da
Marko Ferenac Općinski načelnik Općina Vižinada 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Ivona Ferenčić Zamjenik glavnog tajnika Vlada Republike Hrvatske 01.12.2016. 01.12.2016. Da
Damir Figurić Zamjenik općinskog načelnika Općina Stara Gradiška 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Predrag Filić Općinski načelnik Općina Voćin 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Mario Filipašić Zamjenik općinskog načelnika Općina Kalnik 30.05.2017. 30.05.2017. Da
Marko Filipović Zamjenik gradonačelnika Grad Rijeka 09.06.2017. 09.06.2017. Da
Željko Filipović Općinski načelnik Općina Kloštar Ivanić 08.06.2017. 08.06.2017. Da
Fabrizio Fioretti Zamjenik općinskog načelnika Općina Bale 10.05.2019. 10.05.2019. Da
Darko Fištrović Općinski načelnik Općina Gornja Rijeka 30.05.2017. 30.05.2017. Da
Augustin Flegar Zamjenik gradonačelnika Grad Oroslavje 08.06.2017. 08.06.2017. Da
Dalibor Fofonjka Zamjenik gradonačelnika Grad Orahovica 08.06.2017. 08.06.2017. Da
Goran Fogadić Zamjenik općinskog načelnika Općina Levanjska Varoš 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Davor Forgić Direktor Zračna Luka Osijek d.o.o.  10.10.2017. 10.10.2017. Da
Robert Francem Zamjenik gradonačelnika Grad Đakovo 12.06.2017. 12.06.2017. Da

Stranice