Početna
 

Registar obveznika

Sadržaj registra u formatu prilagođenom za ponovnu uporabu možete preuzeti ovdje.

Prikazano 401 - 450 od 2569
Ime i prezime Dužnost Naziv pravne osobe Datum početka obnašanja dužnosti Datum kraja obnašanja dužnosti Dužnost aktivna
Bara Čubelić Direktor KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Sandra Čubelić Ravnatelj OPĆA BOLNICA GOSPIĆ 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Božo Ćubić Općinski načelnik Općina Cista Provo 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Ante Čubrić Član uprave VRILO d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Endi Ćuća Član uprave - Direktor OBALA I PARKOVI d.o.o. za održavanje komunalne infrastrukture, usluge i djelatnost turističke agencije 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Ante Cukrov Gradonačelnik Grad Vodice 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Željko Čulina Ravnatelj OPĆA BOLNICA ZADAR 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Damir Culjak Vršitelj dužnosti ravnatelja Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje 20.06.2022. 20.06.2022. Da
Hrvoje Čuljak Ravnatelj Uprava za ceste Vukovarsko-srijemske županije 04.06.2022. 04.06.2022. Da
Nikola Čuljak Direktor LOCORUM d.o.o. za knjigovodstvo i usluge 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Ankica Čulo Zamjenik ravnatelja Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Ivan Čulo Predsjednik uprave HP - Hrvatska pošta d.d. 12.04.2022. 12.04.2022. Da
Bojana Ćulum Ilić Ravnatelj ZAKLADA SVEUČILIŠTA U RIJECI 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Bojana Ćulum Ilić Ravnatelj ZAKLADA SVEUČILIŠTA U RIJECI 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Goran Cupek Zamjenik gradonačelnika Grad Garešnica 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Jelena Curać Pomoćnik ravnatelja Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 11.11.2021. 11.11.2021. Da
Stjepan Čuraj Državni tajnik Ministarstvo financija 24.09.2020. 24.09.2020. Da
Branko Curić Ravnatelj LUČKA UPRAVA POREČ 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Emil Ćurko Gradonačelnik Grad Nin 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Dinko Čutura Ravnatelj Hrvatski državni arhiv 12.05.2021. 12.05.2021. Da
Ignacije Čutura Predsjednik uprave Hrvatska Lutrija društvo s ograničenom odgovornošću za organiziranje i priređivanje igara na sreću i zabavnih igara 28.10.2022. 28.10.2022. Da
Tomislav Cuvaj Zamjenik gradonačelnika Grad Ivanić-Grad 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Hrvoje Čuvalo Predsjednik uprave HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK 24.10.2022. 24.10.2022. Da
Vjekoslav Čuvalo Ravnatelj DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Marijan Ćužić Član uprave HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. za upravljanje, održavanje i izgradnju željezničke infrastrukture 01.04.2022. 01.04.2022. Da
Radomir Čvarković Zamjenik župana Osječko-baranjska županija 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Ivana Cvitan Polić Općinski načelnik Općina Čavle 24.05.2021. 24.05.2021. Da
Miljenko Cvitanović Pomoćnik ravnatelja HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE 19.04.2021. 19.04.2021. Da
Ante Cvitković Ravnatelj Nastavni zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Marina Cvitković Član uprave - Direktor KAMIČAK d.o.o. za upravljanje parkiralištima 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Tomislav Cvitković Gradonačelnik Grad Novi Vinodolski 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Slavko Cvrlja Općinski načelnik Općina Bedenica 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Dario Cvrtila Općinski načelnik Općina Jesenje 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Ivan Dabro Član uprave VRANJEVO d.o.o. za komunalne djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Marijan Dadić Član uprave BONINOVO d.o.o. za obavljanje pogrebnih usluga 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Željko Dadić Ravnatelj Županijska lučka uprava Dubrovnik 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Dalibor Dakić Zamjenik općinskog načelnika Općina Viljevo 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Mato Damjan Općinski načelnik Općina Crnac 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Martina Damjanac Direktor VODA d.o.o. za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje, Orahovica 24.03.2022. 24.03.2022. Da
Jelena Damjanović Direktor Komunalno tgovačko društvo Gmajna d.o.o. Jagodnjak 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Milorad Damjanović Član uprave - Direktor Drenovački Vodovod d.o.o. za vodne usluge 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Pero Damjanović Općinski načelnik Općina Plaški 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Ivan Dananić Direktor ZELINSKE KOMUNALIJE d.o.o. 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Emil Daus Zastupnik Hrvatski sabor 18.06.2021. 18.06.2021. Da
Ivana Davidović Direktor TRŽNICA društvo s ograničenom odgovornošću, Osijek 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Gabrijel Deak Zamjenik gradonačelnika Grad Sveta Nedelja 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Boris Debak Član uprave - Direktor Hrvatski radio Županja društvo s ograničenom odgovornošću 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Nenad Debelić Ravnatelj ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA RAB 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Damir Dekanić Župan Vukovarsko-srijemska županija 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Želimir Delač Ravnatelj Agencija za sigurnost željezničkog prometa 18.02.2021. 18.02.2021. Da

Stranice