Početna
 

Registar obveznika

Sadržaj registra u formatu prilagođenom za ponovnu uporabu možete preuzeti ovdje.

Prikazano 401 - 450 od 2608
Ime i prezime Dužnost Naziv pravne osobe Datum početka obnašanja dužnosti Datum kraja obnašanja dužnosti Dužnost aktivna
Pero Ćosić Zastupnik Hrvatski sabor 16.05.2024. 16.05.2024. Da
Dražen Čović Predsjednik uprave Financijska agencija 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Jasenka Crnković Zamjenik gradonačelnika Grad Osijek 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Sandra Čubelić Ravnatelj OPĆA BOLNICA GOSPIĆ 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Božo Ćubić Općinski načelnik Općina Cista Provo 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Ante Čubrić Član uprave VRILO d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Endi Ćuća Član uprave - Direktor OBALA I PARKOVI d.o.o. za održavanje komunalne infrastrukture, usluge i djelatnost turističke agencije 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Ante Cukrov Gradonačelnik Grad Vodice 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Jurica Culej Vršitelj dužnosti ravnatelja GRADSKA RAZVOJNA AGENCIJA SLATINE 25.05.2023. 25.05.2023. Da
Željko Čulina Ravnatelj OPĆA BOLNICA ZADAR 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Hrvoje Čuljak Ravnatelj Uprava za ceste Vukovarsko-srijemske županije 04.06.2022. 04.06.2022. Da
Nikola Čuljak Direktor LOCORUM d.o.o. za knjigovodstvo i usluge 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Ankica Čulo Zamjenik ravnatelja Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom 16.03.2023. 16.03.2023. Da
Ivan Čulo Predsjednik uprave HP - Hrvatska pošta d.d. 12.04.2022. 12.04.2022. Da
Bojana Ćulum Ilić Ravnatelj ZAKLADA SVEUČILIŠTA U RIJECI 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Bojana Ćulum Ilić Ravnatelj ZAKLADA SVEUČILIŠTA U RIJECI 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Goran Cupek Zamjenik gradonačelnika Grad Garešnica 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Jelena Curać Pomoćnik ravnatelja Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 11.11.2021. 11.11.2021. Da
Branko Curić Ravnatelj LUČKA UPRAVA POREČ 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Želimir Curiš Direktor KOMUNALIJE d.o.o. za komunalno gospodarstvo, Čazma 15.11.2022. 15.11.2022. Da
Anita Curiš Krok Zastupnik Hrvatski sabor 16.05.2024. 16.05.2024. Da
Anita Curiš Krok Općinski načelnik Općina Konjščina 02.06.2021. 02.06.2021. Da
Emil Ćurko Gradonačelnik Grad Nin 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Tomislav Ćurko Član uprave - Direktor NIN TURIZAM d.o.o. za ugostiteljstvo, turizam i usluge turističke agencije 01.01.2023. 01.01.2023. Da
Ante Ćus Predsjednik uprave USLUGA društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti 01.10.2023. 01.10.2023. Da
Dinko Čutura Ravnatelj Hrvatski državni arhiv 12.05.2021. 12.05.2021. Da
Ignacije Čutura Predsjednik uprave Hrvatska Lutrija društvo s ograničenom odgovornošću za organiziranje i priređivanje igara na sreću i zabavnih igara 28.10.2022. 28.10.2022. Da
Mladen Čutura Član Vijeća Agencija za elektroničke medije 17.10.2023. 17.10.2023. Da
Tomislav Cuvaj Zamjenik gradonačelnika Grad Ivanić-Grad 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Hrvoje Čuvalo Predsjednik uprave HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK 24.10.2022. 24.10.2022. Da
Vjekoslav Čuvalo Ravnatelj DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Marijan Ćužić Član uprave HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. za upravljanje, održavanje i izgradnju željezničke infrastrukture 01.04.2022. 01.04.2022. Da
Radomir Čvarković Zamjenik župana Osječko-baranjska županija 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Ivana Cvitan Polić Općinski načelnik Općina Čavle 24.05.2021. 24.05.2021. Da
Ante Cvitković Ravnatelj Nastavni zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije 05.02.2023. 05.02.2023. Da
Tomislav Cvitković Gradonačelnik Grad Novi Vinodolski 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Slavko Cvrlja Općinski načelnik Općina Bedenica 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Dario Cvrtila Općinski načelnik Općina Jesenje 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Ivan Dabo Zastupnik Hrvatski sabor 16.05.2024. 16.05.2024. Da
Josip Dabro Potpredsjednik Vlada Republike Hrvatske 17.05.2024. 17.05.2024. Da
Josip Dabro Zastupnik Hrvatski sabor 16.05.2024. 16.05.2024. Da
Marijan Dadić Član uprave BONINOVO d.o.o. za obavljanje pogrebnih usluga 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Željko Dadić Ravnatelj Županijska lučka uprava Dubrovnik 01.01.2023. 01.01.2023. Da
Dalibor Dakić Zamjenik općinskog načelnika Općina Viljevo 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Mato Damjan Općinski načelnik Općina Crnac 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Martina Damjanac Direktor VODA d.o.o. za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje, Orahovica 24.03.2022. 24.03.2022. Da
Jelena Damjanović Direktor Komunalno tgovačko društvo Gmajna d.o.o. Jagodnjak 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Milorad Damjanović Član uprave - Direktor Drenovački Vodovod d.o.o. za vodne usluge 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Pero Damjanović Općinski načelnik Općina Plaški 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Ivana Davidović Direktor TRŽNICA društvo s ograničenom odgovornošću, Osijek 25.12.2021. 25.12.2021. Da

Stranice