Početna
 

Registar dužnosnika

Sadržaj registra u formatu prilagođenom za ponovnu uporabu možete preuzeti ovdje.

Prikazano 401 - 450 od 1779
Ime i prezime Dužnost Naziv pravne osobe Datum početka obnašanja dužnosti Datum kraja obnašanja dužnosti Dužnost aktivna
Daria Duždević Član Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) 29.09.2017. 29.09.2017. Da
Ante Džapo Pomoćnik ravnatelja Hrvatski zavod za zapošljavanje 05.09.2019. 05.09.2019. Da
Tomislav Dželalija Zamjenik gradonačelnika Grad Drniš 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Željko Džepina Zamjenik gradonačelnika Grad Knin 12.06.2017. 12.06.2017. Da
Ivo Emić Općinski načelnik Općina Štefanje 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Ivan Erhatić Zamjenik općinskog načelnika Općina Pitomača 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Kristina Erlić Zamjenik općinskog načelnika Općina Škabrnja 20.06.2017. 20.06.2017. Da
Šime Erlić Državni tajnik Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 24.09.2020. 24.09.2020. Da
Vesna Fabijančić Križanić Potpredsjednik Državno izborno povjerenstvo 09.03.2015. 09.03.2015. Da
Ante Fabijanić Gradonačelnik Grad Pag 12.06.2017. 12.06.2017. Da
Davor Fabijanić Zamjenik gradonačelnika Grad Pag 12.06.2017. 12.06.2017. Da
Erik Fabijanić Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Andrija Fabris Gradonačelnik Grad Korčula 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Michael Faulend Viceguverner Hrvatska narodna banka 12.07.2019. 12.07.2019. Da
Igor Fazekaš Član uprave Hrvatske šume d.o.o.  20.11.2017. 20.11.2017. Da
Anđelko Ferek-Jambrek Zamjenik župana Krapinsko-Zagorska Županija 31.05.2017. 31.05.2017. Da
Marko Ferenac Općinski načelnik Općina Vižinada 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Ivona Ferenčić Glavni tajnik Vlada Republike Hrvatske 25.04.2020. 25.04.2020. Da
Damir Figurić Zamjenik općinskog načelnika Općina Stara Gradiška 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Predrag Filić Općinski načelnik Općina Voćin 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Mario Filipašić Zamjenik općinskog načelnika Općina Kalnik 30.05.2017. 30.05.2017. Da
Marko Filipović Zamjenik gradonačelnika Grad Rijeka 09.06.2017. 09.06.2017. Da
Suzana Filipović Pomoćnik ravnatelja Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 05.03.2020. 05.03.2020. Da
Željko Filipović Općinski načelnik Općina Kloštar Ivanić 08.06.2017. 08.06.2017. Da
Fabrizio Fioretti Zamjenik općinskog načelnika Općina Bale 10.05.2019. 10.05.2019. Da
Darko Fištrović Općinski načelnik Općina Gornja Rijeka 30.05.2017. 30.05.2017. Da
Augustin Flegar Zamjenik gradonačelnika Grad Oroslavje 08.06.2017. 08.06.2017. Da
Goran Fogadić Zamjenik općinskog načelnika Općina Levanjska Varoš 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Davor Forgić Direktor Zračna Luka Osijek d.o.o.  10.10.2017. 10.10.2017. Da
Robert Francem Zamjenik gradonačelnika Grad Đakovo 12.06.2017. 12.06.2017. Da
Ivana Franić Državni tajnik Ministarstvo znanosti i obrazovanja 24.09.2020. 24.09.2020. Da
Franjo Franjković Općinski načelnik Općina Rakovica 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Hrvoje Frankić Zamjenik župana Zagrebačka Županija 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Ivan Frankol Zamjenik općinskog načelnika Općina Zrinski Topolovac 08.06.2017. 08.06.2017. Da
Irene Franković zamjenik općinskog načelnika koji obnaša dužnost općinskog načelnika Općina Sveta Nedelja 01.01.2021. 01.01.2021. Da
Ivan Franković Općinski načelnik Općina Pićan 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Jakša Franković Općinski načelnik Općina Trpanj 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Mato Franković Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Bojan Fras Viceguverner Hrvatska narodna banka 12.07.2019. 12.07.2019. Da
Vladimir Fresl Predsjednik uprave Lipovica  d.o.o.  16.10.2017. 16.10.2017. Da
Rafaela Frgačić Zamjenik općinskog načelnika Općina Baška 09.06.2017. 09.06.2017. Da
Ruđer Friganović Direktor Hrvatska brodogradnja - Jadranbrod d.d. 11.11.2019. 11.11.2019. Da
Zvonimir Frka-Petešić Predstojnik Ured predsjednika Vlade RH 30.07.2020. 30.07.2020. Da
Ivan Frketić Zamjenik općinskog načelnika Općina Netretić 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Goran Frković Član uprave JADROLINIJA 17.12.2018. 17.12.2018. Da
Bruno Frlan Zamjenik općinskog načelnika Općina Matulji 12.06.2017. 12.06.2017. Da
Radovan Fuchs Ministar Ministarstvo znanosti i obrazovanja 23.07.2020. 23.07.2020. Da
Zlatko Fumić Općinski načelnik Općina Brinje 27.05.2017. 27.05.2017. Da
Miroslav Furdek Zamjenik gradonačelnika Grad Duga Resa 09.06.2017. 09.06.2017. Da
Martina Furdek-Hajdin zamjenik župana koji obnaša dužnost župana Karlovačka Županija 01.09.2020. 01.09.2020. Da

Stranice