Početna
 

Registar obveznika

Sadržaj registra u formatu prilagođenom za ponovnu uporabu možete preuzeti ovdje.

Prikazano 51 - 100 od 2580
Ime i prezime Dužnost Naziv pravne osobe Datum početka obnašanja dužnosti Datum kraja obnašanja dužnosti Dužnost aktivna
Marinko Artuković Ravnatelj Specijalna bolnica za plućne bolesti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Šimun Aščić Direktor VODOVOD GRUBIŠNO POLJE društvo s ograničenom odgovornošću za vodne usluge 05.05.2022. 05.05.2022. Da
Stjepan Aščić Direktor VODOVOD d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, Slavonski Brod 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Jasenka Auguštan-Pentek Gradonačelnik Grad Zlatar 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Vedran Ažić Vršitelj dužnosti ravnatelja USTANOVA ZA RAZVOJ GRADA SENJA 05.07.2022. 05.07.2022. Da
Anita Babačić Ajduk Ravnatelj JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I DRUGIM ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE - PRIRODA 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Ante Babić Zamjenik gradonačelnika Grad Zadar 07.06.2021. 07.06.2021. Da
Zlatko Babić Gradonačelnik Grad Kutina 25.05.2021. 25.05.2021. Da
Tomislav Bačanek Direktor ŽUPANIJSKE CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE društvo za održavanje i zaštitu cesta, građevinarstvo i projektiranje, d.o.o. 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Zoran Baćanović Općinski načelnik Općina Borovo 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Ante Bačić Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Branko Bačić Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Eduard Baćić Zamjenik općinskog načelnika Općina Matulji 07.06.2021. 07.06.2021. Da
Josip Bačić Član uprave AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM d.o.o. za gospodarenje otpadom i usluge 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Matej Badrov Ravnatelj Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Marko Badurina Predsjednik uprave HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo 12.09.2021. 12.09.2021. Da
Vlado Bagarić Direktor Hrvatska kontrola zračne plovidbe, društvo s ograničenom odgovornošću 12.04.2018. 12.04.2018. Da
Željko Bagarić Član uprave MAKARSKI KOMUNALAC d.o.o. za obavljanje komunalnih poslova 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Snježana Bagić Zamjenik predsjednika Ustavni sud Republike Hrvatske 16.06.2022. 16.06.2022. Da
Jadranka Bahlen Upravitelj zaklade ZAKLADA ZA POMOĆ DJECI VITA 21.02.2022. 21.02.2022. Da
Jasmin Bajić Direktor Croatia Airlines, hrvatska zrakoplovna tvrtka d.d. 06.05.2022. 06.05.2022. Da
Damir Bajs Zastupnik Hrvatski sabor 15.06.2021. 15.06.2021. Da
Damir Bajsić Direktor OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE OSIJEK društvo s ograničenom odgovornošću, Osijek 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Damir Bakić Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Vlado Bakšaj Općinski načelnik Općina Sokolovac 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Branka Bakšić Zamjenik gradonačelnika Grad Glina 27.05.2021. 27.05.2021. Da
Zlatko Bakunić Općinski načelnik Općina Končanica 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Marijana Balić Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Filip Balija Ravnatelj ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA MALI LOŠINJ 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Silvija Balija Direktor KOMUNALNO GOSPODARSTVO BRCKOVLJANI d.o.o. za komunalne djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Marko Balog Zamjenik općinskog načelnika Općina Orehovica 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Darko Ban Općinski načelnik Općina Bedekovčina 07.06.2021. 07.06.2021. Da
Boška Ban Vlahek Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Ivana Bandov Paulić Ravnatelj Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Anita Banić Član uprave - Direktor RIVINA JARUGA d.o.o. za komunalne djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Antun Banovac Ravnatelj Lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Mario Banožić Ministar Ministarstvo obrane 23.07.2020. 23.07.2020. Da
Nikolina Baradić Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Ante Baran Općinski načelnik Općina Lećevica 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Stjepan Baranašić Član uprave Hrvatske autoceste društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje autocesta 13.06.2018. 13.06.2018. Da
Jasna Baranjec-Keserica Ravnatelj ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Frane Barbarić Predsjednik uprave HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA - dioničko društvo 01.01.2022. 01.01.2022. Da
Nevenko Barbarić Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Andreja Barberić Direktor INKASATOR d.o.o. za obavljanje poslova naplate troškova stanovanja i drugih knjigovodstvenih usluga 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Lucijana Barbić Član uprave Komunalac, društvo s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom i komunalne usluge, Lastovo 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Lucijana Barbić Član uprave Komunalac, društvo s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom i komunalne usluge, Lastovo 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Klaudia Barčot Član uprave SANITAT DUBROVNIK d.o.o. za komunalne djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Dalibor Bardač Općinski načelnik Općina Čaglin 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Suzana Barešić Ravnatelj DOM ZDRAVLJA DRNIŠ, ugovorna zdravstvena ustanova 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Karolina Barilar Ravnatelj ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA 25.12.2021. 25.12.2021. Da

Stranice