Početna
 

Registar obveznika

Sadržaj registra u formatu prilagođenom za ponovnu uporabu možete preuzeti ovdje.

Prikazano 51 - 100 od 2609
Ime i prezime Dužnost Naziv pravne osobe Datum početka obnašanja dužnosti Datum kraja obnašanja dužnosti Dužnost aktivna
Robert Armić Sponza Član uprave - Direktor ODVODNJA HVAR d.o.o. za javnu odvodnju i pročišćavanje voda 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Tatjana Arnold Sabo Ravnatelj JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE I EKOLOŠKOM MREŽOM VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Marinko Artuković Ravnatelj Specijalna bolnica za plućne bolesti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Šimun Aščić Direktor VODOVOD GRUBIŠNO POLJE društvo s ograničenom odgovornošću za vodne usluge 05.05.2022. 05.05.2022. Da
Stjepan Aščić Direktor VODOVOD d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, Slavonski Brod 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Jasenka Auguštan-Pentek Zastupnik Hrvatski sabor 16.05.2024. 16.05.2024. Da
Jasenka Auguštan-Pentek Gradonačelnik Grad Zlatar 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Vedran Ažić Vršitelj dužnosti ravnatelja USTANOVA ZA RAZVOJ GRADA SENJA 05.07.2022. 05.07.2022. Da
Anita Babačić Ajduk Ravnatelj JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I DRUGIM ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE - PRIRODA 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Ante Babić Zastupnik Hrvatski sabor 16.05.2024. 16.05.2024. Da
Ante Babić Zamjenik gradonačelnika Grad Zadar 07.06.2021. 07.06.2021. Da
Zlatko Babić Gradonačelnik Grad Kutina 25.05.2021. 25.05.2021. Da
Tomislav Bačanek Direktor ŽUPANIJSKE CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE društvo za održavanje i zaštitu cesta, građevinarstvo i projektiranje, d.o.o. 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Zoran Baćanović Općinski načelnik Općina Borovo 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Branko Bačić Potpredsjednik Vlada Republike Hrvatske 17.05.2024. 17.05.2024. Da
Branko Bačić Potpredsjednik Vlada Republike Hrvatske 17.01.2023. 17.01.2023. Da
Eduard Baćić Zamjenik općinskog načelnika Općina Matulji 07.06.2021. 07.06.2021. Da
Josip Bačić Član uprave AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM d.o.o. za gospodarenje otpadom i usluge 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Ivana Bačlija Direktor Vodovod Korenica d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju 05.03.2024. 05.03.2024. Da
Marko Badurina Predsjednik uprave HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo 13.09.2023. 13.09.2023. Da
Snježana Bagić Zamjenik predsjednika Ustavni sud Republike Hrvatske 16.06.2022. 16.06.2022. Da
Jadranka Bahlen Upravitelj zaklade ZAKLADA ZA POMOĆ DJECI VITA 21.02.2022. 21.02.2022. Da
Melanija Bahnjik Direktor KOMUNALAC DEŽANOVAC društvo s ograničenom odgovornošću za komunalnu djelatnost, trgovinu i usluge 27.02.2023. 27.02.2023. Da
Jasmin Bajić Direktor Croatia Airlines, hrvatska zrakoplovna tvrtka d.d. 06.05.2022. 06.05.2022. Da
Damir Bajsić Direktor OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE OSIJEK društvo s ograničenom odgovornošću, Osijek 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Damir Bakić Zastupnik Hrvatski sabor 16.05.2024. 16.05.2024. Da
Ivica Baksa Zastupnik Hrvatski sabor 16.05.2024. 16.05.2024. Da
Vlado Bakšaj Općinski načelnik Općina Sokolovac 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Branka Bakšić Zamjenik gradonačelnika Grad Glina 27.05.2021. 27.05.2021. Da
Zlatko Bakunić Općinski načelnik Općina Končanica 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Luka Balen Direktor Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 10.10.2022. 10.10.2022. Da
Filip Balija Ravnatelj ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA MALI LOŠINJ 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Silvija Balija Direktor KOMUNALNO GOSPODARSTVO BRCKOVLJANI d.o.o. za komunalne djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Marko Balog Zamjenik općinskog načelnika Općina Orehovica 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Darko Ban Općinski načelnik Općina Bedekovčina 07.06.2021. 07.06.2021. Da
Boška Ban Vlahek Zastupnik Hrvatski sabor 16.05.2024. 16.05.2024. Da
Anita Banić Član uprave - Direktor RIVINA JARUGA d.o.o. za komunalne djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Antun Banovac Ravnatelj Lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Mihael Banović Član uprave - Direktor DRENOVCI društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti 15.09.2022. 15.09.2022. Da
Ivica Barać Direktor GLAS PODRAVINE društvo s ograničenom odgovornošću za izdavačku i tiskarku djelatnost 13.07.2023. 13.07.2023. Da
Nikolina Baradić Zastupnik Hrvatski sabor 16.05.2024. 16.05.2024. Da
Ante Baran Općinski načelnik Općina Lećevica 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Jasna Baranjec-Keserica Vršitelj dužnosti ravnatelja ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE 19.12.2022. 19.12.2022. Da
Lucijana Barbić Član uprave Komunalac, društvo s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom i komunalne usluge, Lastovo 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Lucijana Barbić Član uprave Komunalac, društvo s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom i komunalne usluge, Lastovo 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Klaudia Barčot Član uprave SANITAT DUBROVNIK d.o.o. za komunalne djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Dalibor Bardač Općinski načelnik Općina Čaglin 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Damir Barić Upravitelj zaklade ZAKLADA POLICIJSKE SOLIDARNOSTI 02.05.2023. 02.05.2023. Da
Irena Barić Direktor VOTINA d.o.o. za proizvodnju i distribuciju električne energije, toplinske energije, turizam, ugostiteljstvo, trgovinu i usluge 07.03.2023. 07.03.2023. Da
Slavko Barić Član uprave AKD-Zaštita d.o.o. za zaštitu osoba i imovine 01.03.2023. 01.03.2023. Da

Stranice