Početna
 

Josip Brozović

Primarna dužnost

Dužnost Pravna osoba Datum početka i kraja obnašanja dužnosti
Općinski načelnik Općina Mrkopalj 08.06.2017.
Zamjenik općinskog načelnika Općina Mrkopalj
24.05.2013. do 07.06.2017.

Poslovni udjeli

Naziv pravne osobe Vlasnik Postotak Izvršen prijenos Povjerenik
FRIZERSKI OBRT ''KORZO'' Osobno Ne

Izvješće o imovinskom stanju