Početna
 

Registar dužnosnika

Sadržaj registra u formatu prilagođenom za ponovnu uporabu možete preuzeti ovdje.

Prikazano 101 - 150 od 1236
Ime i prezime Dužnost Naziv pravne osobe Datum početka obnašanja dužnosti Datum kraja obnašanja dužnosti Dužnost aktivna
Ljiljana Blažević Predsjednik Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara 07.10.2008. 07.10.2008. Da
Milan Blažević Zapovjednik Obalne straže Ministarstvo obrane - Glavni stožer Oružanih snaga RH 01.01.2018. 01.01.2018. Da
Ranko Blažević Općinski načelnik Općina Sutivan 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Blaženko Boban Župan Splitsko-Dalmatinska Županija 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Denis Bobeta Zamjenik gradonačelnika Grad Sinj 07.06.2021. 07.06.2021. Da
Javor Bojan Leš Gradonačelnik Grad Ivanić-Grad 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Tomislav Boljar Gradonačelnik Grad Duga Resa 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Sanja Borovec Općinski načelnik Općina Jakovlje 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Ivan Bosančić Gradonačelnik Grad Vinkovci 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Perica Bosančić Općinski načelnik Općina Dugopolje 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Marin Bosilj Općinski načelnik Općina Sveti Ilija 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Neven Bosilj Gradonačelnik Grad Varaždin 08.06.2021. 08.06.2021. Da
Marin Boško Općinski načelnik Općina Kukljica 07.06.2021. 07.06.2021. Da
Dinko Bošnjak Općinski načelnik Općina Hrvace 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Lidija Bošnjak Gradonačelnik Grad Ozalj 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Nenad Bošnjak Općinski načelnik Općina Sveti Ivan Žabno 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Senko Bošnjak Član uprave Hrvatske ceste društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta 07.01.2019. 07.01.2019. Da
Dražen Bošnjaković Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Mate Botica Direktor Odašiljači i veze društvo s ograničenom odgovornošću, za prijenos i odašiljanje radijskih i televizijskih programa za račun drugih 20.07.2017. 20.07.2017. Da
Tončica Božić Član Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa 22.02.2018. 22.02.2018. Da
Igor Božičević Ravnatelj Hrvatski zavod za norme 01.04.2021. 01.04.2021. Da
Davor Božinović Potpredsjednik Vlada Republike Hrvatske 23.07.2020. 23.07.2020. Da
Predrag Božinović Ravnatelj Zavod za sigurnost informacijskih sustava 10.09.2019. 10.09.2019. Da
Tomislav Bračun Općinski načelnik Općina Nova Bukovica 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Igor Brajdić Zamjenik gradonačelnika Grad Bjelovar 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Antonijo Brajković Gradonačelnik Grad Skradin 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Alice Brandt Član Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) 16.07.2019. 16.07.2019. Da
Mario Bratulić Općinski načelnik Općina Sveti Petar U Šumi 01.06.2021. 01.06.2021. Da
Vojko Braut Zamjenik župana Primorsko-Goranska Županija 08.06.2021. 08.06.2021. Da
David Bregovac Općinski načelnik Općina Fužine 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Dubravka Brezak Stamać Ravnatelj Agencija za odgoj i obrazovanje 01.07.2019. 01.07.2019. Da
Jure Brižić Općinski načelnik Općina Preko 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Branko Brkić Sudac Ustavni sud Republike Hrvatske 07.06.2016. 07.06.2016. Da
Lidija Brković Glavni ravnatelj Državni zavod za statistiku 14.01.2021. 14.01.2021. Da
Zlatko Brlek Gradonačelnik Grad Klanjec 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Zdravko Brljek Općinski načelnik Općina Novigrad Podravski 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Nikolina Brnjac Ministar Ministarstvo turizma i sporta 23.07.2020. 23.07.2020. Da
Josip Brozović Općinski načelnik Općina Mrkopalj 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Zvane Brumnić Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Ivan Brzić Općinski načelnik Općina Bebrina 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Ivan Bubić Državni tajnik Središnji državni ured za središnju javnu nabavu 24.09.2020. 24.09.2020. Da
Damir Bučević Član Vijeća Agencija za elektroničke medije 03.07.2018. 03.07.2018. Da
Ivan Budalić Gradonačelnik Grad Imotski 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Tihomir Budanko Općinski načelnik Općina Promina 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Josip Budimir Gradonačelnik Grad Kutjevo 24.05.2021. 24.05.2021. Da
Marina Budimir Gradonačelnik Grad Ilok 03.06.2021. 03.06.2021. Da
Ivan Bugarin Gradonačelnik Grad Trilj 07.06.2021. 07.06.2021. Da
Ivan Bukarica Zamjenik Tajnika Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Goran Bukovac Gradonačelnik Grad Otočac 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Đuro Bukvić Općinski načelnik Općina Lukač 21.05.2021. 21.05.2021. Da

Stranice