Početna
 

Izjava o digitalnoj pristupačnosti

 

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa obvezno je osigurati pristupačnost svoje mrežne lokacije u skladu Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19., u daljnjem tekstu: Zakon o pristupačnosti), kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežnu stranicu www.sukobinteresa.hr

 

Stupanj usklađenosti

Mrežna stranica www.sukobinteresa.hr djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti, zbog dolje navedenih neusklađenosti:

Nepristupačni sadržaj

 1. Sadržaj koji je neusklađen sa Zakonom o pristupačnosti
 • Izbornici se ne odabiru klikom na poveznicu već prelaskom preko nje - izbornici se odabiru prelaskom miša te se na taj način otvaraju sve potkategorije koje su dostupne korisniku

 

 1. Sadržaj/ funkcije na koje se privremeno primjenjuje nerazmjerno opterećenje u smislu članka 8. Zakona o pristupačnosti
  • Nisu jasno označeni bljeskajući elementi stranice
  • Slike, grafovi i dijagrami ne sadrže alt atribute niti kratki tekstualni opis
  • Opis funkcija slike nema prednost pred njegovim sadržajem

   Riječ je o sadržaju kojeg na mrežnoj stranici www.sukobinteresa.hr.hr ima vrlo malo te nije od značajne koristi za osobe s invaliditetom, a uzevši u obzir veličinu, resurse i prirodu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, usklađivanje bi u tom dijelu predstavljalo nerazmjerno opterećenje.

 

 1. Datoteke objavljene prije 23. rujna 2018.g. nisu dostupne u formatu u kojem ih može pročitati čitač ekrana s obzirom da je riječ o sadržaju koji nije unutar opsega Zakona o pristupačnosti

 

Podizanje razine pristupačnosti

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa radi na poboljšanjima dostupnosti svojih mrežnih stranica i usluga kako bi i osobe s određenim invaliditetom, starije osobe ili osobe s određenim smetnjama u percepciji mogle nesmetano koristiti mrežne stranice.

Unatoč naporima da sve stranice i sadržaje na mrežnoj lokaciji www.sukobinteresa.hr učinimo dostupnima, neki se sadržaji još nisu u potpunosti prilagodili najstrožim standardima pristupačnosti. To je posljedica nemogućnosti pronalaska najprikladnijeg i financijski najprihvatljivijeg tehnološkog rješenja kojim bi se pristupačnost realizirala.

U daljnjoj nadogradnji mrežne lokacije www.sukobinteresa.hr preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti implementirat će se u najvećoj mogućoj mjeri te će se nastojati podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri.

 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava ažurirana 4. prosinca 2020. godine temeljem samoprocjene koju je provelo Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa te vanjske procjene od strane Shipshape d.o.o.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Podnošenjem zahtjeva Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora  i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća.

Zahtjev možete podnijeti službeniku za informiranje Martini Jurišić, dipl.iur. :

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
10000 Zagreb, Ulica kneza Mislava 11/3

 

Postupak praćenja provedbe propisa

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti obavlja Povjerenik za informiranje.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

Na nadzor se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje pravo na pristup informacijama.