Početna
 

Registar obveznika

Sadržaj registra u formatu prilagođenom za ponovnu uporabu možete preuzeti ovdje.

Prikazano 451 - 500 od 2556
Ime i prezime Dužnost Naziv pravne osobe Datum početka obnašanja dužnosti Datum kraja obnašanja dužnosti Dužnost aktivna
Davor Deskar Direktor DRAFT d.o.o. za poticanje gospodarskog razvoja, savjetovanje, zastupanje i turistička agencija 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Karmela Dešković Član Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) 18.05.2020. 18.05.2020. Da
Ante Deur Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Denis Deur Član uprave - Direktor Komunalno trgovačko društvo KOTARAC STANKOVCI d.o.o. za komunalne djelatnosti 09.02.2022. 09.02.2022. Da
Mato Devčić Ravnatelj OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK KOPRIVNICA 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Mato Devčić Ravnatelj OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK KOPRIVNICA 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Zlatko Deveđija Direktor ČAPLIN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju plina 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Saša Dević Direktor GEOTERMALNI IZVORI društvo s ograničenom odgovornošću za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Jožica Dežmar Direktor ZELENJAK društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih usluga 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Božidar Dijan Član uprave - Direktor ODVODNJA BIBINJE-SUKOŠAN d.o.o. za upravljanje sustavom odovodnje 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Nada Diković Ravnatelj DOM ZDRAVLJA OZALJ 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Ivana Djedović Predsjednik uprave DARKOM d.o.o. za komunalnu djelatnost 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Anđelko Dobročinac Općinski načelnik Općina Tovarnik 03.06.2021. 03.06.2021. Da
Radovan Dobronić Predsjednik Državno izborno povjerenstvo 18.10.2021. 18.10.2021. Da
Nikola Dobroslavić Župan Dubrovačko-neretvanska županija 07.06.2021. 07.06.2021. Da
Goran Dodig Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Nada Dogan Ravnatelj Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Robert Doko Zamjenik gradonačelnika Grad Metković 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Nika Dolenc Ravnatelj Javna ustanova Maksimir za upravljanje zaštićenim područjima Grada Zagreba 02.11.2022. 02.11.2022. Da
Danijela Dolenec Zamjenik gradonačelnika Grad Zagreb 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Petar Dombaj Općinski načelnik Općina Drnje 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Borislav Dominiković Općinski načelnik Općina Pojezerje 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Filip Dominiković Član uprave METKOVIĆ, d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Dalibor Domitrović Gradonačelnik Grad Ogulin 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Željko Domitrović Član uprave CROATA, d.o.o. za informacijsku djelatnost 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Anica Domladovac Općinski načelnik Općina Draganić 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Vjekoslav Dorić Član uprave JADROLINIJA, društvo za linijski pomorski prijevoz putnika i tereta 27.06.2019. 27.06.2019. Da
Darko Dorkić Općinski načelnik Općina Marijanci 07.06.2021. 07.06.2021. Da
Elizabeta Dragičević Ravnatelj DOM ZDRAVLJA KORENICA 08.01.2023. 08.01.2023. Da
Grga Dragičević Općinski načelnik Općina Sunja 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Roberto Drandić Direktor PLINARA, društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Pula 18.07.2022. 18.07.2022. Da
Filip Dražić Član uprave KOTAR NET društvo s ograničenom odgovornošću za telekomunikacijske usluge 09.02.2022. 09.02.2022. Da
Antonio Dražović Gradonačelnik Grad Čabar 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Davor Dretar Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Nadica Dreven Budinski Zastupnik Hrvatski sabor 18.06.2021. 18.06.2021. Da
Hrvoje Drinovac Općinski načelnik Općina Nuštar 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Mijo Dropuljić Općinski načelnik Općina Podstrana 07.06.2021. 07.06.2021. Da
Tomislav Družak Državni tajnik Ministarstvo turizma i sporta 24.09.2020. 24.09.2020. Da
Dragan Družeta Zamjenik gradonačelnika Grad Pazin 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Danijel Drviš Općinski načelnik Općina Bistra 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Marko Dubravec Direktor GRADSKI OBJEKTI VRBOVEC društvo s ograničenom odgovornošću za usluge 01.01.2023. 01.01.2023. Da
Nediljko Dujić Predsjednik uprave HRVATSKE ŠUME društvo s ograničenom odgovornošću 21.11.2022. 21.11.2022. Da
Tomislav Dujmenović Ravnatelj OPĆA BOLNICA DR. IVO PEDIŠIĆ SISAK 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Joško Dujmović Općinski načelnik Općina Primorski Dolac 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Valentin Dujmović Zamjenik generalnog direktora Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama 27.10.2022. 27.10.2022. Da
Marina Dujmović Vuković Ravnatelj Agencija za razvoj Zadarske Županije ZADRA NOVA 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Eduard Duka Član uprave - Direktor OBALA I LUČICE d.o.o. za djelatnost športskih luka i usluga u nautičkom turizmu 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Branko Dukić Gradonačelnik Grad Zadar 07.06.2021. 07.06.2021. Da
Diana Dulibić Ravnatelj ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Tomislav Dulibić Državni tajnik Ministarstvo zdravstva 24.09.2020. 24.09.2020. Da

Stranice