Početna
 

Registar obveznika

Sadržaj registra u formatu prilagođenom za ponovnu uporabu možete preuzeti ovdje.

Prikazano 1 - 50 od 2599
Ime i prezime Dužnost Naziv pravne osobe Datum početka obnašanja dužnosti Datum kraja obnašanja dužnosti Dužnost aktivna
Oliver Abičić Direktor RAD d.o.o. za komunalne djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Andrej Abramović Sudac Ustavni sud Republike Hrvatske 07.06.2016. 07.06.2016. Da
Ivan Abramović Direktor KOMUNALNO TOPUSKO d.o.o. za komunalne usluge 27.02.2023. 27.02.2023. Da
Krešimir Ačkar Zastupnik Hrvatski sabor 16.05.2024. 16.05.2024. Da
Krešimir Ačkar Gradonačelnik Grad Velika Gorica 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Jessica Acquavita Zamjenik župana Istarska županija 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Stjepan Adanić Predsjednik uprave JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko društvo 21.10.2021. 21.10.2021. Da
Davor Adžić Općinski načelnik Općina Tordinci 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Ivica Ahac Direktor KOMUNALAC d.o.o., Grubišno Polje 02.08.2022. 02.08.2022. Da
Mirela Ahmetović Zastupnik Hrvatski sabor 16.05.2024. 16.05.2024. Da
Mirela Ahmetović Općinski načelnik Općina Omišalj 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Marinka Akrap Član uprave HRVATSKI NOGOMETNI KLUB HAJDUK SPLIT športsko dioničko društvo za obavljanje športskih djelatnosti 25.04.2024. 25.04.2024. Da
Marinka Akrap Predsjednik uprave HRVATSKI NOGOMETNI KLUB HAJDUK SPLIT športsko dioničko društvo za obavljanje športskih djelatnosti 08.04.2024. 08.04.2024. Da
Goran Aladić Gradonačelnik Grad Donji Miholjac 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Igor Alfirević Vršitelj dužnosti ravnatelja KLINIČKA BOLNICA SVETI DUH 21.07.2023. 21.07.2023. Da
Ivan Ambroš Član uprave - Direktor Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj 02.04.2024. 02.04.2024. Da
Ljubica Ambrušec Općinski načelnik Općina Gradec 25.05.2021. 25.05.2021. Da
Tomislav Ančić Općinski načelnik Općina Orebić 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Natalija Andačić Ravnatelj NACIONALNI PARK PAKLENICA 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Damir Andreis Član uprave - Direktor KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti, Vela Luka 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Nebojša Andrić Općinski načelnik Općina Vojnić 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Berislav Androš Općinski načelnik Općina Sopje 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Igor Andrović Župan Virovitičko-podravska županija 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Petar Anibalović Član uprave - Direktor VODOVOD BRAČ društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda 13.11.2023. 13.11.2023. Da
Hrvoje Anić Član uprave HAN 2020 d.o.o. za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Roko Antić Zamjenik općinskog načelnika Općina Kistanje 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Velimir Antić Ravnatelj ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA NOVI VINODOLSKI 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Ingrid Antičević Marinović Sudac Ustavni sud Republike Hrvatske 07.06.2016. 07.06.2016. Da
Martin Antinac Direktor Komunalno društvo Tordinci d.o.o. 06.04.2022. 06.04.2022. Da
Mario Antolić Ravnatelj JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK RISNJAK 21.12.2021. 21.12.2021. Da
Barbara Antolić Vupora Zastupnik Hrvatski sabor 16.05.2024. 16.05.2024. Da
Danijela Antolković Član Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) 16.07.2019. 16.07.2019. Da
Ivanka Antolković Pomoćnik ravnatelja HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE 05.03.2020. 05.03.2020. Da
Vjeran Antolković Direktor ZELINSKE KOMUNALIJE društvo s ograničenom odgovornošću 01.01.2023. 01.01.2023. Da
Nenad Antolović Član uprave - Direktor Smart RI d.o.o. za upravljanje i strateški razvoj 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Nenad Antolović Član uprave - Direktor Smart RI d.o.o. za upravljanje i strateški razvoj 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Vedran Antunica Općinski načelnik Općina Ston 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Željka Antunović Direktor Komunalno društvo Kutjevo d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Ivan Anušić Potpredsjednik Vlada Republike Hrvatske 17.05.2024. 17.05.2024. Da
Damir Anzulović Član uprave - Direktor ODOVODNJA NOVIGRAD d.o.o. za djelatnost odvodnje 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Đuro Anđelković Općinski načelnik Općina Davor 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Franjo Anđić Direktor KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti, Korenica (Općina Plitivčka Jezera) 14.09.2023. 14.09.2023. Da
Marin Aragović Zamjenik općinskog načelnika Općina Pitomača 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Ivica Arar Predsjednik uprave PLINACRO, društvo s ograničenom odgovornošću za transport prirodnim plinom 31.01.2021. 31.01.2021. Da
Pavo Arbulić Član uprave ČISTOĆA I ZELENILO KONAVLE d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Nikola Arbutina Općinski načelnik Općina Dvor 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Mato Arlović Zamjenik predsjednika Ustavni sud Republike Hrvatske 18.06.2024. 18.06.2024. Da
Robert Armić Sponza Član uprave - Direktor ODVODNJA HVAR d.o.o. za javnu odvodnju i pročišćavanje voda 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Tatjana Arnold Sabo Ravnatelj JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE I EKOLOŠKOM MREŽOM VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Marinko Artuković Ravnatelj Specijalna bolnica za plućne bolesti 25.12.2021. 25.12.2021. Da

Stranice