Početna
 

Registar obveznika

Sadržaj registra u formatu prilagođenom za ponovnu uporabu možete preuzeti ovdje.

Prikazano 201 - 250 od 2591
Ime i prezime Dužnost Naziv pravne osobe Datum početka obnašanja dužnosti Datum kraja obnašanja dužnosti Dužnost aktivna
Dalibor Bišćan Gradonačelnik Grad Hrvatska Kostajnica 25.05.2021. 25.05.2021. Da
Željko Biščan Član uprave - Direktor KOMUNALNO PODUZEĆE NOVA RAČA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Josip Bišćanin Direktor KOMUNALAC d.o.o. za pružanje komunalnih usluge, Pakrac 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Kristijan Bizek Direktor TURISTIČKO KULTURNO - INFORMATIVNI CENTAR društvo s ograničenom odgovornošću za turizam i usluge, Lepoglava 20.05.2022. 20.05.2022. Da
Ivan Bjelčić Direktor NARODNE NOVINE TRGOVINA d.o.o. za trgovinu i usluge 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Sanja Bježančević Zastupnik Hrvatski sabor 16.05.2024. 16.05.2024. Da
Mladen Blaško Općinski načelnik Općina Klenovnik 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Ana Blatančić Direktor TERRA SLAVONICA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i trgovinu 02.11.2022. 02.11.2022. Da
Ruža Blažanin Član uprave - Direktor VODOVOD d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, Brinje 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Anto Blažanović Ravnatelj Nacionalna memorijalna bolnica "Dr. Juraj Njavro" Vukovar 14.02.2022. 14.02.2022. Da
Danijela Blažanović Zastupnik Hrvatski sabor 16.05.2024. 16.05.2024. Da
Danijela Blažanović Zastupnik Hrvatski sabor 15.05.2024. 15.05.2024. Da
Anamarija Blažević Zastupnik Hrvatski sabor 16.05.2024. 16.05.2024. Da
Anamarija Blažević Gradonačelnik Grad Pakrac 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Ante Blažević Član uprave - Direktor PROLOŽAC SPORT društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje, održavanje i izgradnju sportskih i drugih objekata 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Dinko Blažević Ravnatelj OPĆA BOLNICA VIROVITICA 04.06.2022. 04.06.2022. Da
Dino Blažević Općinski načelnik Općina Ribnik 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Ljiljana Blažević Predsjednik Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara 15.07.2023. 15.07.2023. Da
Marko Blažević Član uprave - Direktor VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju, Zagreb 03.09.2023. 03.09.2023. Da
Marko Blažević Direktor HEP-Trgovina d.o.o. za trgovanje električnom energijom 01.12.2022. 01.12.2022. Da
Ranko Blažević Općinski načelnik Općina Sutivan 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Jelena Blaži Upravitelj ZAKLADA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA "SVETI MIHAEL" 18.05.2022. 18.05.2022. Da
Đurđica Blažinkov-Živković Pomoćnik ravnatelja Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Marijan Blažok Direktor Piškornica - sanacijsko odlagalište društvo s ograničenom odgovornošću za sanaciju odlagališta otpada 30.08.2022. 30.08.2022. Da
Ante Bleuš Član uprave - Direktor KRUBLIĆ, društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti, trgovinu i usluge 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Blaženko Boban Župan Splitsko-dalmatinska županija 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Ante Bobanović Član uprave KOMUNALNO DRUŠTVO POLAČA d.o.o. za obavljanje komunalne djelatnosti 05.01.2022. 05.01.2022. Da
Denis Bobeta Zamjenik gradonačelnika Grad Sinj 07.06.2021. 07.06.2021. Da
Ante-Janko Bobetko Član uprave HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Zdravko Bobetko Direktor KOMUNALAC SUNJA d.o.o. za komunalne poslove 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Marko Bogdanović Predsjednik uprave ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o. za trgovinu, usluge i javni prijevoz 01.04.2023. 01.04.2023. Da
Snježana Bogović Bradvica Vršitelj dužnosti ravnatelja JAVNA USTANOVA RAZVOJNA AGENCIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Javor Bojan Leš Gradonačelnik Grad Ivanić-Grad 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Branislav Bojanić Član uprave - Direktor PULA PARKING d.o.o. za održavanje i upravljanje parkiralištima 23.12.2022. 23.12.2022. Da
Damira Bojić Ravnatelj Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju KALOS 19.12.2022. 19.12.2022. Da
Tomislav Boljar Gradonačelnik Grad Duga Resa 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Davor Boras Član uprave - Direktor SLOBODNA ZONA OSIJEK d.o.o. 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Josip Borić Zastupnik Hrvatski sabor 16.05.2024. 16.05.2024. Da
Rada Borić Zastupnik Hrvatski sabor 16.05.2024. 16.05.2024. Da
Rada Borić Zastupnik Hrvatski sabor 16.05.2024. 16.05.2024. Da
Milica Borko Direktor DOMUS RAKOVEC d. o. o. za proizvodnju, trgovinu i usluge 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Sanja Borovec Općinski načelnik Općina Jakovlje 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Gordan Bosanac Zastupnik Hrvatski sabor 16.05.2024. 16.05.2024. Da
Ivan Bosančić Zastupnik Hrvatski sabor 16.05.2024. 16.05.2024. Da
Ivan Bosančić Gradonačelnik Grad Vinkovci 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Perica Bosančić Općinski načelnik Općina Dugopolje 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Marin Bosilj Općinski načelnik Općina Sveti Ilija 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Neven Bosilj Gradonačelnik Grad Varaždin 08.06.2021. 08.06.2021. Da
Marin Boško Općinski načelnik Općina Kukljica 07.06.2021. 07.06.2021. Da
Dinko Bošnjak Općinski načelnik Općina Hrvace 21.05.2021. 21.05.2021. Da

Stranice