Početna
 

Registar obveznika

Sadržaj registra u formatu prilagođenom za ponovnu uporabu možete preuzeti ovdje.

Prikazano 201 - 250 od 2570
Ime i prezime Dužnost Naziv pravne osobe Datum početka obnašanja dužnosti Datum kraja obnašanja dužnosti Dužnost aktivna
Mladen Blaško Općinski načelnik Općina Klenovnik 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Donald Blašković Član uprave 1. MAJ LABIN, društvo s ograničenom odgovornošću 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Ana Blatančić Direktor TERRA SLAVONICA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i trgovinu 02.11.2022. 02.11.2022. Da
Ruža Blažanin Član uprave - Direktor VODOVOD d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, Brinje 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Anto Blažanović Ravnatelj Nacionalna memorijalna bolnica "Dr. Juraj Njavro" Vukovar 14.02.2022. 14.02.2022. Da
Anamarija Blažević Gradonačelnik Grad Pakrac 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Ante Blažević Član uprave - Direktor PROLOŽAC SPORT društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje, održavanje i izgradnju sportskih i drugih objekata 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Dinko Blažević Ravnatelj OPĆA BOLNICA VIROVITICA 04.06.2022. 04.06.2022. Da
Dino Blažević Općinski načelnik Općina Ribnik 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Dragan Blažević Član uprave Komunalno društvo Viškovo društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Edo Blažević Član uprave - Direktor KOŠARKAŠKI KLUB SPLIT sportsko dioničko društvo za obavljanje sportskih djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Marko Blažević Direktor HEP-Trgovina d.o.o. za trgovanje električnom energijom 01.06.2022. 01.06.2022. Da
Ranko Blažević Općinski načelnik Općina Sutivan 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Jelena Blaži Upravitelj ZAKLADA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA "SVETI MIHAEL" 18.05.2022. 18.05.2022. Da
Krunoslav Blaži Ravnatelj Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Đurđica Blažinkov-Živković Pomoćnik ravnatelja Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Marijan Blažok Direktor Piškornica - sanacijsko odlagalište društvo s ograničenom odgovornošću za sanaciju odlagališta otpada 30.08.2022. 30.08.2022. Da
Ante Bleuš Član uprave - Direktor KRUBLIĆ, društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti, trgovinu i usluge 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Blaženko Boban Župan Splitsko-dalmatinska županija 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Ante Bobanović Član uprave KOMUNALNO DRUŠTVO POLAČA d.o.o. za obavljanje komunalne djelatnosti 05.01.2022. 05.01.2022. Da
Denis Bobeta Zamjenik gradonačelnika Grad Sinj 07.06.2021. 07.06.2021. Da
Ante-Janko Bobetko Član uprave HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Zdravko Bobetko Direktor KOMUNALAC SUNJA d.o.o. za komunalne poslove 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Marko Bogdanović Direktor ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o. za trgovinu, usluge i javni prijevoz 01.02.2022. 01.02.2022. Da
Predrag Bogičević Direktor HEP ELEKTRA d.o.o. za opskrbu električnom energijom 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Snježana Bogović Bradvica Vršitelj dužnosti ravnatelja JAVNA USTANOVA RAZVOJNA AGENCIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Javor Bojan Leš Gradonačelnik Grad Ivanić-Grad 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Branislav Bojanić Direktor PULA PARKING d.o.o. za održavanje i upravljanje parkiralištima 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Damira Bojić Ravnatelj Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju KALOS 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Tomislav Boljar Gradonačelnik Grad Duga Resa 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Davor Boras Član uprave - Direktor SLOBODNA ZONA OSIJEK d.o.o. 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Josip Borić Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Milica Borko Direktor DOMUS RAKOVEC d. o. o. za proizvodnju, trgovinu i usluge 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Sanja Borovec Općinski načelnik Općina Jakovlje 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Ivan Bosančić Gradonačelnik Grad Vinkovci 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Perica Bosančić Općinski načelnik Općina Dugopolje 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Patrizia Bosich Privremeni ravnatelj Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europe 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Marin Bosilj Općinski načelnik Općina Sveti Ilija 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Neven Bosilj Gradonačelnik Grad Varaždin 08.06.2021. 08.06.2021. Da
Marin Boško Općinski načelnik Općina Kukljica 07.06.2021. 07.06.2021. Da
Mirko Bošković Član uprave - Direktor Agrotehnološki centar društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Dinko Bošnjak Općinski načelnik Općina Hrvace 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Lidija Bošnjak Gradonačelnik Grad Ozalj 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Marko Bošnjak Direktor TESLA NET društvo s ograničenom odgovornošću za telekomunikacijske usluge 17.03.2022. 17.03.2022. Da
Nenad Bošnjak Općinski načelnik Općina Sveti Ivan Žabno 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Senko Bošnjak Član uprave Hrvatske ceste društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta 07.01.2019. 07.01.2019. Da
Katarina Bošnjak-Nađ Vršitelj dužnosti ravnatelja SPECIJALNA BOLNICA ZA ZAŠTITU DJECE S NEURORAZVOJNIM I MOTORIČKIM SMETNJAMA 01.01.2022. 01.01.2022. Da
Dražen Bošnjaković Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Ivan Bota Ravnatelj uprave Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 08.09.2022. 08.09.2022. Da
Mate Botica Predsjednik uprave Odašiljači i veze društvo s ograničenom odgovornošću, za prijenos i odašiljanje radijskih i televizijskih programa za račun drugih 20.01.2022. 20.01.2022. Da

Stranice