Početna
 

Registar dužnosnika

Sadržaj registra u formatu prilagođenom za ponovnu uporabu možete preuzeti ovdje.

Prikazano 201 - 250 od 1236
Ime i prezime Dužnost Naziv pravne osobe Datum početka obnašanja dužnosti Datum kraja obnašanja dužnosti Dužnost aktivna
Ignacije Čutura Član uprave Hrvatska Lutrija društvo s ograničenom odgovornošću za organiziranje i priređivanje igara na sreću i zabavnih igara 18.12.2018. 18.12.2018. Da
Tomislav Cuvaj Zamjenik gradonačelnika Grad Ivanić-Grad 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Radomir Čvarković Zamjenik župana Osječko-Baranjska Županija 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Ivana Cvitan Polić Općinski načelnik Općina Čavle 24.05.2021. 24.05.2021. Da
Miljenko Cvitanović Pomoćnik ravnatelja Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 19.04.2021. 19.04.2021. Da
Tomislav Cvitković Gradonačelnik Grad Novi Vinodolski 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Slavko Cvrlja Općinski načelnik Općina Bedenica 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Dario Cvrtila Općinski načelnik Općina Jesenje 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Dalibor Dakić Zamjenik općinskog načelnika Općina Viljevo 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Mato Damjan Općinski načelnik Općina Crnac 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Pero Damjanović Općinski načelnik Općina Plaški 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Emil Daus Zastupnik Hrvatski sabor 18.06.2021. 18.06.2021. Da
Gabrijel Deak Zamjenik gradonačelnika Grad Sveta Nedelja 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Damir Dekanić Župan Vukovarsko-Srijemska Županija 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Želimir Delač Ravnatelj Agencija za sigurnost željezničkog prometa 18.02.2021. 18.02.2021. Da
Diriana Delcaro Hrelja Zamjenik gradonačelnika Grad Vodnjan 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Milorad Delić Općinski načelnik Općina Vrhovine 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Ante Delipetar Pomoćnik ministra Ministarstvo unutarnjih poslova 21.06.2017. 21.06.2017. Da
Mario Demirović Ravnatelj Ministarstvo financija - Carinska uprava 29.04.2021. 29.04.2021. Da
Nikola Denis Općinski načelnik Općina Staro Petrovo Selo 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Ivan Derdić Općinski načelnik Općina Peteranec 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Slavko Dešić Općinski načelnik Općina Drenje 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Karmela Dešković Član Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) 18.05.2020. 18.05.2020. Da
Ante Deur Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Anđelko Dobročinac Općinski načelnik Općina Tovarnik 03.06.2021. 03.06.2021. Da
Radovan Dobronić Predsjednik Državno izborno povjerenstvo 18.10.2021. 18.10.2021. Da
Nikola Dobroslavić Župan Dubrovačko - neretvanska županija 07.06.2021. 07.06.2021. Da
Goran Dodig Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Damir Dojkić Načelnik stožera - zamjenik zapovjednika Hrvatske ratne mornarice Ministarstvo obrane - Glavni stožer Oružanih snaga RH 01.01.2020. 01.01.2020. Da
Robert Doko Zamjenik gradonačelnika Grad Metković 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Danijela Dolenec Zamjenik gradonačelnika Grad Zagreb 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Petar Dombaj Općinski načelnik Općina Drnje 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Borislav Dominiković Općinski načelnik Općina Pojezerje 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Dalibor Domitrović Gradonačelnik Grad Ogulin 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Anica Domladovac Općinski načelnik Općina Draganić 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Vjekoslav Dorić Član uprave JADROLINIJA, društvo za linijski pomorski prijevoz putnika i tereta 27.06.2019. 27.06.2019. Da
Darko Dorkić Općinski načelnik Općina Marijanci 07.06.2021. 07.06.2021. Da
Grga Dragičević Općinski načelnik Općina Sunja 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Antonio Dražović Gradonačelnik Grad Čabar 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Davor Dretar Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Nadica Dreven Budinski Zastupnik Hrvatski sabor 18.06.2021. 18.06.2021. Da
Hrvoje Drinovac Općinski načelnik Općina Nuštar 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Mijo Dropuljić Općinski načelnik Općina Podstrana 07.06.2021. 07.06.2021. Da
Tomislav Družak Državni tajnik Ministarstvo turizma i sporta 24.09.2020. 24.09.2020. Da
Dragan Družeta Zamjenik gradonačelnika Grad Pazin 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Danijel Drviš Općinski načelnik Općina Bistra 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Saša Dujmić Član uprave HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA - dioničko društvo 01.01.2018. 01.01.2018. Da
Saša Dujmić Član uprave HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA - dioničko društvo 01.01.2018. 01.01.2018. Da
Joško Dujmović Općinski načelnik Općina Primorski Dolac 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Branko Dukić Gradonačelnik Grad Zadar 07.06.2021. 07.06.2021. Da

Stranice