Početna
 

Registar dužnosnika

Sadržaj registra u formatu prilagođenom za ponovnu uporabu možete preuzeti ovdje.

Prikazano 201 - 250 od 1851
Ime i prezime Dužnost Naziv pravne osobe Datum početka obnašanja dužnosti Datum kraja obnašanja dužnosti Dužnost aktivna
Dubravka Brezak Stamać Ravnatelj Agencija za odgoj i obrazovanje 01.07.2019. 01.07.2019. Da
Tomislav Briš Zamjenik općinskog načelnika Općina Čaglin 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Jure Brižić Općinski načelnik Općina Preko 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Jure Brkan Gradonačelnik Grad Makarska 12.06.2017. 12.06.2017. Da
Branko Brkić Sudac Ustavni sud Republike Hrvatske 07.06.2016. 07.06.2016. Da
Zlatko Brlek Gradonačelnik Grad Klanjec 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Zdravko Brljek Općinski načelnik Općina Novigrad Podravski 13.06.2017. 13.06.2017. Da
Nikolina Brnjac Ministar Ministarstvo turizma i sporta 23.07.2020. 23.07.2020. Da
Ilija Brnjak Zamjenik općinskog načelnika Općina Vuka 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Stjepan Brozd Zamjenik općinskog načelnika Općina Novi Golubovec 27.05.2017. 27.05.2017. Da
Damir Brozinić Zamjenik općinskog načelnika Općina Bosiljevo 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Josip Brozović Općinski načelnik Općina Mrkopalj 08.06.2017. 08.06.2017. Da
Zvane Brumnić Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Tomislav Brusač Zamjenik gradonačelnika Grad Donji Miholjac 12.06.2017. 12.06.2017. Da
Ivan Brzić Općinski načelnik Općina Bebrina 01.06.2017. 01.06.2017. Da
Snježana Brzica Pomoćnik ministra Ministarstvo turizma 22.02.2016. 22.02.2016. Da
Jakiša Bubalo Zamjenik općinskog načelnika Općina Proložac 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Ivan Bubić Državni tajnik središnjeg državnog ureda Središnji državni ured za središnju javnu nabavu 01.01.2017. 01.01.2017. Da
Nediljko Bubnjar Općinski načelnik Općina Škabrnja 20.06.2017. 20.06.2017. Da
Stipe Bučar Zamjenik gradonačelnika Grad Jastrebarsko 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Jozo Buće Zamjenik općinskog načelnika Općina Brestovac 30.05.2017. 30.05.2017. Da
Damir Bučević Član Vijeća Agencija za elektroničke medije 03.07.2018. 03.07.2018. Da
Ivan Budalić Gradonačelnik Grad Imotski 08.06.2017. 08.06.2017. Da
Tihomir Budanko Općinski načelnik Općina Promina 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Marino Budicin Zamjenik gradonačelnika Grad Rovinj 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Josip Budimir Gradonačelnik Grad Kutjevo 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Marina Budimir Gradonačelnik Grad Ilok 09.06.2017. 09.06.2017. Da
Petar Budimir Zamjenik općinskog načelnika Općina Čađavica 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Jasmin Budinski Zamjenik općinskog načelnika Općina Tovarnik 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Bruno Bugarija Općinski načelnik Općina Bibinje 06.06.2017. 06.06.2017. Da
Ivan Bugarin Zamjenik gradonačelnika Grad Trilj 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Nevio Bugarin Predsjednik uprave Uljanik Tesu d.d.  20.10.2015. 20.10.2015. Da
Goran Buić Općinski načelnik Općina Medulin 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Vlatka Buj Zamjenik općinskog načelnika Općina Jelsa 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Franjo Bukal Općinski načelnik Općina Orehovica 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Ivan Bukarica Zamjenik Tajnika Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Ivan Bukovec Zamjenik općinskog načelnika Općina Bedenica 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Juraj Bukša Član uprave Adriatic Croatia International Club d.d. 14.10.2017. 14.10.2017. Da
Tomislav Bukša Član uprave 3. Maj Mid d.d. 03.09.2014. 03.09.2014. Da
Đuro Bukvić Općinski načelnik Općina Lukač 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Ivo Bulaja Zamjenik ravnatelja Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 18.08.2019. 18.08.2019. Da
Živko Bulat Općinski načelnik Općina Unešić 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Tomislav Bulić Gradonačelnik Grad Benkovac 31.05.2017. 31.05.2017. Da
Zrinka Bulić Pomoćnik ministra Ministarstvo uprave 24.07.2017. 24.07.2017. Da
Miro Bulj Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Tomislav Buljan Zamjenik općinskog načelnika Općina Podstrana 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Ivana Buljan Ajelić Zamjenik pravobranitelja Pravobranitelj Za Djecu 18.05.2018. 18.05.2018. Da
Dinko Burić Gradonačelnik Grad Belišće 28.05.2017. 28.05.2017. Da
Majda Burić Državni tajnik Ministarstvo rada i mirovinskog sustava 29.06.2017. 29.06.2017. Da
Matko Burić Općinski načelnik Općina Gradac 26.05.2017. 26.05.2017. Da

Stranice