Početna
 

Registar dužnosnika

Sadržaj registra u formatu prilagođenom za ponovnu uporabu možete preuzeti ovdje.

Prikazano 201 - 250 od 1769
Ime i prezime Dužnost Naziv pravne osobe Datum početka obnašanja dužnosti Datum kraja obnašanja dužnosti Dužnost aktivna
Nikolina Brnjac Ministar Ministarstvo turizma i sporta 23.07.2020. 23.07.2020. Da
Ilija Brnjak Zamjenik općinskog načelnika Općina Vuka 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Stjepan Brozd Zamjenik općinskog načelnika Općina Novi Golubovec 27.05.2017. 27.05.2017. Da
Damir Brozinić Zamjenik općinskog načelnika Općina Bosiljevo 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Josip Brozović Općinski načelnik Općina Mrkopalj 08.06.2017. 08.06.2017. Da
Zvane Brumnić Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Tomislav Brusač Zamjenik gradonačelnika Grad Donji Miholjac 12.06.2017. 12.06.2017. Da
Ivan Brzić Općinski načelnik Općina Bebrina 01.06.2017. 01.06.2017. Da
Jakiša Bubalo Zamjenik općinskog načelnika Općina Proložac 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Ivan Bubić Državni tajnik Središnji državni ured za središnju javnu nabavu 24.09.2020. 24.09.2020. Da
Nediljko Bubnjar Općinski načelnik Općina Škabrnja 20.06.2017. 20.06.2017. Da
Stipe Bučar Zamjenik gradonačelnika Grad Jastrebarsko 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Jozo Buće Zamjenik općinskog načelnika Općina Brestovac 30.05.2017. 30.05.2017. Da
Damir Bučević Član Vijeća Agencija za elektroničke medije 03.07.2018. 03.07.2018. Da
Ivan Budalić Gradonačelnik Grad Imotski 08.06.2017. 08.06.2017. Da
Tihomir Budanko Općinski načelnik Općina Promina 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Marino Budicin Zamjenik gradonačelnika Grad Rovinj 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Josip Budimir Gradonačelnik Grad Kutjevo 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Marina Budimir Gradonačelnik Grad Ilok 09.06.2017. 09.06.2017. Da
Petar Budimir Zamjenik općinskog načelnika Općina Čađavica 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Jasmin Budinski Zamjenik općinskog načelnika Općina Tovarnik 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Bruno Bugarija Općinski načelnik Općina Bibinje 06.06.2017. 06.06.2017. Da
Ivan Bugarin Zamjenik gradonačelnika Grad Trilj 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Goran Buić Općinski načelnik Općina Medulin 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Vlatka Buj Zamjenik općinskog načelnika Općina Jelsa 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Franjo Bukal Općinski načelnik Općina Orehovica 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Ivan Bukarica Zamjenik Tajnika Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Ivan Bukovec Zamjenik općinskog načelnika Općina Bedenica 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Juraj Bukša Član uprave Adriatic Croatia International Club, za djelatnost marina d. d. 14.10.2017. 14.10.2017. Da
Đuro Bukvić Općinski načelnik Općina Lukač 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Ivo Bulaja Zamjenik ravnatelja Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 18.08.2019. 18.08.2019. Da
Živko Bulat Općinski načelnik Općina Unešić 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Tomislav Bulić Gradonačelnik Grad Benkovac 31.05.2017. 31.05.2017. Da
Miro Bulj Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Ivana Buljan Zamjenik pravobranitelja Pravobranitelj Za Djecu 18.05.2018. 18.05.2018. Da
Tomislav Buljan Zamjenik općinskog načelnika Općina Podstrana 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Dinko Burić Gradonačelnik Grad Belišće 28.05.2017. 28.05.2017. Da
Majda Burić Državni tajnik Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike 24.09.2020. 24.09.2020. Da
Matko Burić Općinski načelnik Općina Gradac 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Željko Burić Gradonačelnik Grad Šibenik 09.06.2017. 09.06.2017. Da
Ivan Burov Zamjenik općinskog načelnika Općina Dicmo 09.06.2017. 09.06.2017. Da
Predrag Burza Općinski načelnik Općina Ervenik 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Zdravka Bušić Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Oleg Butković Ministar Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 23.07.2020. 23.07.2020. Da
Ivan Buždon Zamjenik općinskog načelnika Općina Lupoglav 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Janko Buzjak Zamjenik općinskog načelnika Općina Bedekovčina 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Marijo Ćaćić Zamjenik gradonačelnika Grad Knin 12.06.2017. 12.06.2017. Da
Marin Čačić Zamjenik općinskog načelnika Općina Lekenik 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Matija Čačić Zamjenik općinskog načelnika Općina Stankovci 02.06.2017. 02.06.2017. Da
Radimir Čačić Župan Varaždinska Županija 08.06.2017. 08.06.2017. Da

Stranice