Početna
 

Registar obveznika

Sadržaj registra u formatu prilagođenom za ponovnu uporabu možete preuzeti ovdje.

Prikazano 201 - 250 od 2546
Ime i prezime Dužnost Naziv pravne osobe Datum početka obnašanja dužnosti Datum kraja obnašanja dužnosti Dužnost aktivna
Mladen Blaško Općinski načelnik Općina Klenovnik 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Donald Blašković Član uprave 1. MAJ LABIN, društvo s ograničenom odgovornošću 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Ana Blatančić Direktor TERRA SLAVONICA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i trgovinu 02.11.2022. 02.11.2022. Da
Ruža Blažanin Član uprave - Direktor VODOVOD d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, Brinje 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Anto Blažanović Ravnatelj Nacionalna memorijalna bolnica "Dr. Juraj Njavro" Vukovar 14.02.2022. 14.02.2022. Da
Anamarija Blažević Gradonačelnik Grad Pakrac 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Ante Blažević Član uprave - Direktor PROLOŽAC SPORT društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje, održavanje i izgradnju sportskih i drugih objekata 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Dinko Blažević Ravnatelj OPĆA BOLNICA VIROVITICA 04.06.2022. 04.06.2022. Da
Dino Blažević Općinski načelnik Općina Ribnik 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Dragan Blažević Član uprave Komunalno društvo Viškovo društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Ljiljana Blažević Predsjednik Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara 15.07.2023. 15.07.2023. Da
Marko Blažević Član uprave - Direktor VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju, Zagreb 03.09.2023. 03.09.2023. Da
Marko Blažević Direktor HEP-Trgovina d.o.o. za trgovanje električnom energijom 01.12.2022. 01.12.2022. Da
Ranko Blažević Općinski načelnik Općina Sutivan 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Jelena Blaži Upravitelj ZAKLADA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA "SVETI MIHAEL" 18.05.2022. 18.05.2022. Da
Đurđica Blažinkov-Živković Pomoćnik ravnatelja Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Marijan Blažok Direktor Piškornica - sanacijsko odlagalište društvo s ograničenom odgovornošću za sanaciju odlagališta otpada 30.08.2022. 30.08.2022. Da
Ante Bleuš Član uprave - Direktor KRUBLIĆ, društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti, trgovinu i usluge 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Blaženko Boban Župan Splitsko-dalmatinska županija 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Ante Bobanović Član uprave KOMUNALNO DRUŠTVO POLAČA d.o.o. za obavljanje komunalne djelatnosti 05.01.2022. 05.01.2022. Da
Denis Bobeta Zamjenik gradonačelnika Grad Sinj 07.06.2021. 07.06.2021. Da
Ante-Janko Bobetko Član uprave HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Zdravko Bobetko Direktor KOMUNALAC SUNJA d.o.o. za komunalne poslove 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Marko Bogdanović Predsjednik uprave ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o. za trgovinu, usluge i javni prijevoz 01.04.2023. 01.04.2023. Da
Snježana Bogović Bradvica Vršitelj dužnosti ravnatelja JAVNA USTANOVA RAZVOJNA AGENCIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Javor Bojan Leš Gradonačelnik Grad Ivanić-Grad 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Branislav Bojanić Član uprave - Direktor PULA PARKING d.o.o. za održavanje i upravljanje parkiralištima 23.12.2022. 23.12.2022. Da
Damira Bojić Ravnatelj Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju KALOS 19.12.2022. 19.12.2022. Da
Tomislav Boljar Gradonačelnik Grad Duga Resa 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Davor Boras Član uprave - Direktor SLOBODNA ZONA OSIJEK d.o.o. 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Josip Borić Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Milica Borko Direktor DOMUS RAKOVEC d. o. o. za proizvodnju, trgovinu i usluge 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Sanja Borovec Općinski načelnik Općina Jakovlje 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Ivan Bosančić Gradonačelnik Grad Vinkovci 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Perica Bosančić Općinski načelnik Općina Dugopolje 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Marin Bosilj Općinski načelnik Općina Sveti Ilija 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Neven Bosilj Gradonačelnik Grad Varaždin 08.06.2021. 08.06.2021. Da
Marin Boško Općinski načelnik Općina Kukljica 07.06.2021. 07.06.2021. Da
Dinko Bošnjak Općinski načelnik Općina Hrvace 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Lidija Bošnjak Gradonačelnik Grad Ozalj 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Marko Bošnjak Direktor TESLA NET društvo s ograničenom odgovornošću za telekomunikacijske usluge 17.03.2022. 17.03.2022. Da
Nenad Bošnjak Općinski načelnik Općina Sveti Ivan Žabno 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Dražen Bošnjaković Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Ivan Bota Ravnatelj uprave Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 08.09.2022. 08.09.2022. Da
Mate Botica Predsjednik uprave Odašiljači i veze društvo s ograničenom odgovornošću, za prijenos i odašiljanje radijskih i televizijskih programa za račun drugih 20.01.2022. 20.01.2022. Da
Paola Božanić Član uprave NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA, d.o.o. za usluge u nautičkom turizmu, ostale lučke usluge, komunalne djelatnosti i graditeljstvo 11.08.2022. 11.08.2022. Da
Krešimir Božić Ravnatelj Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske Županije 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Mauricio Božić Predsjednik uprave RUBINI za obavljanje stambene i komunalne djelatnosti, poslovne i tehničke usluge, turizam, export-import, d.o.o. 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Mauricio Božić Predsjednik uprave RUBINI za obavljanje stambene i komunalne djelatnosti, poslovne i tehničke usluge, turizam, export-import, d.o.o. 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Nikša Božić Ravnatelj Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba 18.07.2022. 18.07.2022. Da

Stranice