Početna
 

Registar dužnosnika

Sadržaj registra u formatu prilagođenom za ponovnu uporabu možete preuzeti ovdje.

Prikazano 351 - 400 od 1851
Ime i prezime Dužnost Naziv pravne osobe Datum početka obnašanja dužnosti Datum kraja obnašanja dužnosti Dužnost aktivna
Damir Demarin Zamjenik općinskog načelnika Općina Medulin 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Tulio Demetlika Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Nikola Denis Općinski načelnik Općina Staro Petrovo Selo 12.06.2017. 12.06.2017. Da
Tomislav Dereš Zamjenik općinskog načelnika Općina Nova Bukovica 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Slavko Dešić Općinski načelnik Općina Drenje 08.06.2017. 08.06.2017. Da
Karmela Dešković Član Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) 18.05.2020. 18.05.2020. Da
Ante Deur Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Pero Devetak Zamjenik općinskog načelnika Općina Majur 30.05.2017. 30.05.2017. Da
Ištvan Deže Zamjenik općinskog načelnika Općina Tordinci 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Denis Deželjin Zamjenik gradonačelnika Grad Rab 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Sanela Djak Zamjenik općinskog načelnika Općina Špišić Bukovica 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Bruno Dobronić Član Upravnog Vijeća Hrvatska izvještajna novinska agencija 06.04.2017. 06.04.2017. Da
Nikola Dobroslavić Župan Dubrovačko - neretvanska županija 09.06.2017. 09.06.2017. Da
Goran Dodig Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Mladen Dogan Zamjenik gradonačelnika Grad Županja 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Damir Dojkić Načelnik stožera - zamjenik zapovjednika Hrvatske ratne mornarice Ministarstvo obrane - Glavni stožer Oružanih snaga RH 01.01.2020. 01.01.2020. Da
Igor Dojmi Zamjenik općinskog načelnika Općina Ivankovo 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Borivoj Dokmanović Zamjenik gradonačelnika Grad Vrbovsko 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Robert Doko Zamjenik gradonačelnika Grad Metković 08.06.2017. 08.06.2017. Da
Željko Dolenec Zamjenik općinskog načelnika Općina Donji Vidovec 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Goran Doležal Zamjenik općinskog načelnika Općina Suhopolje 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Ivan Dombaj Zamjenik općinskog načelnika Općina Petrijanec 08.06.2017. 08.06.2017. Da
Petar Dombaj Općinski načelnik Općina Drnje 13.06.2017. 13.06.2017. Da
Snježana Dominić Direktor Meiso d.d.  25.05.2014. 25.05.2014. Da
Borislav Dominiković Općinski načelnik Općina Pojezerje 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Dalibor Domitrović Gradonačelnik Grad Ogulin 08.06.2017. 08.06.2017. Da
Anica Domladovac Zamjenik općinskog načelnika Općina Draganić 08.06.2017. 08.06.2017. Da
Snježana Dončević Zamjenik gradonačelnika Grad Čazma 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Vjekoslav Dorić Član uprave JADROLINIJA 18.06.2019. 18.06.2019. Da
Zvonko Dorić Zamjenik općinskog načelnika Općina Drenje 08.06.2017. 08.06.2017. Da
Darko Dorkić Općinski načelnik Općina Marijanci 02.06.2017. 02.06.2017. Da
Budimir Drača Općinski načelnik Općina Markušica 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Andrija Draganić Općinski načelnik Općina Jarmina 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Dražen Draganić Općinski načelnik Općina Farkaševac 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Grga Dragičević Općinski načelnik Općina Sunja 08.06.2017. 08.06.2017. Da
Šimica Dragičević Zamjenik gradonačelnika Grad Supetar 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Dejan Drakulić Pomoćnik ministra Ministarstvo uprave 14.09.2017. 14.09.2017. Da
Sandi Drandić Zamjenik općinskog načelnika Općina Bale 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Filip Dražić Zamjenik općinskog načelnika Općina Sukošan 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Ivica Dražić Zamjenik općinskog načelnika Općina Zemunik Donji 30.05.2017. 30.05.2017. Da
Davor Dretar Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Hrvoje Drinovac Općinski načelnik Općina Nuštar 08.06.2017. 08.06.2017. Da
Duško Drobić Zamjenik općinskog načelnika Općina Borovo 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Tomislav Družak Državni tajnik Središnji državni ured za šport 09.01.2020. 09.01.2020. Da
Toni Družeta Zamjenik općinskog načelnika Općina Lovran 12.06.2017. 12.06.2017. Da
Martina Drvar Viceguverner Hrvatska narodna banka 01.10.2018. 01.10.2018. Da
Danijel Drviš Zamjenik općinskog načelnika Općina Bistra 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Krunoslav Dugalić Ravnatelj Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu 01.01.2019. 01.01.2019. Da
Dragutin Dugan Zamjenik općinskog načelnika Općina Budinščina 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Ivo Dujmić Gradonačelnik Grad Opatija 13.06.2017. 13.06.2017. Da

Stranice