Početna
 

Registar obveznika

Sadržaj registra u formatu prilagođenom za ponovnu uporabu možete preuzeti ovdje.

Prikazano 351 - 400 od 2545
Ime i prezime Dužnost Naziv pravne osobe Datum početka obnašanja dužnosti Datum kraja obnašanja dužnosti Dužnost aktivna
Ivan Celjak Župan Sisačko-moslavačka županija 08.06.2021. 08.06.2021. Da
Tatjana Čemerikić Vršitelj dužnosti ravnatelja NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ISTARSKE ŽUPANIJE 01.09.2022. 01.09.2022. Da
Robert Cenger Direktor INFORMATIVNI CENTAR VIROVITICA d.o.o. za radio-televizijsku i novinsko izdavačku djelatnost 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Zoltan Čerepeš Zamjenik općinskog načelnika Općina Tordinci 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Bruno Cergnul Zamjenik gradonačelnika Grad Pula 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Dominik Cerić Općinski načelnik Općina Podravska Moslavina 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Daniela Cetina Direktor CONTRADA d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Marina Cetina Direktor Multimedijalni centar Barban društvo s ograničenom odgovornošću za turizam i usluge 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Nives Cetina Član uprave SAVIČENTA d.o.o. za održavanje, izgradnju i turistička agencija 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Mario Čičak Član uprave KOMUNALAC DAVOR d.o.o. za komunalne usluge 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Mato Čičak Općinski načelnik Općina Rugvica 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Željko Cickaj Općinski načelnik Općina Bilje 26.05.2021. 26.05.2021. Da
Miroslav Cigić Direktor AZELIJA EKO d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Predrag Ciglar Direktor GRADSKA TRŽNICA društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje poslova tržnice na veliko i malo, Varaždin 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Martina Ciglević pomoćnik savjetnika predsjednika Republike Hrvatske za ekonomiju Ured Predsjednika Republike Hrvatske 01.06.2021. 01.06.2021. Da
Sandra Cindrić Ravnatelj Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije 01.09.2023. 01.09.2023. Da
Marija Čipčić Ravnatelj RAZVOJNA AGENCIJA OPĆINE DUGOPOLJE - ODRAZ 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Marijan Ciprijan Član uprave - Direktor SPLITSKA OBALA d.o.o. za usluge i razvoj 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Tanja Cirba Općinski načelnik Općina Lovas 24.05.2021. 24.05.2021. Da
Goran Cirković Direktor KAMENOLOMI KRAŠIĆ društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i prijevoz 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Ana Čivić Direktor PODUZETNIČKI INKUBATOR DONJI KUKURUZARI d.o.o. za savjetovanje i upravljanje 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Ljerka Cividini Gradonačelnik Grad Čakovec 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Zrinka Čobanković Ravnatelj RAZVOJNA AGENCIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE 11.01.2022. 11.01.2022. Da
Ante Čobrnić Općinski načelnik Općina Tučepi 08.06.2021. 08.06.2021. Da
Stipe Čogelja Zamjenik župana Splitsko-dalmatinska županija 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Božo Čolak Ravnatelj Zdravstvena ustanova LJEKARNA ZADAR 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Marin Colić Predsjednik uprave KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, Biograd na Moru 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Roland Čop Pomoćnik ravnatelja Hrvatski zavod za zapošljavanje 21.01.2021. 21.01.2021. Da
Matija Copak Općinski načelnik Općina Farkaševac 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Ante Ćorić Član uprave - Direktor USLUGA d.o.o. 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Tomislav Ćorić Viceguverner Hrvatska narodna banka 27.05.2022. 27.05.2022. Da
Dejan Ćormarković Član uprave - Direktor ELEKTRO - VODA d.o.o. za građevinarstvo, trgovinu i ugostiteljstvo 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Ante Ćorušić Ravnatelj KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Denis Ćosić Ravnatelj Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Krešimir Ćosić Općinski načelnik Općina Pašman 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Pero Ćosić Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Dražen Čović Predsjednik uprave Financijska agencija 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Katarina Crljenko Član uprave - Direktor ČISTOĆA POVLJANA d.o.o. za komunalne usluge 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Jasenka Crnković Zamjenik gradonačelnika Grad Osijek 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Bara Čubelić Direktor KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Sandra Čubelić Ravnatelj OPĆA BOLNICA GOSPIĆ 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Božo Ćubić Općinski načelnik Općina Cista Provo 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Ante Čubrić Član uprave VRILO d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Endi Ćuća Član uprave - Direktor OBALA I PARKOVI d.o.o. za održavanje komunalne infrastrukture, usluge i djelatnost turističke agencije 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Ante Cukrov Gradonačelnik Grad Vodice 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Jurica Culej Vršitelj dužnosti ravnatelja GRADSKA RAZVOJNA AGENCIJA SLATINE 25.05.2023. 25.05.2023. Da
Željko Čulina Ravnatelj OPĆA BOLNICA ZADAR 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Hrvoje Čuljak Ravnatelj Uprava za ceste Vukovarsko-srijemske županije 04.06.2022. 04.06.2022. Da
Nikola Čuljak Direktor LOCORUM d.o.o. za knjigovodstvo i usluge 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Ankica Čulo Zamjenik ravnatelja Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom 16.03.2023. 16.03.2023. Da

Stranice