Početna
 

Registar dužnosnika

Sadržaj registra u formatu prilagođenom za ponovnu uporabu možete preuzeti ovdje.

Prikazano 351 - 400 od 1236
Ime i prezime Dužnost Naziv pravne osobe Datum početka obnašanja dužnosti Datum kraja obnašanja dužnosti Dužnost aktivna
Natali Gutić Zamjenik općinskog načelnika Općina Civljane 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Damir Habijan Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Ivan Hajdarović Općinski načelnik Općina Dekanovec 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Perica Hajdarović Općinski načelnik Općina Podturen 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Siniša Hajdaš Dončić Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Domagoj Hajduković Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Vesna Hajsan-Dolinar Zamjenik župana Karlovačka Županija 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Alen Halar Općinski načelnik Općina Generalski Stol 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Dario Halauš Općinski načelnik Općina Šandrovac 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Gordan Hanžek Državni tajnik Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje 01.03.2021. 01.03.2021. Da
Ivan Hanžek Gradonačelnik Grad Zabok 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Zlatko Hasanbegović Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Mislav Hebel Član Vijeća Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti 27.04.2018. 27.04.2018. Da
Zoran Hegedić Općinski načelnik Općina Breznički Hum 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Mile Herceg Gradonačelnik Grad Vrgorac 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Mladen Hercigonja Općinski načelnik Općina Tuhelj 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Radovan Hercigonja Općinski načelnik Općina Budinščina 27.05.2021. 27.05.2021. Da
Sandra Herman Državni tajnik Ministarstvo turizma i sporta 01.10.2020. 01.10.2020. Da
Goran Hes Zamjenik gradonačelnika Grad Beli Manastir 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Robert Hirc Član uprave NARODNE NOVINE, dioničko društvo za izdavanje i tiskanje Službenog lista Republike Hrvatske, službenih i drugih obrazaca te za trgovanje školskim i ur 04.08.2021. 04.08.2021. Da
Robert Hofman Općinski načelnik Općina Velika 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Slaven Hojski Član Državno izborno povjerenstvo 09.03.2015. 09.03.2015. Da
Vlasta Honjek-Golinac Zamjenik gradonačelnika Grad Virovitica 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Darko Horvat Ministar Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine 23.07.2020. 23.07.2020. Da
Mile Horvat Državni tajnik Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja 24.09.2020. 24.09.2020. Da
Miljenko Horvat Općinski načelnik Općina Donji Kraljevec 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Nikola Horvat Općinski načelnik Općina Lipovljani 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Siniša Horvat Općinski načelnik Općina Suhopolje 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Nenad Horvatić Općinski načelnik Općina Ljubešćica 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Bruno Hranić Općinski načelnik Općina Vidovec 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Robert Hranj Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Ministarstvo obrane - Glavni stožer Oružanih snaga RH 01.03.2020. 01.03.2020. Da
Mirjana Hranjec Banovec Zamjenik gradonačelnika Grad Sveti Ivan Zelina 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Marija Hrebac Direktor Hrvatska agencija za osiguranje depozita 01.01.2021. 01.01.2021. Da
Dario Hrebak Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Silvano Hrelja Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Branko Hrg Državni tajnik Ministarstvo obrane 24.09.2020. 24.09.2020. Da
Ruža Hrga Pomoćnik ravnatelja Hrvatski zavod za zapošljavanje 16.04.2018. 16.04.2018. Da
Krešimir Hrgović Direktor AGRODUHAN društvo s ograničenom odgovornošću za poljoprivrednu proizvodnju i usluge 15.04.2017. 15.04.2017. Da
Dragan Hristov Direktor Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama 30.01.2020. 30.01.2020. Da
Ivica Hršak Zamjenik gradonačelnika Grad Krapina 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Goran Hrvatin Općinski načelnik Općina Tinjan 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Tajana Huzak Pomoćnik ministra Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 04.08.2017. 04.08.2017. Da
Boris Huzjan Predsjednik uprave Hrvatske autoceste društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje autocesta 03.07.2018. 03.07.2018. Da
Marija Idžan Zamjenik općinskog načelnika Općina Gvozd 25.05.2021. 25.05.2021. Da
Kristina Ikić Baniček Gradonačelnik Grad Sisak 08.06.2021. 08.06.2021. Da
Goran Ileković Općinski načelnik Općina Jarmina 11.06.2021. 11.06.2021. Da
Ranko Ilić Direktor ZRAČNA LUKA ZAGREB, društvo s ograničenom odgovornošću 09.10.2017. 09.10.2017. Da
Zdravko Ivančan Općinski načelnik Općina Molve 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Branka Ivančan-Picek Glavni ravnatelj Državni hidrometeorološki zavod 24.09.2020. 24.09.2020. Da
Davorin Ivanjek Član Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa 16.02.2018. 16.02.2018. Da

Stranice