Početna
 

Registar dužnosnika

Sadržaj registra u formatu prilagođenom za ponovnu uporabu možete preuzeti ovdje.

Prikazano 301 - 350 od 1887
Ime i prezime Dužnost Naziv pravne osobe Datum početka obnašanja dužnosti Datum kraja obnašanja dužnosti Dužnost aktivna
Matilda Copić Ravnatelj Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 01.01.2017. 01.01.2017. Da
Željka Čorak Zamjenik općinskog načelnika Općina Oriovac 08.06.2017. 08.06.2017. Da
Tomislav Ćorić Ministar Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 09.06.2017. 09.06.2017. Da
Krešimir Ćosić Općinski načelnik Općina Pašman 30.05.2017. 30.05.2017. Da
Marko Ćosić Član uprave Hrvatska elektroprivreda d.d. 01.01.2018. 01.01.2018. Da
Marko Ćosić Zamjenik općinskog načelnika Općina Slavonski Šamac 12.06.2017. 12.06.2017. Da
Pero Ćosić Zastupnik Hrvatski sabor 14.10.2016. 14.10.2016. Da
Hrvoje Čović Ravnatelj Ministarstvo financija - Carinska uprava 28.04.2016. 28.04.2016. Da
Dražen Crnčec Općinski načelnik Općina Sveti Martin Na Muri 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Ivan Crnčec Pomoćnik ministra Ministarstvo pravosuđa 11.02.2016. 11.02.2016. Da
Ivana Crnić Glasnogovornik Ured Predsjednika Republike Hrvatske 01.09.2017. 01.09.2017. Da
Silvia Crnić Zamjenik gradonačelnika Grad Crikvenica 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Marija Crnjak Zamjenik općinskog načelnika Općina Posedarje 14.06.2017. 14.06.2017. Da
Dragutin Crnković Općinski načelnik Općina Brod Moravice 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Helena Crnković Zamjenik općinskog načelnika Općina Mrkopalj 08.06.2017. 08.06.2017. Da
Sandra Crnković Jurković Zamjenik općinskog načelnika Općina Ravna Gora 01.06.2017. 01.06.2017. Da
Božo Ćubić Općinski načelnik Općina Cista Provo 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Ante Čubrić Zamjenik općinskog načelnika Općina Pirovac 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Ivona Cukar Zamjenik općinskog načelnika Općina Kukljica 31.05.2017. 31.05.2017. Da
Slavko Čukelj Direktor Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama 20.07.2017. 20.07.2017. Da
Miroslav Čukić Zamjenik općinskog načelnika Općina Koška 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Stevo Culej Zastupnik Hrvatski sabor 14.10.2016. 14.10.2016. Da
Ivan Čulo Predsjednik uprave HP - Hrvatska pošta d.d. 10.10.2017. 10.10.2017. Da
Karlo Čulo Direktor Club Adriatic d.o.o.  13.04.2017. 13.04.2017. Da
Goran Cupek Zamjenik gradonačelnika Grad Garešnica 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Ivan Čupen Zamjenik općinskog načelnika Općina Kloštar Podravski 30.05.2017. 30.05.2017. Da
Stjepan Čuraj Zastupnik Hrvatski sabor 09.06.2017. 09.06.2017. Da
Đorđe Ćurčić Zamjenik župana Vukovarsko-Srijemska Županija 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Emil Ćurko Gradonačelnik Grad Nin 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Dinko Čutura Ravnatelj Hrvatski državni arhiv 11.05.2017. 11.05.2017. Da
Ignacije Čutura Član uprave Hrvatska lutrija d.o.o.  18.12.2018. 18.12.2018. Da
Tomislav Cuvaj Zamjenik gradonačelnika Grad Ivanić-Grad 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Radomir Čvarković Zamjenik župana Osječko-Baranjska Županija 12.06.2017. 12.06.2017. Da
Robert Cvek Zamjenik gradonačelnika Grad Pula 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Ivana Cvitan Polić Općinski načelnik Općina Čavle 31.05.2017. 31.05.2017. Da
Slavica Cvitanić Član Upravnog Vijeća Hrvatska izvještajna novinska agencija 06.04.2017. 06.04.2017. Da
Tomislav Cvitković Zamjenik gradonačelnika Grad Novi Vinodolski 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Slavko Cvrlja Općinski načelnik Općina Bedenica 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Ante Dabo Gradonačelnik Grad Novalja 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Josip Dabro Zamjenik župana Vukovarsko-Srijemska Županija 09.06.2017. 09.06.2017. Da
Bruna Dadić Zamjenik općinskog načelnika Općina Okrug 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Željko Dadić Zamjenik zapovjednika Hrvatskog vojnog učilišta Ministarstvo obrane - Glavni stožer Oružanih snaga RH 01.01.2018. 01.01.2018. Da
Kristijan Damijanić Zamjenik gradonačelnika Grad Rovinj 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Mato Damjan Općinski načelnik Općina Crnac 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Ada Damjanac Zamjenik općinskog načelnika Općina Fažana 09.06.2017. 09.06.2017. Da
Tina Damjanić Zamjenik općinskog načelnika Općina Raša 30.05.2017. 30.05.2017. Da
Pero Damjanović Općinski načelnik Općina Plaški 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Darko Dania Općinski načelnik Općina Nedelišće 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Emil Daus Općinski načelnik Općina Cerovlje 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Marijan Dautanac Općinski načelnik Općina Veliki Grđevac 29.05.2017. 29.05.2017. Da

Stranice