Početna
 

Registar obveznika

Sadržaj registra u formatu prilagođenom za ponovnu uporabu možete preuzeti ovdje.

Prikazano 301 - 350 od 2570
Ime i prezime Dužnost Naziv pravne osobe Datum početka obnašanja dužnosti Datum kraja obnašanja dužnosti Dužnost aktivna
Damir Bučević Član Vijeća Agencija za elektroničke medije 03.07.2018. 03.07.2018. Da
Ivan Budalić Gradonačelnik Grad Imotski 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Tihomir Budanko Općinski načelnik Općina Promina 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Josip Budimir Gradonačelnik Grad Kutjevo 24.05.2021. 24.05.2021. Da
Marina Budimir Gradonačelnik Grad Ilok 03.06.2021. 03.06.2021. Da
Mirko Budiša zamjenik direktora Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 29.09.2022. 29.09.2022. Da
Ivan Bugarin Gradonačelnik Grad Trilj 07.06.2021. 07.06.2021. Da
Hrvoje Bujanović Državni tajnik Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja 01.10.2022. 01.10.2022. Da
Siniša Bukal Direktor Tržnica Vojnić d.o.o. za poljoprivredu, trgovinu i usluge 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Goran Bukovac Gradonačelnik Grad Otočac 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Itana Bukovac Upravitelj zaklade ZAKLADA ZLATKO I VESNA PRICA 08.03.2022. 08.03.2022. Da
Ana Bukša Direktor ČISTOĆA PAG d.o.o. za komunalne usluge 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Dalibor Bukvić Direktor Brod-plin d.o.o. za izgradnju i održavanje plinske mreže, distribuciju i opskrbu prirodnim plinom, proizvodnju, distribuciju i opskrbu toplinskom energijom 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Đuro Bukvić Općinski načelnik Općina Lukač 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Ivo Bulaja Zamjenik ravnatelja HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE 18.08.2019. 18.08.2019. Da
Goran Bulat Član uprave GRADSKI PARKING d.o.o. za usluge parkiranja 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Živko Bulat Općinski načelnik Općina Unešić 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Tomislav Bulić Gradonačelnik Grad Benkovac 07.06.2021. 07.06.2021. Da
Roko Buličić Član uprave - Direktor RUDEJ d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Miro Bulj Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Ivana Buljan Zamjenik pravobranitelja Pravobranitelj Za Djecu 18.05.2018. 18.05.2018. Da
Jure Buljat Direktor ZEMUNIK ODVODNJA d.o.o. za djelatnost javne odvodnje 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Petar Buljević Zamjenik gradonačelnika Grad Županja 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Luka Bunčuga Član uprave HVARSKI VODOVOD društvo s ograničenom odgovornošću 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Hrvoje Bunjevac Direktor DISTRIBUTIVNI CENTAR ZA VOĆE I POVRĆE d.o.o. za trgovinu 01.01.2022. 01.01.2022. Da
Dinko Burić Gradonačelnik Grad Belišće 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Majda Burić Zastupnik Hrvatski sabor 25.06.2021. 25.06.2021. Da
Matko Burić Općinski načelnik Općina Gradac 24.05.2021. 24.05.2021. Da
Petar Burić Zamjenik gradonačelnika Grad Samobor 07.06.2021. 07.06.2021. Da
Vladimir Burić Predsjednik uprave USLUGA d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Željko Burić Gradonačelnik Grad Šibenik 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Ivo Burmas Član uprave KOMUNALNE DJELATNOSTI d.o.o. za komunalne djelatnosti, Vela Luka 03.10.2022. 03.10.2022. Da
Predrag Burza Općinski načelnik Općina Ervenik 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Ivica Busak Direktor VODOVOD LASINJA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Zdravka Bušić Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Đorđe Busić Zamjenik gradonačelnika Grad Vrbovsko 22.05.2021. 22.05.2021. Da
Adam Butigan Ravnatelj Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Tone Butina Član uprave - Direktor RADIO SLUNJ d.o.o. za radijsku djelatnost 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Oleg Butković Ministar Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 23.07.2020. 23.07.2020. Da
Igor Butorac Direktor RIJEKA SPORT d.o.o. za upravljanje, održavanje i izgradnju sportskih i drugih objekata 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Igor Butorac Direktor RIJEKA SPORT d.o.o. za upravljanje, održavanje i izgradnju sportskih i drugih objekata 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Ivica Butorac Član uprave BRIJUNI RIVIJERA d. o. o. za hotelijerstvo, poslovno savjetovanje i upravljačke djelatnosti 23.06.2021. 23.06.2021. Da
Silvia Buttignoni Ravnatelj Natura Histrica - Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Županije Istarske 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Marijo Ćaćić Gradonačelnik Grad Knin 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Saša Čačić Direktor VODOVOD LEKENIK društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Petar Čagalj Ravnatelj DOM ZDRAVLJA KNIN 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Tomislav Čajko Član uprave - Direktor Lokalna agencija za razvoj Vjeverica d.o.o. Drenovci 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Josip Ćaleta Car Općinski načelnik Općina Bilice 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Dalibor Čandrlić Gradonačelnik Grad Kraljevica 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Ružica Čanić Ravnatelj Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije 25.12.2021. 25.12.2021. Da

Stranice