Početna
 

Registar dužnosnika

Sadržaj registra u formatu prilagođenom za ponovnu uporabu možete preuzeti ovdje.

Prikazano 301 - 350 od 1769
Ime i prezime Dužnost Naziv pravne osobe Datum početka obnašanja dužnosti Datum kraja obnašanja dužnosti Dužnost aktivna
Božo Ćubić Općinski načelnik Općina Cista Provo 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Ivona Cukar Zamjenik općinskog načelnika Općina Kukljica 31.05.2017. 31.05.2017. Da
Miroslav Čukić Zamjenik općinskog načelnika Općina Koška 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Ivan Čulo Predsjednik uprave HP - Hrvatska pošta d.d. 10.10.2017. 10.10.2017. Da
Goran Cupek Zamjenik gradonačelnika Grad Garešnica 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Ivan Čupen Zamjenik općinskog načelnika Općina Kloštar Podravski 30.05.2017. 30.05.2017. Da
Stjepan Čuraj Državni tajnik Ministarstvo financija 24.09.2020. 24.09.2020. Da
Đorđe Ćurčić Zamjenik župana Vukovarsko-Srijemska Županija 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Emil Ćurko Gradonačelnik Grad Nin 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Dinko Čutura Ravnatelj Hrvatski državni arhiv 11.05.2017. 11.05.2017. Da
Ignacije Čutura Član uprave Hrvatska Lutrija društvo s ograničenom odgovornošću za organiziranje i priređivanje igara na sreću i zabavnih igara 18.12.2018. 18.12.2018. Da
Zoran Čutura Direktor KONOPLJA dioničko društvo za proizvodnju i trgovinu užarije 01.12.2019. 01.12.2019. Da
Tomislav Cuvaj Zamjenik gradonačelnika Grad Ivanić-Grad 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Radomir Čvarković Zamjenik župana Osječko-Baranjska Županija 12.06.2017. 12.06.2017. Da
Robert Cvek Zamjenik gradonačelnika Grad Pula 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Ivana Cvitan Polić Općinski načelnik Općina Čavle 31.05.2017. 31.05.2017. Da
Slavica Cvitanić Član Upravnog Vijeća Hrvatska izvještajna novinska agencija 06.04.2017. 06.04.2017. Da
Miljenko Cvitanović Pomoćnik ravnatelja Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 19.04.2021. 19.04.2021. Da
Tomislav Cvitković Zamjenik gradonačelnika Grad Novi Vinodolski 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Slavko Cvrlja Općinski načelnik Općina Bedenica 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Ante Dabo Gradonačelnik Grad Novalja 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Josip Dabro Zamjenik župana Vukovarsko-Srijemska Županija 09.06.2017. 09.06.2017. Da
Bruna Dadić Zamjenik općinskog načelnika Općina Okrug 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Kristijan Damijanić Zamjenik gradonačelnika Grad Rovinj 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Mato Damjan Općinski načelnik Općina Crnac 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Ada Damjanac Zamjenik općinskog načelnika Općina Fažana 09.06.2017. 09.06.2017. Da
Tina Damjanić Zamjenik općinskog načelnika Općina Raša 30.05.2017. 30.05.2017. Da
Pero Damjanović Općinski načelnik Općina Plaški 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Darko Dania Općinski načelnik Općina Nedelišće 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Emil Daus Općinski načelnik Općina Cerovlje 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Marijan Dautanac Općinski načelnik Općina Veliki Grđevac 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Zdravko Degmečić Zamjenik općinskog načelnika Općina Strizivojna 12.06.2017. 12.06.2017. Da
Josip Dekalić Općinski načelnik Općina Šandrovac 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Damir Dekanić Općinski načelnik Općina Andrijaševci 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Želimir Delač Ravnatelj Agencija za sigurnost željezničkog prometa 18.02.2021. 18.02.2021. Da
Diriana Delcaro Hrelja Zamjenik općinskog načelnika Grad Vodnjan 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Ante Delipetar Pomoćnik ministra Ministarstvo unutarnjih poslova 21.06.2017. 21.06.2017. Da
Damir Demarin Zamjenik općinskog načelnika Općina Medulin 29.05.2017. 29.05.2017. Da
Tulio Demetlika Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Mario Demirović Ravnatelj Ministarstvo financija - Carinska uprava 29.04.2021. 29.04.2021. Da
Nikola Denis Općinski načelnik Općina Staro Petrovo Selo 12.06.2017. 12.06.2017. Da
Tomislav Dereš Zamjenik općinskog načelnika Općina Nova Bukovica 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Slavko Dešić Općinski načelnik Općina Drenje 08.06.2017. 08.06.2017. Da
Karmela Dešković Član Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) 18.05.2020. 18.05.2020. Da
Ante Deur Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Pero Devetak Zamjenik općinskog načelnika Općina Majur 30.05.2017. 30.05.2017. Da
Ištvan Deže Zamjenik općinskog načelnika Općina Tordinci 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Denis Deželjin Zamjenik gradonačelnika Grad Rab 25.05.2017. 25.05.2017. Da
Sanela Djak Zamjenik općinskog načelnika Općina Špišić Bukovica 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Bruno Dobronić Član Upravnog Vijeća Hrvatska izvještajna novinska agencija 06.04.2017. 06.04.2017. Da

Stranice