Početna
 
"Zaboravite privatno, brinite za javno"
Izvješće o imovinskom stanju
Podnesite izvješće
Odgovorno i transparentno
Prijava sukoba interesa
Prijava
Zaštitimo javni interes zajedno
Mišljenja
"Sačuvajte vlastiti integritet i vjerodostojnost"
Zatražite mišljenje

Novosti

Međunarodna konferencija u Šibeniku, 15-16. listopada

Predstavnici Povjerenstva sudjelovali su na međunarodnoj konferenciji "Jačanje transparentnosti i odgovornosti radi osiguravanja integriteta: ujedinjeni protiv korupcije" koja je održana 15. i 16. listopada 2018.g. u Šibeniku.

Edukacija u Splitu, 17. listopada 2018.g.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa održat će 17. listopada 2018.g. jednodnevnu edukaciju u Gradu Splitu za dužnosnike i rukovodeće državne službenike Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zadarske i Dubrovačko-neretvanske županije...

Poziv za 24. sjednicu Povjerenstva

24. sjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa održat će se u petak, 12. listopada 2018. g. u 10,00 sati u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I

Međunarodna konferencija u Prištini, Republika Kosovo

Predsjednica Povjerenstva, gđa Nataša Novaković sudjelovala je na međunarodnoj konferenciji "Regional Conference of Anti-Corruption Agencies, achievements, challenges and the way forward", Priština, 4.-5. listopada 2018.

Poziv za 23. sjednicu Povjerenstva

23. sjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa održat će se u petak, 28. rujna 2018. g. u 11,00 sati u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I