Početna
 

SABKOM d.o.o. za komunalne djelatnosti i turistička agencija

Tip pravne osobe: 
Trgovačko društvo u vlasništvu jedinice lokalne ili područne samouprave

Dužnosnici

Dužnost Ime i prezime Datum početka i kraja obnašanja dužnosti
Direktor Martina Božičević Badanjak 21.02.2022.
Direktor Martina Božičević Badanjak
25.12.2021. do 20.02.2022.