Početna
 

Prijava sukoba interesa

Sukladno odredbi članka 41. Zakona o sprječavanju sukoba interesa ("Narodne novine", broj 143/21, dalje ZSSI) Povjerenstvo može pokrenuti postupak po službenoj dužnosti i povodom vjerodostojne i osnovane prijave o mogućoj povredi Zakona.

Povjerenstvo podnositelju prijave jamči zaštitu anonimnosti.

Povjerenstvo nije ovlašteno pokrenuti postupak temeljem anonimne prijave.

Prijavu sukoba interesa obveznika iz članka 3. stavka 1. i 2. ZSSI-a moguće je izvršiti putem elektroničke pošte: info@sukobinteresa.hr ili poštom na adresu: Ulica kneza Mislava 11/3, 10000 Zagreb