Početna
 

PODUZETNIČKI CENTAR VRGORAC d.o.o. za poslovne usluge, Vrgorac

Tip pravne osobe: 
Trgovačko društvo u vlasništvu jedinice lokalne ili područne samouprave

Dužnosnici

Dužnost Ime i prezime Datum početka i kraja obnašanja dužnosti
Član uprave - Direktor Milka Beus 25.12.2021.