Početna
 

KOMUNALAC d.o.o. za pružanje komunalnih usluge, Pakrac

Tip pravne osobe: 
Trgovačko društvo u vlasništvu jedinice lokalne ili područne samouprave

Dužnosnici

Dužnost Ime i prezime Datum početka i kraja obnašanja dužnosti
Direktor Josip Bišćanin 25.12.2021.