Početna
 

Mihovil Bićanić

Primarna dužnost

Dužnost Pravna osoba Datum početka i kraja obnašanja dužnosti
Općinski načelnik Općina Rakovica 20.05.2021.
Zamjenik općinskog načelnika Općina Rakovica
25.05.2017. do 19.05.2021.

Izvješće o imovinskom stanju