Početna
 

ŽUPA DUBROVAČKA d.o.o. za komunalne poslove

Tip pravne osobe: 
Trgovačko društvo u vlasništvu jedinice lokalne ili područne samouprave

Dužnosnici

Dužnost Ime i prezime Datum početka i kraja obnašanja dužnosti
Član uprave Stijepo Sambrailo 22.09.2022.
Član uprave - Direktor Niko Benić 25.12.2021.