Početna
 

Istarska županija

Tip pravne osobe: 
Institucija

Dužnosnici

Dužnost Ime i prezime Datum početka i kraja obnašanja dužnosti
Zamjenik župana Tulio Demetlika 10.06.2021.
Župan Boris Miletić 10.06.2021.
Zamjenik župana Jessica Acquavita 21.05.2021.