Početna
 

KOMUNALAC d.o.o., Grubišno Polje

Tip pravne osobe: 
Trgovačko društvo u vlasništvu jedinice lokalne ili područne samouprave

Dužnosnici

Dužnost Ime i prezime Datum početka i kraja obnašanja dužnosti
Direktor Ivica Ahac 02.08.2022.
Direktor Ivica Ahac
25.12.2021. do 01.08.2022.