Početna
 

Dubrovačko-neretvanska županija

Tip pravne osobe: 
Institucija

Dužnosnici

Dužnost Ime i prezime Datum početka i kraja obnašanja dužnosti
Zamjenik župana Joško Cebalo 07.06.2021.
Župan Nikola Dobroslavić 07.06.2021.
Zamjenik župana Joško Cebalo
09.06.2017. do 06.06.2021.
Župan Nikola Dobroslavić
09.06.2017. do 06.06.2021.
Zamjenik župana Marija Vučković
27.05.2013. do 23.02.2016.
Župan Nikola Dobroslavić
27.05.2013. do 08.06.2017.

Pravne osobe u odnosu na koja postoji zabrana ili ograničenje poslovanja

Naziv pravne osobe Oblik ustrojstva OIB Adresa Grad
HOTEL OSMINE d.o.o. Trgovačko društvo 66233587142 Put Od Osmina bb Slano
SLANO d.o.o. Trgovačko društvo 48217248474 Grgurići 9 Slano