Početna
 

Registar obveznika

Sadržaj registra u formatu prilagođenom za ponovnu uporabu možete preuzeti ovdje.

Prikazano 501 - 550 od 2544
Ime i prezime Dužnost Naziv pravne osobe Datum početka obnašanja dužnosti Datum kraja obnašanja dužnosti Dužnost aktivna
Ante Džapo Pomoćnik ravnatelja Hrvatski zavod za zapošljavanje 07.09.2023. 07.09.2023. Da
Paško Dželalija Ravnatelj LUČKA UPRAVA ŠIBENIK 27.04.2022. 27.04.2022. Da
Željko Džepina Zamjenik gradonačelnika Grad Knin 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Tomislav Ećimović Član uprave - Direktor PLETERNIČKI KOMUNALAC d.o.o. za komunalne djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Tomislav Ećimović Član uprave - Direktor PLETERNIČKI KOMUNALAC d.o.o. za komunalne djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Marko Eljuga Član uprave - Direktor VODOVOD-OSIJEK d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, Osijek 22.04.2023. 22.04.2023. Da
Ivana Erceg Član uprave AMADEUS CROATIA, marketinške usluge d.d. 19.09.2023. 19.09.2023. Da
Žarko Erceg Vršitelj dužnosti ravnatelja Javna ustanova Park prirode Učka 19.09.2023. 19.09.2023. Da
Martin Ercegovac Općinski načelnik Općina Kijevo 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Zdravko Eremić Direktor GRADSKA TOPLANA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i distribuciju toplinske energije 10.02.2023. 10.02.2023. Da
Šime Erlić Ministar Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 17.01.2023. 17.01.2023. Da
Patrik Fabac Član uprave NEAPOLIS, društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, gradnju, upravljanje, prodaju i iznajmljivanje objekata, turizam, trgovina i export - import 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Patrik Fabac Član uprave NEAPOLIS, društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, gradnju, upravljanje, prodaju i iznajmljivanje objekata, turizam, trgovina i export - import 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Maja Fabek Direktor RADIO POSTAJA NOVSKA d.o.o. za izdavačku i radijsku djelatnost 27.12.2023. 27.12.2023. Da
Vesna Fabijančić Križanić Potpredsjednik Državno izborno povjerenstvo 09.03.2023. 09.03.2023. Da
Ante Fabijanić Gradonačelnik Grad Pag 25.05.2021. 25.05.2021. Da
Davor Fabijanić Direktor PAG TURIZAM d.o.o. za turizam, usluge i turistička agencija 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Erik Fabijanić Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Ivica Fabijanić Član uprave - Direktor PAG II d.o.o. za građenje i usluge 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Sebastijan Fabris Ravnatelj DOM ZDRAVLJA KORČULA 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Vivijana Fakin Zamjenik gradonačelnika Grad Novigrad 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Nikolina Farčić Član uprave UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO RAGUSA d.d. 15.02.2023. 15.02.2023. Da
Michael Faulend Viceguverner Hrvatska narodna banka 12.07.2019. 12.07.2019. Da
Igor Fazekaš Član uprave HRVATSKE ŠUME društvo s ograničenom odgovornošću 21.11.2022. 21.11.2022. Da
Gilberto Fazlić Član uprave - Direktor LOGER d.o.o. za trgovinu i usluge 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Katarina Fehir Šola Ravnatelj ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA BJELOVAR 15.04.2023. 15.04.2023. Da
Željko Feigl Direktor PANONSKI IZVOR d.o.o. za poslovne usluge i turistička agencija, Požega 10.02.2022. 10.02.2022. Da
Loreno Ferenac Zamjenik općinskog načelnika Općina Grožnjan 24.05.2021. 24.05.2021. Da
Marko Ferenac Općinski načelnik Općina Vižinada 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Ivona Ferenčić Glavni tajnik Vlada Republike Hrvatske 25.04.2020. 25.04.2020. Da
Danijel Ferić Član uprave - Direktor KOMUNALAC FAŽANA d.o.o. za komunalne djelatnosti, promet nekretninama i turizam 01.03.2023. 01.03.2023. Da
Brigita Fiamengo Predsjednik uprave NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA, d.o.o. za usluge u nautičkom turizmu, ostale lučke usluge, komunalne djelatnosti i graditeljstvo 01.06.2022. 01.06.2022. Da
Predrag Filić Općinski načelnik Općina Voćin 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Stribor Filić Član uprave RADIO STAR TV, d. o. o. za RTV difuziju i marketing 16.08.2022. 16.08.2022. Da
Meri Filipi Član uprave - Direktor Komunalno društvo SABUŠA II d.o.o. za komunalne djelatnosti 29.09.2023. 29.09.2023. Da
Mario Filipović Direktor VODOVOD NOVSKA d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Marko Filipović Gradonačelnik Grad Rijeka 07.06.2021. 07.06.2021. Da
Suzana Filipović Pomoćnik ravnatelja HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE 06.03.2024. 06.03.2024. Da
Željko Filipović Općinski načelnik Općina Kloštar Ivanić 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Zlatko Filipović Ravnatelj ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Fabrizio Fioretti Zamjenik općinskog načelnika Općina Bale 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Darko Fištrović Općinski načelnik Općina Gornja Rijeka 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Željka Florijančić Zamjenik općinskog načelnika Općina Punitovci 24.05.2021. 24.05.2021. Da
Ivana Fočić Zamjenik gradonačelnika Grad Karlovac 10.06.2021. 10.06.2021. Da
Ivica Fotez Ravnatelj DOM ZDRAVLJA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Đuro Franjčić Direktor Komunalno društvo Jarmina d.o.o. za komunalne djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Valentino Franjić Predstojnik Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost 01.09.2021. 01.09.2021. Da
Alfred Franković Ravnatelj Županijska lučka uprava Krk 30.08.2022. 30.08.2022. Da
Irene Franković Općinski načelnik Općina Sveta Nedelja 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Jakša Franković Općinski načelnik Općina Trpanj 21.05.2021. 21.05.2021. Da

Stranice