Početna
 

Registar dužnosnika

Sadržaj registra u formatu prilagođenom za ponovnu uporabu možete preuzeti ovdje.

Prikazano 651 - 700 od 1217
Ime i prezime Dužnost Naziv pravne osobe Datum početka obnašanja dužnosti Datum kraja obnašanja dužnosti Dužnost aktivna
Zdravko Marić Potpredsjednik Vlada Republike Hrvatske 23.07.2020. 23.07.2020. Da
Damir Maričić Općinski načelnik Općina Vuka 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Petar Marijanac Zamjenik općinskog načelnika Općina Darda 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Ivan Marijančević Općinski načelnik Općina Selca 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Dragan Marinčić Pomoćnik ravnatelja Hrvatski zavod za zapošljavanje 05.03.2020. 05.03.2020. Da
Đivo Market Općinski načelnik Općina Mljet 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Daniel Markić Ravnatelj Sigurnosno-obavještajna agencija 06.05.2020. 06.05.2020. Da
Ilija Markotić Općinski načelnik Općina Gundinci 24.05.2021. 24.05.2021. Da
Darko Marković Općinski načelnik Općina Mali Bukovec 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Ivan Marković Općinski načelnik Općina Velika Trnovitica 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Ivana Marković Gradonačelnik Grad Supetar 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Miroslav Marković Zamjenik gradonačelnika Grad Varaždin 08.06.2021. 08.06.2021. Da
Siniša Marović Općinski načelnik Općina Postira 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Martin Martić Općinski načelnik Općina Preseka 07.06.2021. 07.06.2021. Da
Marina Martić Puača Zamjenik gradonačelnika Grad Slavonski Brod 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Ante Martinac Općinski načelnik Općina Sukošan 25.05.2021. 25.05.2021. Da
Natalija Martinčević Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Juro Martinović Državni tajnik Ministarstvo pravosuđa i uprave 24.09.2020. 24.09.2020. Da
Siniša Martinović Zamjenik općinskog načelnika Općina Okučani 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Danijel Marušić Župan Brodsko posavska županija 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Marko Marušić Župan Bjelovarsko bilogorska županija 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Ivan Mataga Gradonačelnik Grad Opuzen 07.06.2021. 07.06.2021. Da
Anamarija Matak ravnatelj uprave Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja 10.06.2021. 10.06.2021. Da
Drago Matanović Glavni inspektor obrane Ministarstvo obrane - Glavni stožer Oružanih snaga RH 16.03.2020. 16.03.2020. Da
Dragutin Mateković Općinski načelnik Općina Visoko 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Damir Mateljan Općinski načelnik Općina Kamanje 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Denis Matić Član Vijeća Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 25.01.2019. 25.01.2019. Da
Andrej Matijašević Član Upravnog Vijeća Hrvatska izvještajna novinska agencija 02.06.2021. 02.06.2021. Da
Ante Matijević Glavni državni rizničar Ministarstvo financija - Državna riznica 24.07.2020. 24.07.2020. Da
Perica Matijević Općinski načelnik Općina Krnjak 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Jasna Matković Općinski načelnik Općina Punitovci 24.05.2021. 24.05.2021. Da
Lucija Matković Općinski načelnik Općina Donji Kukuruzari 25.05.2021. 25.05.2021. Da
Jadranka Matok-Bosančić Zamjenik gradonačelnika Grad Kaštela 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Ivona Matošić Gašparović Zamjenik gradonačelnika Grad Crikvenica 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Angelo Mattich Općinski načelnik Općina Višnjan 25.05.2021. 25.05.2021. Da
Vilim Matula Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Frano Matušić Državni tajnik Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 24.09.2020. 24.09.2020. Da
Željko Mavrin Općinski načelnik Općina Ivanska 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Nikola Mažar Zastupnik Hrvatski sabor 21.01.2021. 21.01.2021. Da
Margareta Mađerić Državni tajnik Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike 24.09.2020. 24.09.2020. Da
Zlatko Mađeruh Gradonačelnik Grad Grubišno Polje 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Marina Medarić Zamjenik župana Primorsko-Goranska Županija 08.06.2021. 08.06.2021. Da
Roberta Medica Općinski načelnik Općina Lanišće 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Tomo Medved Potpredsjednik Vlada Republike Hrvatske 23.07.2020. 23.07.2020. Da
Robert Meglić Općinski načelnik Općina Šenkovec 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Martin Merčep Općinski načelnik Općina Šestanovac 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Danijel Meštrić ravnatelj uprave Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine 11.03.2021. 11.03.2021. Da
Andreja Metelko-Zgombić Državni tajnik Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 24.09.2020. 24.09.2020. Da
Ivan Meteš Općinski načelnik Općina Velika Kopanica 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Jaroslav Međeši Zamjenik općinskog načelnika Općina Bogdanovci 20.05.2021. 20.05.2021. Da

Stranice