Početna
 

Registar dužnosnika

Sadržaj registra u formatu prilagođenom za ponovnu uporabu možete preuzeti ovdje.

Prikazano 701 - 750 od 1217
Ime i prezime Dužnost Naziv pravne osobe Datum početka obnašanja dužnosti Datum kraja obnašanja dužnosti Dužnost aktivna
Dejan Mihajlović Zamjenik župana Karlovačka Županija 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Anto Mihaljević Član uprave HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo 12.09.2021. 12.09.2021. Da
Katarina Mihelčić Gradonačelnik Grad Delnice 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Tomislav Mihotić Državni tajnik Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 24.09.2020. 24.09.2020. Da
Stanko Mijić Zamjenik gradonačelnika Grad Obrovac 25.05.2021. 25.05.2021. Da
Zvonimir Mijić Općinski načelnik Općina Lišane Ostrovičke 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Marica Mikec Glavni tajnik Ministarstvo kulture 28.04.2021. 28.04.2021. Da
Irena Mikić Brezina Općinski načelnik Općina Trnava 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Lovro Miklaužić Zamjenik gradonačelnika Grad Popovača 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Jasna Mikles Horvat Općinski načelnik Općina Zrinski Topolovac 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Mladenka Mikulec Općinski načelnik Općina Mače 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Vesna Mikulec Općinski načelnik Općina Zlatar Bistrica 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Andrija Mikulić Glavni državni inspektor Državni inspektorat 24.09.2020. 24.09.2020. Da
Nataša Mikuš Žigman Državni tajnik Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja 24.09.2020. 24.09.2020. Da
Dalibor Milan Gradonačelnik Grad Metković 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Zoran Milanović Predsjednik Republike Hrvatske Predsjednik Republike Hrvatske 18.02.2020. 18.02.2020. Da
Marko Milanović Litre Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Ante Milas Član Vijeća Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti 27.04.2018. 27.04.2018. Da
Zvonko Milas Državni tajnik Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske 24.09.2020. 24.09.2020. Da
Ivo Milatić Državni tajnik Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja 24.09.2020. 24.09.2020. Da
Hrvoje Miler Općinski načelnik Općina Špišić Bukovica 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Danijel Mileta Zamjenik gradonačelnika Grad Šibenik 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Boris Miletić Župan Istarska Županija 10.06.2021. 10.06.2021. Da
Ivan Miletić Općinski načelnik Općina Lovinac 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Josip Miletić Zamjenik župana Osječko-Baranjska Županija 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Marin Miletić Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Marko Milić Glasnogovornik Vlada Republike Hrvatske 30.07.2020. 30.07.2020. Da
Borislav Miličević Zamjenik gradonačelnika Grad Požega 27.05.2021. 27.05.2021. Da
Marko Miličević Općinski načelnik Općina Ivankovo 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Mato Miličić Direktor Komrad d. o. o. za vodne djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Josip Milički Općinski načelnik Općina Marija Bistrica 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Nikola Milina Glavni Ravnatelj Policije Ministarstvo unutarnjih poslova - Ravnateljstvo policije 24.08.2017. 24.08.2017. Da
Mario Milinković Općinski načelnik Općina Stari Mikanovci 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Stjepan Milinković Općinski načelnik Općina Gola 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Stjepan Milinković Općinski načelnik Općina Gola 26.05.2017. 26.05.2017. Da
Branislav Milinović Općinski načelnik Općina Slavonski Šamac 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Mario Miljavac Ravnatelj Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija 19.01.2021. 19.01.2021. Da
Orsat Miljenić Predstojnik Ureda Predsjednika Ured Predsjednika Republike Hrvatske 21.02.2020. 21.02.2020. Da
Ranka Milojković Zamjenik općinskog načelnika Općina Dragalić 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Anteo Milos Gradonačelnik Grad Novigrad 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Boris Milošević Potpredsjednik Vlada Republike Hrvatske 24.07.2020. 24.07.2020. Da
Zoran Milošević Zamjenik općinskog načelnika Općina Popovac 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Nikola Milović Zamjenik gradonačelnika Grad Skradin 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Tena Mišetić Zamjenik predstojnika Ured predsjednika Vlade RH 30.07.2020. 30.07.2020. Da
Josip Mišković Gradonačelnik Grad Popovača 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Bruno Mišlov Općinski načelnik Općina Kali 07.06.2021. 07.06.2021. Da
Denis Mladenić Zamjenik općinskog načelnika Općina Viškovo 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Davorin Mlakar Sudac Ustavni sud Republike Hrvatske 07.06.2016. 07.06.2016. Da
Danijela Mlinarević Općinski načelnik Općina Jagodnjak 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Rajko Mlinarić Sudac Ustavni sud Republike Hrvatske 07.06.2016. 07.06.2016. Da

Stranice