Početna
 

Registar dužnosnika

Sadržaj registra u formatu prilagođenom za ponovnu uporabu možete preuzeti ovdje.

Prikazano 601 - 650 od 1217
Ime i prezime Dužnost Naziv pravne osobe Datum početka obnašanja dužnosti Datum kraja obnašanja dužnosti Dužnost aktivna
Josip Ljevar Zamjenik općinskog načelnika Općina Krnjak 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Marko Ljubešić Općinski načelnik Općina Sveti Lovreč 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Ratimir Ljubić Zamjenik župana Koprivničko-Križevačka Županija 09.06.2021. 09.06.2021. Da
Luka Ljubičić Pomoćnik ravnatelja Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 01.06.2016. 01.06.2016. Da
Višnja Ljubičić Pravobranitelj Pravobranitelj Za Ravnopravnost Spolova 31.10.2019. 31.10.2019. Da
Siniša Ljubojević Zamjenik gradonačelnika Grad Ogulin 25.05.2021. 25.05.2021. Da
Damir Lneniček Gradonačelnik Grad Daruvar 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Ante Lončar Ravnatelj Hrvatski zavod za zapošljavanje 05.08.2021. 05.08.2021. Da
Davor Lončar Općinski načelnik Općina Poličnik 24.05.2021. 24.05.2021. Da
Grga Lončarević Općinski načelnik Općina Semeljci 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Božidar Longin Župan Zadarska Županija 07.06.2021. 07.06.2021. Da
Ivan Lović Općinski načelnik Općina Gorjani 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Goran Lovrec Općinski načelnik Općina Gornji Mihaljevec 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Ana Lovrin Potpredsjednik Državno izborno povjerenstvo 09.03.2015. 09.03.2015. Da
Dragan Lozančić Savjetnik Predsjednika za obranu i nacionalnu sigurnost Ured Predsjednika Republike Hrvatske 21.02.2020. 21.02.2020. Da
Frane Lozić Općinski načelnik Općina Milna 24.05.2021. 24.05.2021. Da
Jasnica Lozo Član Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) 16.06.2020. 16.06.2020. Da
Branko Lubina Direktor Pomorski centar za elektroniku društvo s ograničenom odgovornošću 30.09.2019. 30.09.2019. Da
Zdenko Lucić Državni tajnik Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 24.09.2020. 24.09.2020. Da
Frano Luetić Član uprave ZRAČNA LUKA DUBROVNIK društvo s ograničenom odgovornošću za usluge u zračnom prometu 07.08.2021. 07.08.2021. Da
Ljubica Lukačić Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Mato Lukić Zamjenik župana Osječko-Baranjska Županija 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Saša Lukić Zamjenik župana Bjelovarsko bilogorska županija 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Lidija Lukina Kezić Zamjenik pučkog pravobranitelja Pučki Pravobranitelj 15.07.2013. 15.07.2013. Da
Danijel Luković Predsjednik uprave CROATIA BANKA, dioničko društvo 03.07.2021. 03.07.2021. Da
Marija Mačković Općinski načelnik Općina Jasenovac 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Ivan Madunić Ravnatelj Agencija za osiguranje radničkih tražbina 01.06.2020. 01.06.2020. Da
Mario Madunić Pomoćnik ministra Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 18.02.2016. 18.02.2016. Da
Dunja Magaš Državni tajnik Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine 24.09.2020. 24.09.2020. Da
Marko Magdić Općinski načelnik Općina Križ 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Tugomir Majdak Državni tajnik Ministarstvo poljoprivrede 24.09.2020. 24.09.2020. Da
Ljubica Maksimčuk Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Anita Malenica Član Vijeća Agencija za elektroničke medije 19.07.2017. 19.07.2017. Da
Ivan Malenica Ministar Ministarstvo pravosuđa i uprave 23.07.2020. 23.07.2020. Da
Vjekoslav Maletić Općinski načelnik Općina Ferdinandovac 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Stipe Mamić Državni tajnik Ministarstvo znanosti i obrazovanja 24.09.2020. 24.09.2020. Da
Petar Mamula Zamjenik župana Primorsko-Goranska Županija 24.05.2021. 24.05.2021. Da
Ante Mamut Općinski načelnik Općina Marina 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Marin Mandarić Gradonačelnik Grad Đakovo 07.06.2021. 07.06.2021. Da
Damir Mandić Gradonačelnik Grad Karlovac 10.06.2021. 10.06.2021. Da
Zdravko Mandić Općinski načelnik Općina Brestovac 24.05.2021. 24.05.2021. Da
Robert Marčelja Općinski načelnik Općina Jelenje 24.05.2021. 24.05.2021. Da
Katarina Marčić Općinski načelnik Općina Bol 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Dragan Marčinko Direktor HŽ CARGO d.o.o. za prijevoz tereta 18.01.2021. 18.01.2021. Da
Zlatko Marciuš Zamjenik općinskog načelnika Općina Nedelišće 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Petar Maretić Općinski načelnik Općina Dicmo 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Ivan Marević Zamjenik gradonačelnika Grad Ploče 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Žaklina Marević Zamjenik župana Dubrovačko-neretvanska županija 09.06.2017. 09.06.2017. Da
Andreja Marić Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Davor Marić Član Vijeća Agencija za elektroničke medije 24.07.2017. 24.07.2017. Da

Stranice