Početna
 

Registar obveznika

Sadržaj registra u formatu prilagođenom za ponovnu uporabu možete preuzeti ovdje.

Prikazano 601 - 650 od 2608
Ime i prezime Dužnost Naziv pravne osobe Datum početka obnašanja dužnosti Datum kraja obnašanja dužnosti Dužnost aktivna
Marijan Galović Direktor KOMGRAD GRADEC d.o.o. za komunalne poslove i usluge 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Branka Galović-Dabić Član uprave - Direktor Hrvatski radio Županja društvo s ograničenom odgovornošću 01.04.2023. 01.04.2023. Da
Zrna Garača Ravnatelj Lokalna razvojna agencija Grada Pakraca "PAK-RA" 11.05.2023. 11.05.2023. Da
Matija Garilović Direktor FORLANETTE d.o.o. za turizam, usluge, razvoj i turistička agencija 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Ljiljana Gašpar Član uprave - Direktor KOMUNALNO DRUŠTVO KIJEVO d.o.o. za komunalne djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Višnja Gašpar Pomoćnik ravnatelja Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 25.10.2023. 25.10.2023. Da
Siniša Gašparević Član uprave - Direktor PARKOVI I NASADI,društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Kristian Gašparini Predsjednik uprave EKOPLUS, društvo s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom 07.11.2022. 07.11.2022. Da
Stjepan Gašparović Općinski načelnik Općina Štitar 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Emilio Gašpić Član uprave ZAGREB PLAKAT d.o.o. za usluge 14.02.2022. 14.02.2022. Da
Vedran Gavran Općinski načelnik Općina Donji Andrijevci 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Ruška Gavranić Član uprave VODOVOD d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti opskrbe pitkom vodom 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Igor Gavrić Član uprave - Direktor EKO-SUSTAV društvo s ograničenom odgovornošću za energetsku učinkovitost 01.01.2023. 01.01.2023. Da
Lidija Gavrić Član uprave - Direktor Hidrobel društvo s ograničenom odgovornošću za vodne usluge 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Vladimir Gazić Član uprave - Direktor Poduzetnički centar Pakrac i turistička agencija d.o.o. za lokalni razvoj, poslovne usluge, upravljanje nekretninama i turizam, Pakrac 19.05.2023. 19.05.2023. Da
Ivan Gerometta Općinski načelnik Općina Vrsar 25.05.2021. 25.05.2021. Da
Marija Gerovac Član uprave Novosti Novinsko i radio-informativno društvo s ograničenom odgovornošću 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Josip Gilja Član uprave - Direktor TEHNOLOŠKI PARK VINKOVCI d.o.o. za inkubaciju inovativnih tehnologijskih poduzeća 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Antonija Gladović Ravnatelj Agencija za mobilnost i programe Europske unije 03.07.2018. 03.07.2018. Da
Sabina Glasovac Potpredsjednik Hrvatski sabor 24.05.2024. 24.05.2024. Da
Marko Glavić Član uprave - Direktor KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o. za obavljanje komunalnih poslova 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Željko Glavić Zastupnik Hrvatski sabor 16.05.2024. 16.05.2024. Da
Željko Glavić Gradonačelnik Grad Požega 27.05.2021. 27.05.2021. Da
Valter Glavičić Gradonačelnik Grad Labin 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Irena Glavičić Sertić Ravnatelj Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Antonia Glavina Član uprave MAKARSKI KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih poslova 01.04.2023. 01.04.2023. Da
Krešimir Glavina Član uprave - Direktor RAZVOJNA AGENCIJA PCP društvo s ograničenom odgovornošću za poticanje gospodarstva i lokalnog razvoja, Prelog 23.10.2023. 23.10.2023. Da
Sunčana Glavina Direktor Međimurske vode d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju 15.05.2022. 15.05.2022. Da
Tonči Glavina Ministar Ministarstvo turizma i sporta 17.05.2024. 17.05.2024. Da
Tonči Glavina Državni tajnik Ministarstvo turizma i sporta 24.09.2020. 24.09.2020. Da
Tihana Saša Glavurtić Član uprave - Direktor KOMUNALNO BASILIJA d.o.o. za komunalne djelatnosti i putnička agencija 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Šime Gligora Općinski načelnik Općina Kolan 25.05.2021. 25.05.2021. Da
Vanja Glogovac Ravnatelj Javna ustanova InovaDR za poticanje lokalnog razvoja 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Iva Gluhinić Upravitelj zaklade ZAKLADA ZLATKO I VESNA PRICA 28.06.2023. 28.06.2023. Da
Berislav Gluić Direktor HEP - Upravljanje imovinom d.o.o. za upravljanje neposlovnom imovinom i turizam 15.03.2022. 15.03.2022. Da
Tea Glunčić Član uprave DUBROVAČKO PRIMORJE d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju 02.06.2022. 02.06.2022. Da
Boris Gobac Direktor OV-Održavanje vagona, društvo s ograničenom odgovornošću 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Branko Godić Ravnatelj Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije 11.09.2023. 11.09.2023. Da
Alen Golja Direktor VODOVOD LABIN, društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Ivan Golub Član uprave - Direktor SLOBOŠTINA društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Siniša Golub Ravnatelj Međimurska priroda - Javna ustanova za zaštitu prirode 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Tomislav Golubić Zastupnik Hrvatski sabor 16.05.2024. 16.05.2024. Da
Renato Gomerčić Član uprave - Direktor VRHKOM d.o.o. za komunalne djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Alen Gospočić Državni tajnik Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 24.09.2020. 24.09.2020. Da
Nikola Gospočić Gradonačelnik Grad Donja Stubica 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Miran Gosta Ravnatelj Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti 31.08.2022. 31.08.2022. Da
Alen Govorko Član uprave - Direktor KOMUNALNO d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda, Vrgorac 14.11.2022. 14.11.2022. Da
Robert Grabar Općinski načelnik Općina Mikleuš 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Sebastjan Grabar Vršitelj dužnosti direktora PLZET d.o.o. 16.01.2023. 16.01.2023. Da
Ante Grabovac Direktor STUPNIČKI KOMUNALAC d.o.o. za komunalne djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da

Stranice