Početna
 

Registar obveznika

Sadržaj registra u formatu prilagođenom za ponovnu uporabu možete preuzeti ovdje.

Prikazano 601 - 650 od 2556
Ime i prezime Dužnost Naziv pravne osobe Datum početka obnašanja dužnosti Datum kraja obnašanja dužnosti Dužnost aktivna
Bojan Glavašević Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Marko Glavić Član uprave - Direktor KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o. za obavljanje komunalnih poslova 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Željko Glavić Gradonačelnik Grad Požega 27.05.2021. 27.05.2021. Da
Valter Glavičić Gradonačelnik Grad Labin 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Irena Glavičić Sertić Ravnatelj Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Antonia Glavina Član uprave MAKARSKI KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih poslova 01.04.2023. 01.04.2023. Da
Krešimir Glavina Član uprave - Direktor RAZVOJNA AGENCIJA PCP društvo s ograničenom odgovornošću za poticanje gospodarstva i lokalnog razvoja, Prelog 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Sunčana Glavina Direktor Međimurske vode d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju 15.05.2022. 15.05.2022. Da
Tonči Glavina Državni tajnik Ministarstvo turizma i sporta 24.09.2020. 24.09.2020. Da
Tihana Saša Glavurtić Član uprave - Direktor KOMUNALNO BASILIJA d.o.o. za komunalne djelatnosti i putnička agencija 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Šime Gligora Općinski načelnik Općina Kolan 25.05.2021. 25.05.2021. Da
Vanja Glogovac Ravnatelj Javna ustanova InovaDR za poticanje lokalnog razvoja 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Berislav Gluić Direktor HEP - Upravljanje imovinom d.o.o. za upravljanje neposlovnom imovinom i turizam 15.03.2022. 15.03.2022. Da
Tea Glunčić Član uprave DUBROVAČKO PRIMORJE d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju 02.06.2022. 02.06.2022. Da
Joško Gnječ Član uprave RADIO POSTAJA PLOČE, društvo s ograničenom odgovornošću radio difuzne djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Boris Gobac Direktor OV-Održavanje vagona, društvo s ograničenom odgovornošću 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Branko Godić Ravnatelj Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Alen Golja Direktor VODOVOD LABIN, društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Ivan Golub Član uprave - Direktor SLOBOŠTINA društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Siniša Golub Ravnatelj Međimurska priroda - Javna ustanova za zaštitu prirode 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Renato Gomerčić Član uprave - Direktor VRHKOM d.o.o. za komunalne djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Alen Gospočić Državni tajnik Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 24.09.2020. 24.09.2020. Da
Nikola Gospočić Gradonačelnik Grad Donja Stubica 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Miran Gosta Ravnatelj Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti 31.08.2022. 31.08.2022. Da
Alen Govorko Član uprave - Direktor KOMUNALNO d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda, Vrgorac 14.11.2022. 14.11.2022. Da
Robert Grabar Općinski načelnik Općina Mikleuš 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Sebastjan Grabar Vršitelj dužnosti direktora PLZET d.o.o. 16.01.2023. 16.01.2023. Da
Ante Grabovac Direktor STUPNIČKI KOMUNALAC d.o.o. za komunalne djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Pero Grabundžija Zamjenik općinskog načelnika Općina Majur 25.05.2021. 25.05.2021. Da
Zdravko Grabušić Direktor Službeni glasnik Županije Krapinsko-Zagorske d.o.o. 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Ivan Gračaković Direktor MOSLAVAČKI LIST d.o.o. za izdavačku i radijsku djelatnost 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Marina Gradišer Zamjenik gradonačelnika Grad Čakovec 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Andrejas Granić Član uprave - Direktor KOMUNALNO KLIS d.o.o. za komunalne djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Terezija Gras Državni tajnik Ministarstvo unutarnjih poslova 24.09.2020. 24.09.2020. Da
Tomislav Grašar Član uprave - Direktor EKO KONG društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti 15.09.2022. 15.09.2022. Da
Nikola Grba Zamjenik općinskog načelnika Općina Saborsko 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Maja Grba-Bujević Zastupnik Hrvatski sabor 30.07.2020. 30.07.2020. Da
Claudio Grbac Direktor LIŽNJAN BRNESTRA d.o.o. za obavljanje komunalnih poslova 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Nevenka Grbac Direktor Termoplin dioničko društvo 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Sanela Grbaš Bratković Vršitelj dužnosti ravnatelja OPĆA BOLNICA BJELOVAR 29.12.2021. 29.12.2021. Da
Mihael Grbavec Općinski načelnik Općina Vratišinec 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Vesna Grbeša Član uprave - Direktor OSJEČKI SAJAM d.o.o., Osijek 17.04.2023. 17.04.2023. Da
Lidija Grbešić Član uprave HPB Invest, društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje UCITS fondovima 16.05.2023. 16.05.2023. Da
Daniel Grbić Općinski načelnik Općina Vinodolska općina 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Duško Grbić Zamjenik gradonačelnika Grad Hrvatska Kostajnica 25.05.2021. 25.05.2021. Da
Ljiljana Grbić Zamjenik općinskog načelnika Općina Podgorač 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Peđa Grbin Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Branko Grčić Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Ivona Grcić Ravnatelj Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Matica 20.02.2023. 20.02.2023. Da
Lidija Grčić Ravnatelj DOM ZDRAVLJA SLAVONSKI BROD 25.12.2021. 25.12.2021. Da

Stranice