Početna
 

Registar obveznika

Sadržaj registra u formatu prilagođenom za ponovnu uporabu možete preuzeti ovdje.

Prikazano 551 - 600 od 2556
Ime i prezime Dužnost Naziv pravne osobe Datum početka obnašanja dužnosti Datum kraja obnašanja dužnosti Dužnost aktivna
Valentino Franjić Predstojnik Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost 01.09.2021. 01.09.2021. Da
Alfred Franković Ravnatelj Županijska lučka uprava Krk 30.08.2022. 30.08.2022. Da
Irene Franković Općinski načelnik Općina Sveta Nedelja 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Jakša Franković Općinski načelnik Općina Trpanj 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Mato Franković Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Bojan Fras Viceguverner Hrvatska narodna banka 12.07.2019. 12.07.2019. Da
Ruđer Friganović Direktor HRVATSKA BRODOGRADNJA - JADRANBROD d.d. za consulting i upravljanje drugim društvima 11.11.2019. 11.11.2019. Da
Dubravka Frinčić Ravnatelj LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Dario Friščić Općinski načelnik Općina Kotoriba 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Marko Friščić Zamjenik gradonačelnika Grad Ivanec 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Zvonimir Frka-Petešić Predstojnik Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske 30.07.2020. 30.07.2020. Da
Goran Frković Član uprave JADROLINIJA, društvo za linijski pomorski prijevoz putnika i tereta 27.06.2019. 27.06.2019. Da
Jadranka Fržop Ravnatelj LUČKA UPRAVA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Robi Fuart Direktor PULA HERCULANEA d. o. o. za obavljanje komunalnih djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Radovan Fuchs Ministar Ministarstvo znanosti i obrazovanja 23.07.2020. 23.07.2020. Da
Ivana Fudurić Vršitelj dužnosti direktora KOMUNALNO GENERALSKI STOL društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti 17.11.2022. 17.11.2022. Da
Zlatko Fumić Općinski načelnik Općina Brinje 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Martina Furdek-Hajdin Župan Karlovačka županija 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Marijan Furić Član uprave - Direktor ODLAGALIŠTE d.o.o. za upravljanje odlagalištem komunalnog otpada 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Ivan Furlan Ravnatelj Dom zdravlja Otočac 22.12.2022. 22.12.2022. Da
Martina Furlan Pomoćnik ravnatelja Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 24.10.2019. 24.10.2019. Da
Marija Gabelica Šupljika Zamjenik pravobranitelja Pravobranitelj za djecu 18.05.2018. 18.05.2018. Da
Miroslav Gaće Općinski načelnik Općina Zagvozd 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Valentin Gadža Član uprave - Direktor Poduzetnički centar Ivanić-Grad društvo s ograničenom odgovornošću za razvoj i poticanje poduzetništva, Ivanić-Grad 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Davorin Gajnik Ravnatelj Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Marko Gale Član uprave - Direktor GRAČAC ČISTOĆA d.o.o. za komunalne djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Antun Galić Zamjenik gradonačelnika Grad Đakovo 07.06.2021. 07.06.2021. Da
Darko Galić Općinski načelnik Općina Privlaka (Kod Vinkovaca) 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Ana Galić Skoko Ravnatelj Ljekarne Zagrebačke županije 04.07.2022. 04.07.2022. Da
Marijan Galović Direktor KOMGRAD GRADEC d.o.o. za komunalne poslove i usluge 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Branka Galović-Dabić Član uprave - Direktor Hrvatski radio Županja društvo s ograničenom odgovornošću 01.04.2023. 01.04.2023. Da
Zrna Garača Ravnatelj Lokalna razvojna agencija Grada Pakraca "PAK-RA" 11.05.2023. 11.05.2023. Da
Matija Garilović Direktor FORLANETTE d.o.o. za turizam, usluge, razvoj i turistička agencija 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Ljiljana Gašpar Član uprave - Direktor KOMUNALNO DRUŠTVO KIJEVO d.o.o. za komunalne djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Višnja Gašpar Pomoćnik ravnatelja Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 24.10.2019. 24.10.2019. Da
Siniša Gašparević Član uprave - Direktor PARKOVI I NASADI,društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Kristian Gašparini Predsjednik uprave EKOPLUS, društvo s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom 07.11.2022. 07.11.2022. Da
Stjepan Gašparović Općinski načelnik Općina Štitar 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Emilio Gašpić Član uprave ZAGREB PLAKAT d.o.o. za usluge 14.02.2022. 14.02.2022. Da
Vedran Gavran Općinski načelnik Općina Donji Andrijevci 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Ruška Gavranić Član uprave VODOVOD d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti opskrbe pitkom vodom 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Igor Gavrić Član uprave - Direktor EKO-SUSTAV društvo s ograničenom odgovornošću za energetsku učinkovitost 01.01.2023. 01.01.2023. Da
Lidija Gavrić Član uprave - Direktor Hidrobel društvo s ograničenom odgovornošću za vodne usluge 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Vladimir Gazić Član uprave - Direktor LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA - Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. za lokalni razvoj, poslovne usluge i upravljanje nekretninama, Pakrac 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Ivan Gerometta Općinski načelnik Općina Vrsar 25.05.2021. 25.05.2021. Da
Marija Gerovac Član uprave Novosti Novinsko i radio-informativno društvo s ograničenom odgovornošću 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Josip Gilja Član uprave - Direktor TEHNOLOŠKI PARK VINKOVCI d.o.o. za inkubaciju inovativnih tehnologijskih poduzeća 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Antonija Gladović Ravnatelj Agencija za mobilnost i programe Europske unije 03.07.2018. 03.07.2018. Da
Katica Glamuzina Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Sabina Glasovac Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da

Stranice