Početna
 

Registar dužnosnika

Sadržaj registra u formatu prilagođenom za ponovnu uporabu možete preuzeti ovdje.

Prikazano 551 - 600 od 1230
Ime i prezime Dužnost Naziv pravne osobe Datum početka obnašanja dužnosti Datum kraja obnašanja dužnosti Dužnost aktivna
Zoran Kovačević Općinski načelnik Općina Koška 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Marijan Kovačić Pomoćnik ravnatelja Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 24.10.2019. 24.10.2019. Da
Tomo Kovačić Općinski načelnik Općina Pisarovina 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Žarko Kovačić Zamjenik gradonačelnika Grad Omiš 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Stjepan Kožić Župan Zagrebačka Županija 07.06.2021. 07.06.2021. Da
Slavko Kozina Član Upravnog Vijeća Hrvatska izvještajna novinska agencija 02.06.2021. 02.06.2021. Da
Bruno Kragić Glavni ravnatelj Leksikografski zavod Miroslav Krleža 14.10.2020. 14.10.2020. Da
Darko Kralj Općinski načelnik Općina Luka 24.05.2021. 24.05.2021. Da
Denis Kralj Gradonačelnik Grad Vrbovec 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Robert-Anton Kraljić Općinski načelnik Općina Malinska-Dubašnica 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Vedran Kramarić Općinski načelnik Općina Kneževi Vinogradi 25.05.2021. 25.05.2021. Da
Marko Krička Zamjenik gradonačelnika Grad Sisak 08.06.2021. 08.06.2021. Da
Ksenija Krivec Jurak Općinski načelnik Općina Zagorska Sela 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Michael Križanec Zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane Ministarstvo obrane - Glavni stožer Oružanih snaga RH 26.11.2019. 26.11.2019. Da
Jasmin Krizmanić Općinski načelnik Općina Gornja Stubica 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Stjepan Krklec Općinski načelnik Općina Petrovsko 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Josip Krnić Općinski načelnik Općina Babina Greda 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Stjepan Krobot Općinski načelnik Općina Breznica 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Anita Krok Općinski načelnik Općina Konjščina 02.06.2021. 02.06.2021. Da
Antonija Krolo Vasilj Pomoćnik ravnatelja Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 05.03.2020. 05.03.2020. Da
Sandra Krpan Zamjenik gradonačelnika Grad Rijeka 07.06.2021. 07.06.2021. Da
Ivan Kršić Predsjednik uprave HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. za upravljanje, održavanje i izgradnju željezničke infrastrukture 03.10.2021. 03.10.2021. Da
Daria Krstičević Član uprave PLINACRO, društvo s ograničenom odgovornošću za transport prirodnim plinom 01.10.2021. 01.10.2021. Da
Mišo Krstičević Gradonačelnik Grad Ploče 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Nikola Krstičević Općinski načelnik Općina Kula Norinska 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Andro Krstulović Opara Zastupnik Hrvatski sabor 15.09.2021. 15.09.2021. Da
Morana Krušarovski Pomoćnik ravnatelja Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 24.10.2019. 24.10.2019. Da
Ivan Krželj Općinski načelnik Općina Zadvarje 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Kristina Kubišta Zamjenik općinskog načelnika Općina Dežanovac 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Ana Kučić Gradonačelnik Grad Mali Lošinj 08.06.2021. 08.06.2021. Da
Maja Kuhar Predsjednik Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) 16.07.2019. 16.07.2019. Da
Siniša Kukić Direktor Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 09.01.2020. 09.01.2020. Da
Dalibor Kukuruzar Zamjenik općinskog načelnika Općina Donji Kukuruzari 25.05.2021. 25.05.2021. Da
Tihomir Kundid Načelnik stožera - zamjenik zapovjednika Hrvatske kopnene vojske Ministarstvo obrane - Glavni stožer Oružanih snaga RH 16.03.2020. 16.03.2020. Da
Marijan Kuprešak Član uprave LUKA-VUKOVAR d.o.o. za pretovar i usluge uskladištenja 14.02.2018. 14.02.2018. Da
Milivoj Kurtov Općinski načelnik Općina Pakoštane 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Josip Kurtović Zamjenik općinskog načelnika Općina Vojnić 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Lovorka Kušan Sudac Ustavni sud Republike Hrvatske 07.06.2016. 07.06.2016. Da
Katija Kušec Član Vijeća Agencija za elektroničke medije 01.07.2019. 01.07.2019. Da
Marko Kutanjac Općinski načelnik Općina Veliko Trojstvo 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Ljiljana Kuterovac Glavni ravnatelj Državni zavod za intelektualno vlasništvo 24.09.2020. 24.09.2020. Da
Božidar Kutleša Ravnatelj Ministarstvo financija - Porezna uprava 16.01.2020. 16.01.2020. Da
Antonio Kuzmanić Zamjenik gradonačelnika Grad Split 07.06.2021. 07.06.2021. Da
Matko Kuzmanić Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Pero Kuzmanović Zamjenik općinskog načelnika Općina Sunja 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Ivica Kuzmić Općinski načelnik Općina Topusko 25.05.2021. 25.05.2021. Da
Mato Kuzminski Općinski načelnik Općina Koprivnički Bregi 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Alan Labus Zamjenik gradonačelnika Grad Zaprešić 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Matija Ladić Općinski načelnik Općina Pribislavec 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Marko Lakošeljac Općinski načelnik Općina Karojba 07.06.2021. 07.06.2021. Da

Stranice