Početna
 

DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.

Tip pravne osobe: 
Trgovačko društvo u vlasništvu države

Dužnosnici

Dužnost Ime i prezime Datum početka i kraja obnašanja dužnosti
Direktor Renata Sabo 30.11.2017.