Početna
 

DRŽAVNE NEKRETNINE društvo s ograničenom odgovornošću

Tip pravne osobe: 
Trgovačko društvo u vlasništvu države

Dužnosnici

Dužnost Ime i prezime Datum početka i kraja obnašanja dužnosti
Direktor Renata Sabo 31.10.2021.
Direktor Renata Sabo
30.10.2017. do 30.10.2021.