Početna
 

Marina Gučanin

Primarna dužnost

Dužnost Pravna osoba Datum početka i kraja obnašanja dužnosti
Zamjenik općinskog načelnika Općina Udbina 26.05.2017.

Izvješće o imovinskom stanju