Početna
 

Međimurska županija

Tip pravne osobe: 
Institucija

Dužnosnici

Dužnost Ime i prezime Datum početka i kraja obnašanja dužnosti
Zamjenik župana Josip Grivec 02.12.2021.
Župan Matija Posavec 02.12.2021.
zamjenik župana koji obnaša dužnost župana Josip Grivec
11.09.2021. do 01.12.2021.
Zamjenik župana Josip Grivec
21.05.2021. do 10.09.2021.
Župan Matija Posavec
21.05.2021. do 10.09.2021.
Zamjenik župana Josip Grivec
29.05.2017. do 20.05.2021.
Župan Matija Posavec
29.05.2017. do 20.05.2021.
Župan Matija Posavec
10.06.2013. do 26.05.2017.