Početna
 

Registar dužnosnika

Sadržaj registra u formatu prilagođenom za ponovnu uporabu možete preuzeti ovdje.

Prikazano 751 - 800 od 1217
Ime i prezime Dužnost Naziv pravne osobe Datum početka obnašanja dužnosti Datum kraja obnašanja dužnosti Dužnost aktivna
Stipo Mlinarić Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Ivona Močenić Zamjenik gradonačelnika Grad Pula 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Dean Močinić Općinski načelnik Općina Pićan 21.05.2021. 21.05.2021. Da
David Modrušan Zamjenik gradonačelnika Grad Rovinj 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Federika Mohorović Čekada Zamjenik gradonačelnika Grad Labin 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Zoran Morović Općinski načelnik Općina Sali 24.05.2021. 24.05.2021. Da
Matej Mostarac Gradonačelnik Grad Kastav 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Anka Mrak-Taritaš Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Vlatko Mratović Općinski načelnik Općina Janjina 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Šime Mršić Državni tajnik Ministarstvo poljoprivrede 13.01.2021. 13.01.2021. Da
Dražen Mufić Gradonačelnik Grad Vrbovsko 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Melita Mulić savjetnik Predsjednika za ljudska prava i civilno društvo Ured Predsjednika Republike Hrvatske 21.02.2020. 21.02.2020. Da
Nada Murganić Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Mario Musa Predsjednik uprave Hrvatska Lutrija društvo s ograničenom odgovornošću za organiziranje i priređivanje igara na sreću i zabavnih igara 10.10.2021. 10.10.2021. Da
Osman Mušić Zamjenik općinskog načelnika Općina Cetingrad 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Ugo Musizza Zamjenik gradonačelnika Grad Poreč 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Sandro Mustafagić Zamjenik državnog tajnika središnjeg državnog ureda Središnji državni ured za središnju javnu nabavu 22.11.2019. 22.11.2019. Da
Smiljan Mustapić Općinski načelnik Općina Slivno 24.05.2021. 24.05.2021. Da
Anđelko Nagrajsalović Općinski načelnik Općina Sveti Juraj Na Bregu 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Silvio Nardelli Općinski načelnik Općina Župa Dubrovačka 28.05.2021. 28.05.2021. Da
Josip Nasurović Općinski načelnik Općina Drenovci 03.06.2021. 03.06.2021. Da
Ante Nazor Ravnatelj Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata 23.02.2020. 23.02.2020. Da
Branimir Nađ Općinski načelnik Općina Martijanec 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Vesna Nađ Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Ilija Nedić Direktor VJESNIK dioničko društvo tiskarsko izdavačke djelatnosti 15.04.2021. 15.04.2021. Da
Darko Nekić Državni tajnik Ministarstvo hrvatskih branitelja 24.09.2020. 24.09.2020. Da
Ivica Nekić Predsjednik uprave Agencija ALAN d.o.o. za uvoz i izvoz naoružanja i vojne opreme 19.04.2018. 19.04.2018. Da
Marina Nekić Zamjenik ravnatelja Hrvatski zavod za zapošljavanje 25.05.2016. 25.05.2016. Da
Katarina Nemet Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Ilija Nikolić Zamjenik gradonačelnika Grad Slatina 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Josip Nikolić Općinski načelnik Općina Sikirevci 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Romana Nikolić Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Dalibor Ninčević Gradonačelnik Grad Solin 07.06.2021. 07.06.2021. Da
Dijana Novak Općinski načelnik Općina Orehovica 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Lukša Novak Direktor ZRAČNA LUKA SPLIT - društvo s ograničenom odgovornošću za usluge u zračnom prometu 13.10.2021. 13.10.2021. Da
Nikola Novak Općinski načelnik Općina Nedelišće 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Rikardo Novak Gradonačelnik Grad Hvar 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Viktor Novak Zamjenik gradonačelnika Grad Trogir 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Nataša Novaković Predsjednik Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa 08.03.2018. 08.03.2018. Da
Brankica Novosel Glavni ravnatelj Državni zavod za mjeriteljstvo 24.09.2020. 24.09.2020. Da
Zvonimir Novosel Gradonačelnik Grad Jastrebarsko 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Božidar Novoselec Općinski načelnik Općina Sračinec 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Tanja Novotni Golubić Zamjenik župana Bjelovarsko bilogorska županija 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Svemir Obilinović Općinski načelnik Općina Nerežišća 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Cvjetko Obradović Pomoćnik ministra Ministarstvo unutarnjih poslova 07.09.2017. 07.09.2017. Da
Ilija Obradović Općinski načelnik Općina Donji Lapac 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Tonko Obuljen Predsjednik Vijeća Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti 27.04.2018. 27.04.2018. Da
Nina Obuljen Koržinek Ministar Ministarstvo kulture i medija 23.07.2020. 23.07.2020. Da
Gordana Odor Predsjednik uprave BOROVO d.d. proizvodnja i promet obuće, gumarskih i ostalih 13.12.2021. 13.12.2021. Da
Tomislav Okroša Općinski načelnik Općina Dubrava 21.05.2021. 21.05.2021. Da

Stranice