Početna
 

Karlovačka županija

Tip pravne osobe: 
Institucija

Dužnosnici

Dužnost Ime i prezime Datum početka i kraja obnašanja dužnosti
Zamjenik župana Dejan Mihajlović 20.05.2021.
Zamjenik župana Vesna Hajsan-Dolinar 04.06.2021.
Župan Martina Furdek-Hajdin 04.06.2021.
zamjenik župana koji obnaša dužnost župana Martina Furdek-Hajdin
01.09.2020. do 03.06.2021.
Zamjenik župana Vesna Hajsan-Dolinar
30.05.2017. do 03.06.2021.
Zamjenik župana Martina Furdek-Hajdin
30.05.2017. do 31.08.2020.
Zamjenik župana Siniša Ljubojević
24.05.2013. do 26.05.2017.