Početna
 

Karlovačka Županija

Tip pravne osobe: 
Institucija

Dužnosnici

Dužnost Ime i prezime Datum početka i kraja obnašanja dužnosti
Zamjenik župana Mirko Martinović 29.05.2017.
Zamjenik župana Vesna Hajsan-Dolinar 30.05.2017.
Zamjenik župana Martina Furdek-Hajdin 30.05.2017.
Župan Damir Jelić
30.05.2017. do 31.08.2020.