Početna
 

LIŽNJAN BRNESTRA d.o.o. za obavljanje komunalnih poslova

Tip pravne osobe: 
Trgovačko društvo u vlasništvu jedinice lokalne ili područne samouprave

Dužnosnici

Dužnost Ime i prezime Datum početka i kraja obnašanja dužnosti
Direktor Claudio Grbac 25.12.2021.