Početna
 

Sisačko-moslavačka županija

Tip pravne osobe: 
Institucija

Dužnosnici

Dužnost Ime i prezime Datum početka i kraja obnašanja dužnosti
Zamjenik župana Mihael Jurić 08.06.2021.
Župan Ivan Celjak 08.06.2021.
Zamjenik župana Mirjana Oluić 25.05.2021.
Zamjenik župana Ivan Celjak
13.06.2017. do 21.07.2020.
Zamjenik župana Marin Piletić
04.11.2014. do 12.06.2017.