Početna
 

Sisačko-Moslavačka Županija

Tip pravne osobe: 
Institucija

Dužnosnici

Dužnost Ime i prezime Datum početka i kraja obnašanja dužnosti
Zamjenik župana Mihael Jurić 08.06.2021.
Župan Ivan Celjak 08.06.2021.
Zamjenik župana Mirjana Oluić 25.05.2021.
Zamjenik župana Dušan Bjelajac
30.05.2017. do 24.05.2021.
Zamjenik župana Ivan Celjak
13.06.2017. do 21.07.2020.
Zamjenik župana Roman Rosavec
13.06.2017. do 07.06.2021.
Župan Ivo Žinić
13.06.2017. do 07.06.2021.
Zamjenik župana Marin Piletić
04.11.2014. do 12.06.2017.
Župan Ivo Žinić
04.11.2014. do 12.06.2017.

Pravne osobe u odnosu na koja postoji zabrana ili ograničenje poslovanja

Naziv pravne osobe Oblik ustrojstva OIB Adresa Grad
APB-PETRINJA d.o.o. Trgovačko društvo 43490130254 Gundulićva 1 Petrinja