Početna
 

Hrvatska narodna banka

Tip pravne osobe: 
Institucija

Dužnosnici

Dužnost Ime i prezime Datum početka i kraja obnašanja dužnosti
Viceguverner Tomislav Ćorić 27.05.2022.
Viceguverner Ivana Jakir-Bajo 01.07.2020.
Viceguverner Bojan Fras 12.07.2019.
Viceguverner Michael Faulend 12.07.2019.
Viceguverner Slavko Tešija 18.07.2018.
Viceguverner Roman Šubić 18.07.2018.
Zamjenik guvernera Sandra Švaljek 18.07.2018.
Guverner Boris Vujčić 13.07.2018.
Viceguverner Michael Faulend
05.07.2013. do 05.07.2019.
Viceguverner Bojan Fras
05.08.2013. do 05.07.2019.
Guverner Boris Vujčić
08.07.2012. do 08.07.2018.

Pravne osobe u odnosu na koja postoji zabrana ili ograničenje poslovanja

Naziv pravne osobe Oblik ustrojstva OIB Adresa Grad
ŽURIĆ I PARTNERI d.o.o. Trgovačko društvo 03894745705 Ivana Lučića 2a Zagreb