Početna
 

SUHOKOM d.o.o. za komunalne djelatnosti

Tip pravne osobe: 
Trgovačko društvo u vlasništvu jedinice lokalne ili područne samouprave

Dužnosnici

Dužnost Ime i prezime Datum početka i kraja obnašanja dužnosti
Direktor Ivan Bartulović 25.12.2021.