Početna
 

Priopćenja

Obavijest o godišnjoj obvezi podnošenja imovinske kartice za 2021.g. za sve obveznike koji su ujedno imali status obveznika sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa koji je bio na snazi do 25.12.2021.

Dana 25. prosinca 2021. g. stupio je na snagu novi Zakon o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ br. 143/21., dalje u tekstu: novi ZSSI...

Stupio na snagu novi Zakon o sprječavanju sukoba interesa

Dana 25. prosinca 2021.g. stupio je na snagu novi Zakon o sprječavanju sukoba interesa ("Narodne novine" broj 143/21.)

Obavijest o načinu ulaska u službene prostorije Povjerenstva sukladno Odluci stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 12. studenoga 2021.g.

Sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 12. studenoga 2021.g. sve osobe prilikom ulaska u službene prostorije Povjerenstva...

Institut za Compliance, Criminal Compliance i Anti-Money Laundering predstavio Hrvatske Compliance Smjernice

Povjerenstvo je podržalo Institut za Compliance, Criminal Compliance i Anti-Money Laundering koji je na IV. godišnjoj konferenciji pod nazivom "...

Dopuna očitovanja Povjerenstva na Nacrt prijedloga Zakona o sprječavanju sukoba interesa

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa je, uz prethodno dostavljeno očitovanje s primjedbama na Nacrt prijedloga Zakona o sprječavanju...

Objavljena godišnja izvješća o radu Povjerenstva za 2018., 2019. i 2020. godinu

Povjerenstvo je sa svrhom transparentnog informiranja javnosti o svom radu objavilo godišnja izvješća za 2018., 2019. i 2020.g. iako Hrvatski...

Očitovanje Povjerenstva na Nacrt prijedloga Zakona o sprječavanju sukoba interesa

S obzirom da je otvoreno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o sprječavanju sukoba interesa te je isti javno...

Stranice