Početna
 

Priopćenja

Objavljena godišnja izvješća o radu Povjerenstva za 2018., 2019. i 2020. godinu

Povjerenstvo je sa svrhom transparentnog informiranja javnosti o svom radu objavilo godišnja izvješća za 2018., 2019. i 2020.g. iako Hrvatski...

Očitovanje Povjerenstva na Nacrt prijedloga Zakona o sprječavanju sukoba interesa

S obzirom da je otvoreno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o sprječavanju sukoba interesa te je isti javno...

Izvršene su dorade elektroničkog obrasca imovinske kartice obveznika te prateće Upute za popunjavanje obrasca imovinske kartice

Povjerenstvo je provelo određene manje dorade i dopune u elektroničkom obrascu imovinske kartice obveznika koji je u upotrebi od 31. svibnja 2021...

Obavijest o ograničenju broja predstavnika medija na sjednicama Povjerenstva

Obavještavamo zainteresirane medije da će se, zbog ograničenih prostornih kapaciteta Povjerenstva, prisutnost medija na sjednici omogućiti...

Obavijest medijima o ograničenju broja osoba kojima će se omogućiti prisutnost na sjednicama Povjerenstva

S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju te sa svrhom postupanja u skladu s obveznim epidemiološkim mjerama, obavještavamo zainteresirane...

Obavijest o načinu podnošenja dokumentacije i prijemu stranaka za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID - 19

S ciljem sprječavanja širenja epidemije bolesti COVID-19 te zaštite stranaka i zaposlenika, Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa...

Stranice