Početna
 

Važniji propisi

Pravilnik o imovinskoj kartici obveznika Zakona o sprječavanju sukoba interesa

Odluka o rasporedu radnog vremena zaposlenika Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

Odluka o utvrđivanju sadržaja novog obrasca imovinske kartice obveznika

Prikaz sadržaja novog obrasca imovinske kartice obveznika

 

Zakon o sprječavanju sukoba interesa ("Narodne novine" broj 143/21.)

Zakon o dopuni Zakona o sprječavanju sukoba interesa (NN br. 57/15)

Zakon o sprječavanju sukoba interesa (pročišćeni tekst) (NN br. 48/2013)

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2414/2011, U-I-3890/2011, U-I-4720/2012. od 7. studenoga 2012. (NN br. 126/12)

Zakon o izmjenama Zakona o sprječavanju sukoba interesa (NN br. 12/12)

Zakon o sprječavanju sukoba interesa (NN br. 26/11)

 

Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o načinu rada i odlučivanja Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

Pravilnik o načinu rada i odlučivanja Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

Odluka o rasporedu radnog vremena zaposlenika Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ureda Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ureda Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ureda Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa 16.12.2021.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ureda Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa 22. 05. 2022.

Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ureda Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa 06. 10. 2023.

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

 

 

Naputak o načinu provedbe postupaka jednostavne nabave 

Naputak o načinu provedbe postupaka javne nabave 2023.g.

Pravilnik za provedbu postupaka jednostavne nabave 2023.g.

 

Pravilnik o zaštiti od požara