Početna
 

Povjerenik za etiku

 

Etičkim kodeksom državnih službenika („Narodne novine„ broj 40/11 i 13/12 ) utvrđuju se pravila ponašanja državnih službenika i etička načela na temelju kojih postupaju državni službenici prilikom obavljanja službene dužnosti.

Na temelju članka 15. Etičkog kodeksa državnih službenika, predstojnik Ureda Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa imenovao je povjerenika za etiku u Uredu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

Povjerenik za etiku prati primjenu Etičkog kodeksa u državnom tijelu, promiče etičko ponašanje u međusobnim odnosima državnih službenika te odnosima službenika prema građanima, zaprima pritužbe službenika i građana na neetičko ponašanje i postupanje službenika, provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe, te vodi evidenciju o zaprimljenim pritužbama.
 

Povjerenik za etiku:

IVAN MATIĆ, dipl.iur.

tajnik Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

telefon: +385 1 5559519

faks:     +385 1 5559407

e-mail: ivan.matic@sukobinteresa.hr

10000 Zagreb, Ul. kneza Mislava 11/3

 

Odluka o imenovanju povjerenika za etiku