Početna
 

Priopćenja

Priopćenje

Priopćenje vezano za obveznika Tomislava Karamarka

Smjernica i uputa

Smjernica i uputa članovima Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav

Priopćenje

GONG „Karamarkove prijateljske veze ugrožavaju nacionalni interes“

Priopćenje

Objavljivanje Izvješća o radu Povjerenstva za 2014. godinu

Priopćenje

Ustrojavanje Registra poslovnih subjekata koji podliježu ograničenjima

Stavljanje u funkciju aplikacije e-sandučić

Pozivamo obveznike da daju pristanak na dostavu akata Povjerenstva elektroničkom dostavom.

Privremena nemogućnost podnošenja izvješća

Zbog dorada na informacijkom sustavu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

Stranice