Početna
 

Priopćenja

Priopćenje o redovnom održavanju IT infrastrukture

11. prosinca 2016. Privremeno onemogućeno podnošenje izvješća o imovinskom stanju

Priopćenje

Priopćenje vezano za dužnosnika Tomislava Karamarka

Smjernica i uputa

Smjernica i uputa članovima Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav

Priopćenje

GONG „Karamarkove prijateljske veze ugrožavaju nacionalni interes“

Priopćenje

Objavljivanje Izvješća o radu Povjerenstva za 2014. godinu

Priopćenje

Ustrojavanje Registra poslovnih subjekata koji podliježu ograničenjima

Stavljanje u funkciju aplikacije e-sandučić

Pozivamo dužnosnike da daju pristanak na dostavu akata Povjerenstva elektroničkom dostavom.

Stranice