Početna
 

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.
Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija može se podnijeti Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa:

- putem telefona na broj 01 5559527
- putem faxa na broj 01 5559407
- putem elektroničke pošte: pristupinformacijama@sukobinteresa.hr
- poštom ili donijeti osobno u Ured Povjerenstva na adresu Ulica kneza Mislava 11/3, 10 000 Zagreb, radnim danom od 08.00 do 16.00 sati.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Službenica za informiranje:

Mia Jurinić, dipl. iur.
glasnogovornica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

tel: +3851 5559326

fax: +3851 5559407

e-mail: pristupinformacijama@sukobinteresa.hr

Ulica kneza Mislava 11/3

Zamjenik službenice za informiranje:

Daniel Žabčić, dipl. iur.

voditelj Odjela za pripremu postupaka, izradu akata i suradnju

tel: +3851 5559 525

fax: +3851 5559407

e-mail: pristupinformacijama@sukobinteresa.hr

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije ("Narodne novine" broj 12/14. i 15/14.).

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnim materijalnih troškova i troškova dostave informacije ("Narodne novine" broj 12/14.)

Ispravak Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije ("Narodne novine" broj 15/14.)

Odluka o imenovanju službenika za informiranje (pdf)

Zakon o pravu na pristup informacijama
Narodne novine br. 25/13

Narodne novine br. 85/15

Narodne novine br. 69/22

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

 Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Upitnik za samoprocjenu Povjerenstva za 2023.g.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu