Početna
 

Povjerljivi savjetnik

Sukladno članku 74. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike ("Narodne novine", broj 56/22) u slučaju neželjenog ponašanja iz članka 72. i 73. tog Ugovora, državni službenik i namještenik može se obratiti nadređenom državnom službeniku, sindikalnom povjereniku ili osobi ovlaštenoj od strane poslodavca za primanje i rješavanje pritužbi vezanih uz zaštitu dostojanstva-povjerljivom savjetniku, kojeg imenuje čelnik državnog tijela s više od 20 zaposlenika.

Povjerljivi savjetnik:

DANIEL ŽABČIĆ, dipl.iur.

voditelj Odjela za pripremu postupaka, izradu akata i suranju Ureda Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

telefon: +385 1 5559525

faks:     +385 1 5559407

e-mail: daniel.zabcic@sukobinteresa.hr

10000 Zagreb, Ul. kneza Mislava 11/3

 

Odluka o imenovanju povjerljivog savjetnika