Početna
 

Objavljen javni poziv za izbor predsjednika i članova Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

 

 

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove upućuje javni poziv za podnošenje prijedloga za izbor predsjednika Povjerenstva i članova Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa čine predsjednik Povjerenstva i četiri člana Povjerenstva. Predsjednik i članovi Povjerenstva biraju se na razdoblje od pet godina i mogu biti izabrani na dužnost u Povjerenstvu najviše dva puta.

Rok za podnošenje prijedloga je 15 dana od dana objave Javnog poziva u „Narodnim novinama“, mrežnim stranicama Hrvatskoga sabora i Povjerenstva, a upućuju se Odboru za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora, na adresu: Trg sv. Marka 6, 10000 Zagreb.

 

Dokument/i: