Početna
 

Priopćenje u vezi roka za podnošenje imovinske kartice novih obveznika Zakona o sprječavanju sukoba interesa

Povodom povećanog broja upita novih obveznika Zakona o sprječavanju sukoba interesa (Narodne novine br. 143/2021., dalje : ZSSI),  u vezi rokova za podnošenje imovinske kartice radi stupanja na dužnost Povjerenstvo daje sljedeće priopćenje.

Sukladno članku 59. stavku 2. ZSSI-a, osobe koje su prvi put postale obveznici podnošenja imovinske kartice stupanjem na snagu ZSSI-a, dužne su podnijeti imovinske kartice u roku od 30 dana od dana donošenja pravilnika iz članka 11. stavka 10. toga Zakona. „Pravilnik o imovinskoj kartici obveznika Zakona o sprječavanju sukoba interesa“ (Narodne novine br. 8/22.) stupio je na snagu 20. siječnja 2022.g. pa bi stoga zadnji dan roka u kojem bi svi novi obveznici trebali podnijeti imovinsku karticu, bio 19. veljače 2022.g.

Ukazujemo da obveznici ne mogu podnijeti imovinsku karticu dok im nije otvoren korisnički račun, za čije otvaranje Povjerenstvu moraju podnijeti popunjeni i ovjereni zahtjev, čiji formular se nalazi na mrežnim stranicama Povjerenstva. ( https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.sukobinteresa.hr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdoc%2Fzahtjev_za_otvaranjem_korisnickog_racuna.docx%3F1&wdOrigin=BROWSELINK )

Pored navedenog, napominjemo da će se po podnesenim zahtjevima moći otvarati korisnički računi tek kad Povjerenstvu prispiju svi zatraženi podaci o novim tijelima i obveznicima koji u istima obnašaju dužnost i nakon što ti podaci budu uneseni u Registar pravnih osoba i Registar obveznika (obveznika) koji vodi Povjerenstvo. Imajući u vidu da Povjerenstvu veliki dio zatraženih podataka još nije dostavljen te da Povjerenstvo ima ograničene tehničke i ljudske kapacitete, može se dogoditi da neki obveznici niti do isteka gore navedenog roka za podnošenje imovinskih kartica neće imati otvoren korisnički račun, iako su podnijeli zahtjev. U takvom slučaju, obveznici neće biti odgovorni za protek roka, već će trebati podnijeti imovinsku karticu u najkraćem mogućem roku kada na adresu elektroničke pošte koju navedu u zahtjevu, dobiju obavijest da im je otvoren korisnički račun.