Početna
 

Ivan Klešić

Primarna dužnost

Dužnost Pravna osoba Datum početka i kraja obnašanja dužnosti
Glavni državni revizor Državni ured za reviziju 11.12.2018.
Glavni državni revizor Državni ured za reviziju
10.12.2010. do 10.12.2018.

Akti

Izvješće o imovinskom stanju