Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ivan Klešić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Ivan22.07.2015. Prezime Klešić 22.07.2015.
Stručna sprema Magistar22.07.2015.
Zvanje MAGISTAR SPECIJALIST REVIZIJE22.07.2015. Stranačka pripadnost Nisam član stranke22.07.2015.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Razveden/Razvedena22.07.2015.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece22.07.2015.

Podatci o prebivalištu

Grad 47204 Koritinja22.07.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji22.07.2015.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Glavni državni revizor22.07.2015. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Državni Ured Za Reviziju22.07.2015. Državni ured za reviziju22.07.2015.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb22.07.2015. Ulica Tkalčićeva 22.07.2015. Kućni broj 1922.07.2015.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851481330222.07.2015. Fax (službeni) 22.07.2015.
Datum početka mandata 10/12/201022.07.2015. 11/12/201810.04.2019. Predviđeni datum kraja mandata 10/12/201822.07.2015. 11/12/202610.04.2019.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno22.07.2015. Stvarni datum kraja mandata 10/12/2018

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji22.07.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji22.07.2015.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji22.07.2015.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji22.07.2015. Ne postoji10.04.2019.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Pročelnik DUR-a u Karlovcu22.07.2015. Naziv pravne osobe Državni ured za reviziju22.07.2015. OIB pravne osobe 5544828117622.07.2015.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb22.07.2015. Ulica Tkalčićeva22.07.2015. Kućni broj 1922.07.2015.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/01/199722.07.2015. Datum prestanka radnog odnosa 22.07.2015.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 29344,2122.07.2015. 29843,6910.04.2019. Neto iznos (HRK) 16539,4422.07.2015. 18478,8110.04.2019.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji22.07.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji22.07.2015. Postoji10.04.2019.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 2731,8610.04.2019. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti10.04.2019.
Vremenski raspon Jednokratno10.04.2019.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji22.07.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji22.07.2015.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji22.07.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji22.07.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar22.07.2015. Površina 0,1022.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 500000,0022.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Karlovac22.07.2015. Poštanski broj 4700022.07.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni22.07.2015. Površina 70,0022.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 584000,0022.07.2015.
Katastarska općina Karlovac22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Na neki drugi način22.07.2015.
Drugi način stjecanja nekretnine Otkup stanarskog prava22.07.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Zagreb22.07.2015. Poštanski broj 1000022.07.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni22.07.2015. Površina 90,0022.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2000000,0022.07.2015.
Katastarska općina Zagreb22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Na neki drugi način22.07.2015.
Drugi način stjecanja nekretnine Ugovor o doživotnom uzdržavanju22.07.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Karlovac22.07.2015. Poštanski broj 4700022.07.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni22.07.2015. Površina 18,0022.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 130000,0022.07.2015.
Katastarska općina Karlovac22.07.2015. Vrsta vlasništva Vanknjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)22.07.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar22.07.2015. Površina 0,4022.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 4000,0022.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni22.07.2015. Površina 25,0022.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 100,0022.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar22.07.2015. Površina 0,0722.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 500,0022.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar22.07.2015. Površina 0,4122.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 4000,0022.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar22.07.2015. Površina 0,1022.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 600,0022.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar22.07.2015. Površina 0,3822.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3500,0022.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar22.07.2015. Površina 0,1522.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 900,0022.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni22.07.2015. Površina 277,0022.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 400,0022.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar22.07.2015. Površina 0,3422.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2500,0022.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar22.07.2015. Površina 0,2422.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1500,0022.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni22.07.2015. Površina 234,0022.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 500,0022.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar22.07.2015. Površina 0,1722.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 900,0022.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar22.07.2015. Površina 0,5122.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5500,0022.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja 22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar22.07.2015. Površina 0,1922.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 650,0022.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja 22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar22.07.2015. Površina 0,1622.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 700,0022.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar22.07.2015. Površina 0,6522.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 6000,0022.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar22.07.2015. Površina 0,1922.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1100,0022.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar22.07.2015. Površina 0,4922.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5700,0022.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni22.07.2015. Površina 328,0022.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1000,0022.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar22.07.2015. Površina 0,3222.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2500,0022.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar22.07.2015. Površina 0,3422.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3500,0022.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar22.07.2015. Površina 0,1822.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 900,0022.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar22.07.2015. Površina 0,0722.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 750,0022.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji22.07.2015.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil22.07.2015. Marka/tip VW GOLF22.07.2015.
Godina proizvodnje 200722.07.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 40000,0022.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)22.07.2015.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor22.07.2015. Marka/tip MASSEY FERGUSON22.07.2015.
Godina proizvodnje 197322.07.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,0022.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji22.07.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji22.07.2015.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji22.07.2015.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji22.07.2015.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u starom PDF formatu: