Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ivan Klešić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Ivan22.07.2015. Prezime Klešić 22.07.2015.
Stručna sprema Magistar22.07.2015.
Zvanje MAGISTAR SPECIJALIST REVIZIJE22.07.2015. Stranačka pripadnost Nisam član stranke22.07.2015.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Razveden/Razvedena22.07.2015.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece22.07.2015.

Podatci o prebivalištu

Grad 47204 Koritinja22.07.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji22.07.2015.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Glavni državni revizor22.07.2015. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Državni Ured Za Reviziju22.07.2015. Državni ured za reviziju22.07.2015.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb22.07.2015. Ulica Tkalčićeva 22.07.2015. Kućni broj 1922.07.2015.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851481330222.07.2015.
Datum početka mandata 10/12/201022.07.2015. 11/12/201810.04.2019. Predviđeni datum kraja mandata 10/12/201822.07.2015. 11/12/202610.04.2019.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno22.07.2015. Stvarni datum kraja mandata 10/12/2018

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji22.07.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji22.07.2015.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji22.07.2015.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji22.07.2015. Ne postoji10.04.2019.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Pročelnik DUR-a u Karlovcu22.07.2015. Naziv pravne osobe Državni ured za reviziju22.07.2015. OIB pravne osobe 5544828117622.07.2015.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb22.07.2015. Ulica Tkalčićeva22.07.2015. Kućni broj 1922.07.2015.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/01/199722.07.2015. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 22.07.2015.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 29344,2122.07.2015. 29843,6910.04.2019. 3960,8510.04.2019. Neto iznos (EUR) 16539,4422.07.2015. 18478,8110.04.2019. 2452,4510.04.2019.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji22.07.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji22.07.2015. Postoji10.04.2019.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 2731,8610.04.2019. 3541,5321.12.2021. 1327,2221.02.2023. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti10.04.2019.
Vremenski raspon Jednokratno10.04.2019.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 21000,0021.12.2021. 2787,1821.12.2021. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti21.12.2021.
Vremenski raspon Jednokratno21.12.2021.
Napomena UGOVOR O DJELU PO OSNOVI SUDJELOVANJA U MEĐUNARODNIM PROJEKTIMA KOJE FINANCIRA EUROPSKA UNIJA - TWINNING PROJEKT U SJEVERNOJ MAKEDONIJI, UNAPRJEĐENJE VANJSKE REVIZIJE I PARLAMENTARNOG NADZORA.21.12.2021.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji22.07.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji22.07.2015.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji22.07.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji22.07.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar22.07.2015. Površina 0,1022.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 500000,0022.07.2015. 66361,4022.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Karlovac22.07.2015. Poštanski broj 4700022.07.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni22.07.2015. Površina 70,0022.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 584000,0022.07.2015. 77510,1222.07.2015.
Katastarska općina Karlovac22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Na neki drugi način22.07.2015.
Drugi način stjecanja nekretnine Otkup stanarskog prava22.07.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Zagreb22.07.2015. Poštanski broj 1000022.07.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni22.07.2015. Površina 90,0022.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000000,0022.07.2015. 265445,6222.07.2015.
Katastarska općina Zagreb22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Na neki drugi način22.07.2015.
Drugi način stjecanja nekretnine Ugovor o doživotnom uzdržavanju22.07.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Karlovac22.07.2015. Poštanski broj 4700022.07.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni22.07.2015. Površina 18,0022.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 130000,0022.07.2015. 17253,9722.07.2015.
Katastarska općina Karlovac22.07.2015. Vrsta vlasništva Vanknjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)22.07.2015.
Napomena Temeljem Ugovora o dosmrtnom uzdržavanju sve nekretnine, osim navedene garaže, u imovinskoj kartici preneseni su za života na davatelja uzdržavanja sina Josipa Klešića.21.12.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar22.07.2015. Površina 0,4022.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 4000,0022.07.2015. 530,8922.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni22.07.2015. Površina 25,0022.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100,0022.07.2015. 13,2722.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar22.07.2015. Površina 0,0722.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 500,0022.07.2015. 66,3622.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar22.07.2015. Površina 0,4122.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 4000,0022.07.2015. 530,8922.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar22.07.2015. Površina 0,1022.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 600,0022.07.2015. 79,6322.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar22.07.2015. Površina 0,3822.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3500,0022.07.2015. 464,5322.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar22.07.2015. Površina 0,1522.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 900,0022.07.2015. 119,4522.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni22.07.2015. Površina 277,0022.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 400,0022.07.2015. 53,0922.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar22.07.2015. Površina 0,3422.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2500,0022.07.2015. 331,8122.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar22.07.2015. Površina 0,2422.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1500,0022.07.2015. 199,0822.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni22.07.2015. Površina 234,0022.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 500,0022.07.2015. 66,3622.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar22.07.2015. Površina 0,1722.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 900,0022.07.2015. 119,4522.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar22.07.2015. Površina 0,5122.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5500,0022.07.2015. 729,9822.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja 22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar22.07.2015. Površina 0,1922.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 650,0022.07.2015. 86,2722.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja 22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar22.07.2015. Površina 0,1622.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 700,0022.07.2015. 92,9122.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar22.07.2015. Površina 0,6522.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 6000,0022.07.2015. 796,3422.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar22.07.2015. Površina 0,1922.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1100,0022.07.2015. 146,0022.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar22.07.2015. Površina 0,4922.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5700,0022.07.2015. 756,5222.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni22.07.2015. Površina 328,0022.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1000,0022.07.2015. 132,7222.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar22.07.2015. Površina 0,3222.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2500,0022.07.2015. 331,8122.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar22.07.2015. Površina 0,3422.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3500,0022.07.2015. 464,5322.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar22.07.2015. Površina 0,1822.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 900,0022.07.2015. 119,4522.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar22.07.2015. Površina 0,0722.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 750,0022.07.2015. 99,5422.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji22.07.2015.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil22.07.2015. Marka/tip VW GOLF22.07.2015.
Godina proizvodnje 200722.07.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,0022.07.2015. 5308,9122.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)22.07.2015.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor22.07.2015. Marka/tip MASSEY FERGUSON22.07.2015.
Godina proizvodnje 197322.07.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0022.07.2015. 1327,2322.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji22.07.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji22.07.2015.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji22.07.2015. Postoji21.12.2021.

Podatci o štednji

Iznos 37402,9321.12.2021. Valuta EUR - Euro21.12.2021.
Oblik vlasništva Osobno21.12.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.12.2021.
Napomena Stanje sredstava na deviznom računu na dan 20. prosinca 2021.21.12.2021.

Podatci o štednji

Iznos 446645,6021.12.2021. 131570,0021.02.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna21.12.2021. EUR - Euro21.12.2021.
Oblik vlasništva Osobno21.12.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.12.2021.
Napomena Stanje sredstava na tekućem računu na dan 20. prosinca 2021.21.12.2021. Stanje sredstava na tekućem računu na dan 02. siječnja 2023.21.02.2023.

Podatci o štednji

Iznos 3040,2421.12.2021. 403,4821.12.2021. Valuta HRK - Hrvatska Kuna21.12.2021. EUR - Euro21.12.2021.
Oblik vlasništva Osobno21.12.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.12.2021.
Napomena Stanje sredstava na žiro računu na dan 20. prosinca 2021.21.12.2021.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji22.07.2015.
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: