Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ivan Klešić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Ivan22.07.2015. Prezime Klešić 22.07.2015.
Stručna sprema Magistar22.07.2015.
Zvanje MAGISTAR SPECIJALIST REVIZIJE22.07.2015. Stranačka pripadnost Nisam član stranke22.07.2015.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Razveden/Razvedena22.07.2015.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece22.07.2015.

Podatci o prebivalištu

Grad 47204 Koritinja22.07.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji22.07.2015.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Glavni državni revizor22.07.2015. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Državni Ured Za Reviziju22.07.2015. Državni ured za reviziju22.07.2015.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb22.07.2015. Ulica Tkalčićeva 22.07.2015. Kućni broj 1922.07.2015.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851481330222.07.2015.
Datum početka mandata 10/12/201022.07.2015. 11/12/201810.04.2019. Predviđeni datum kraja mandata 10/12/201822.07.2015. 11/12/202610.04.2019.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno22.07.2015. Stvarni datum kraja mandata 10/12/2018

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji22.07.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji22.07.2015.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji22.07.2015.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji22.07.2015. Ne postoji10.04.2019.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Pročelnik DUR-a u Karlovcu22.07.2015. Naziv pravne osobe Državni ured za reviziju22.07.2015. OIB pravne osobe 5544828117622.07.2015.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb22.07.2015. Ulica Tkalčićeva22.07.2015. Kućni broj 1922.07.2015.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/01/199722.07.2015. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 22.07.2015.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 29344,2122.07.2015. 29843,6910.04.2019. Neto iznos (HRK) 16539,4422.07.2015. 18478,8110.04.2019.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji22.07.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji22.07.2015. Postoji10.04.2019.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 2731,8610.04.2019. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti10.04.2019.
Vremenski raspon Jednokratno10.04.2019.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji22.07.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji22.07.2015.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji22.07.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji22.07.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar22.07.2015. Površina 0,1022.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 500000,0022.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Karlovac22.07.2015. Poštanski broj 4700022.07.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni22.07.2015. Površina 70,0022.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 584000,0022.07.2015.
Katastarska općina Karlovac22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Na neki drugi način22.07.2015.
Drugi način stjecanja nekretnine Otkup stanarskog prava22.07.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Zagreb22.07.2015. Poštanski broj 1000022.07.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni22.07.2015. Površina 90,0022.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2000000,0022.07.2015.
Katastarska općina Zagreb22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Na neki drugi način22.07.2015.
Drugi način stjecanja nekretnine Ugovor o doživotnom uzdržavanju22.07.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Karlovac22.07.2015. Poštanski broj 4700022.07.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni22.07.2015. Površina 18,0022.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 130000,0022.07.2015.
Katastarska općina Karlovac22.07.2015. Vrsta vlasništva Vanknjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)22.07.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar22.07.2015. Površina 0,4022.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 4000,0022.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni22.07.2015. Površina 25,0022.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 100,0022.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar22.07.2015. Površina 0,0722.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 500,0022.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar22.07.2015. Površina 0,4122.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 4000,0022.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar22.07.2015. Površina 0,1022.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 600,0022.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar22.07.2015. Površina 0,3822.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3500,0022.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar22.07.2015. Površina 0,1522.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 900,0022.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni22.07.2015. Površina 277,0022.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 400,0022.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar22.07.2015. Površina 0,3422.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2500,0022.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar22.07.2015. Površina 0,2422.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1500,0022.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni22.07.2015. Površina 234,0022.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 500,0022.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar22.07.2015. Površina 0,1722.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 900,0022.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar22.07.2015. Površina 0,5122.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5500,0022.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja 22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar22.07.2015. Površina 0,1922.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 650,0022.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja 22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar22.07.2015. Površina 0,1622.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 700,0022.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar22.07.2015. Površina 0,6522.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 6000,0022.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar22.07.2015. Površina 0,1922.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1100,0022.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar22.07.2015. Površina 0,4922.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5700,0022.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni22.07.2015. Površina 328,0022.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1000,0022.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar22.07.2015. Površina 0,3222.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2500,0022.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar22.07.2015. Površina 0,3422.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3500,0022.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar22.07.2015. Površina 0,1822.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 900,0022.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)22.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.07.2015.
Mjesto Koritinja22.07.2015. Poštanski broj 4720422.07.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar22.07.2015. Površina 0,0722.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 750,0022.07.2015.
Katastarska općina Pokupska Blatnica22.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji22.07.2015.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil22.07.2015. Marka/tip VW GOLF22.07.2015.
Godina proizvodnje 200722.07.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 40000,0022.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)22.07.2015.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor22.07.2015. Marka/tip MASSEY FERGUSON22.07.2015.
Godina proizvodnje 197322.07.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,0022.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.07.2015.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji22.07.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji22.07.2015.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji22.07.2015.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji22.07.2015.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u starom PDF formatu: