Početna
 

Registar obveznika

Sadržaj registra u formatu prilagođenom za ponovnu uporabu možete preuzeti ovdje.

Prikazano 2151 - 2200 od 2544
Ime i prezime Dužnost Naziv pravne osobe Datum početka obnašanja dužnosti Datum kraja obnašanja dužnosti Dužnost aktivna
Lana Štajcar Ravnatelj Glinska kulturno razvojna agencija, javna ustanova 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Darko Štajcer Član uprave - Direktor KTV VINKOVCI d.o.o. za kabelsku televiziju 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Kristina Stanec Ravnatelj RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VRBOVCA 23.11.2022. 23.11.2022. Da
Katarina Stanić Predsjednik uprave CROATIA BANKA, dioničko društvo 15.04.2024. 15.04.2024. Da
Milorad Stanić Član uprave ŽIČARA UČKA d. o. o. za gradnju, upravljanje i gospodarsko korištenje žičarom 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Anamarija Staničić Član Upravnog vijeća Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga 07.02.2024. 07.02.2024. Da
Ivor Stanivuković Direktor KOMUNALNI SERVISI POPOVAČA d.o.o. za usluge i trgovinu 02.05.2022. 02.05.2022. Da
David Stankić Ravnatelj Županijska uprava za ceste Istarske županije - ustanova za upravljanje županijskim i lokalnim cestama 14.11.2022. 14.11.2022. Da
Marko Stanković Direktor SRNAR d.o.o. za komunalne usluge 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Rikardo Staraj Općinski načelnik Općina Mošćenička Draga 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Irena Starešec Direktor PLIN VRBOVEC društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu plinom 01.01.2023. 01.01.2023. Da
Mario Starešinić Ravnatelj Klinička bolnica Merkur 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Svjetlana Stazić Ravnatelj STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA 24.05.2023. 24.05.2023. Da
Štefica Stažnik Zastupnik Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske 12.04.2012. 12.04.2012. Da
Damir Štefan Direktor LEKOM GRAD društvo s ograničenom odgovornošću za komunalnu i gospodarsku djelatnost 20.02.2023. 20.02.2023. Da
Karolina Štefan Bugarinović Član uprave - Direktor PODUZETNIČKI INKUBATOR POLET d.o.o. za razvoj poduzetništva 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Silvestar Štefović Općinski načelnik Općina Štefanje 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Justinija Steiner Ravnatelj Dom zdravlja Osječko-baranjske županije 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Danijela Stepić Glavni državni rizničar Ministarstvo financija - Državna riznica 15.07.2022. 15.07.2022. Da
Tihana Stepić Direktor KOMUNALNO NETRETIĆ d.o.o. za komunalne djelatnosti 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Tatjana Šterk-Tudić Ravnatelj DOM ZDRAVLJA KARLOVAC 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Elvis Šterpin Općinski načelnik Općina Cerovlje 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Nikica Štibić Zamjenik općinskog načelnika Općina Rasinja 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Davor Ivo Stier Zastupnik Hrvatski sabor 22.07.2020. 22.07.2020. Da
Elio Štifanić Zamjenik gradonačelnika Grad Poreč 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Dražen Stilinović Član uprave KAŠTIJUN društvo s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom 01.08.2022. 01.08.2022. Da
Toni Štimac Općinski načelnik Općina Lokve 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Branimir Štimec Općinski načelnik Općina Vinica 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Kristijan Stipaničev Ravnatelj OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Blanka Stipčić Berić Općinski načelnik Općina Kraljevec Na Sutli 17.06.2021. 17.06.2021. Da
Ante Stipić Ravnatelj Lučka uprava Senj 28.02.2023. 28.02.2023. Da
Monika Stipić Direktor KOMUNALNO GRADAC d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti 06.05.2022. 06.05.2022. Da
Josip Stjepanović Općinski načelnik Općina Dežanovac 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Claudio Stocovaz Općinski načelnik Općina Grožnjan 24.05.2021. 24.05.2021. Da
Aleksandar Stojanović Ravnatelj NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Branko Stojčić Član uprave - Direktor Komunalno društvo Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za komunalne djelatnosti 01.09.2023. 01.09.2023. Da
Luka Stojčić Član uprave PESJA d.o.o. za pružanje komunalnih usluga 26.06.2023. 26.06.2023. Da
Josip Stojić Član uprave - Direktor PODUZETNIČKI CENTAR PROLOŽAC društvo s ograničenom odgovornošću za razvoj poduzetništva, Donji Proložac 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Nataša Stojkovski Vršitelj dužnosti ravnatelja JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK BRIJUNI 29.01.2024. 29.01.2024. Da
Nivio Stojnić Općinski načelnik Općina Tar Vabriga 20.05.2021. 20.05.2021. Da
Igor Štok Direktor OPATIJA 21 d. o. o. za izgradnju i upravljanje nekretninama i parkiralištima 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Josip Štorek Općinski načelnik Općina Cerna 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Tea Strbad Pomoćnik ravnatelja Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 25.10.2023. 25.10.2023. Da
Joško Štrbić Član uprave AUTOBUSNI KOLODVOR PLOČE d.o.o. za upravljanje, gospodarenje i poslovanje autobusnim kolodovorom 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Daniel Strčić Općinski načelnik Općina Punat 07.06.2021. 07.06.2021. Da
Marijan Strganac Direktor LIPKOM d.o.o. za komunalne djelatnosti, trgovinu i graditeljstvo, Lipik 25.12.2021. 25.12.2021. Da
Anđelko Stričak Župan Varaždinska županija 04.06.2021. 04.06.2021. Da
Ivanka Stričević Glavni ravnatelj Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu 02.02.2024. 02.02.2024. Da
Marin Štritof Općinski načelnik Općina Dubravica 21.05.2021. 21.05.2021. Da
Tatjana Štritof Ravnatelj Hrvatski zavod za socijalni rad 25.10.2023. 25.10.2023. Da

Stranice